Giáo Dục

Kế hoạch tuyên truyền Cổng trường an toàn giao thông (5 mẫu)

THPT Đông Thụy Anh xin giới thiệu đến bạn đọc 2 mẫu Kế hoạch tuyên truyền Cổng trường an toàn giao thông mới nhất 2022-2023. Mẫu Kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông được lập ra nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về ATGT cho các em học sinh. Từ đó hình thành văn hóa tham gia giao thông và đảm bảo ATGT trường học.

Kế hoạch tuyên truyền Cổng trường an toàn giao thông dưới đây gồm 2 mẫu cho học sinh và giáo viên tham khảo. Mời các bạn theo dõi chi tiết.

 Kế hoạch tuyên truyền Cổng trường an toàn giao thông
Kế hoạch tuyên truyền Cổng trường an toàn giao thông

1. Kế hoạch tuyên truyền Cổng trường an toàn giao thông cho học sinh số 1

Đây là mẫu Kế hoạch tuyên truyền Cổng trường an toàn giao thông cho học sinh lớp 5 thuộc nội dung câu hỏi tự luận cuộc thi Giao lưu tìm hiểu an toàn giao thông lớp 5 2022 với chủ đề: Em hãy xây dựng một kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông “Cổng trường an toàn giao thông”. Sau đây mời các em theo dõi chi tiết tại nội dung bài viết.

1.1. Mục đích, yêu cầu kế hoạch Cổng trường an toàn giao thông

1. Mục đích:

– Nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trong trường học cho học sinh. Từ đó hình thành văn hóa tham gia giao thông và đảm bảo ATGT trường học.

– Góp phần giảm thiểu ùn tắc gây tai nạn giao thông, bảo vệ sức khỏe mọi người.

2. Yêu cầu:

– Mọi người cần xác định rõ được tầm quan trọng của việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông tại cổng trường; Thầy cô đề ra các biện pháp giáo dục ATGT phù hợp kết hợp với các bài giảng dạy trên lớp cho chúng em.

– Công tác tuyên truyền, phổ biến ATGT cần được thực hiện nghiêm túc thì mới đem lại hiệu quả thực tế. Vì vậy, chúng em mong mọi người tham gia với ý thức trách nhiệm và thái độ nghiêm túc.

1.2. Nội dung, hình thức và giải pháp thực hiện kế hoạch Cổng trường an toàn giao thông

1. Nội dung trọng tâm công tác:

1.1. Tập trung tuyên truyền giáo dục, phổ biến sâu, rộng Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt; các quy định khác có liên quan của nhà nước về TTATGT trong nhà trường. Nội dung tuyên truyền giáo dục nên tập trung về việc: Xây dựng nếp sống văn hoá giao thông; phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 6 tuổi khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; phòng, chống ùn tắc giao thông cổng trường.

1.2. Thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT; về Văn hoá giao thông và quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện.

1.3. Triển khai các nội dung giáo dục ATGT; tổ chức thường xuyên và hiệu quả các hoạt động ngoại khoá về ATGT.

1.4. Thực hiện tuyên truyền tới tất cả phụ huynh học sinh trong nhà trường thông qua bảng tin tuyên truyền, qua cổng thông tin điện tử của nhà trường.

1.5. Tổ chức và tham gia các hội thi về tuyên truyền, giáo dục trật tự ATGT cho giáo viên nhà trường và học sinh các lớp.

1.6. Nên có biện pháp nhắc nhở các cá nhân vi phạm trật tự ATGT, đánh giá kết quả thi đua thực hiện về công tác giáo dục pháp luật, trật tự ATGT trong toàn trường.

1.7. Thành lập đội sao đỏ có thành viên là các bạn học sinh và giáo viên tổng phụ trách để kiểm tra ATGT tại cổng trường vào mỗi sáng.

2. Hình thức triển khai:

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT, lồng ghép vào các buổi: họp Đoàn thanh niên, Sinh hoạt chuyên đề; Sinh hoạt chuyên môn và các buổi họp phụ huynh….

– Tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và học sinh qua hệ thống cổng thông tin điện tử của nhà trường. Kết hợp với tuyên truyền thông qua pano, apphích, khẩu hiệu, tờ gấp…; các thông điệp truyền thông: Trẻ em phải đội mũ bảo hiển khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Đội mũ cho con – trọn tình cha mẹ; Đảm bảo an toàn giao thông – trách nhiệm của mỗi người; không điều khiển xe gắn máy khi không có giấy phép lái xe; tuổi trẻ xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự ATGT; An toàn giao thông cho bạn, cho tôi và cho cả cộng đồng; Hãy mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy; Bảo vệ an toàn giao thông đường sắt; …

– Tổ chức các chuyên đề, ngày hội, sự kiện để thu hút sự quan tâm của cha mẹ học sinh và học sinh tham gia tìm hiểu Luật giao thông (đường bộ, đường thủy, đường sắt), tại trường trong các hoạt động, các chủ đề trong chương trình giáo dục từng độ tuổi.

3. Giải pháp thực hiện:

3.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông:

a) Phối hợp với các chú CĐCS tổ chức các chuyên đề kiến thức pháp luật và kỹ năng về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông; tiếp tục triển khai và phát huy việc xây dựng “Cổng trường ATGT”.

b) Tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT đường bộ:

– Các quy định về tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông đường bộ (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về màu sắc, hình dạng…

– Ngồi trên xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe ô tô, xe buýt an toàn; đi bộ an toàn.

– Hiệu lệnh, tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.

– Độ tuổi của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; quy định bắt buộc về đội mũ bảo hiểm; các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện an toàn; cách phòng tránh tai nạn giao thông.

– Quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

– Các kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ xảy ra tai nạn, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông.

c) Tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa:

– Tuyên truyền cho giáo viên, học sinh và phụ huynh khi đi thuyền, ca nô phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao; chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn khi sử dụng phương tiện giao thông đường thủy.

– Triển khai việc phòng tránh tai nạn đuối nước, ngạt nước… như các buổi thực hành ngoại khóa cho chúng em.

– Lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT và văn hóa giao thông vào chương trình giáo dục học sinh hàng ngày.

– Giáo viên, học sinh và phụ huynh hiểu được nguyên nhân của tai nạn giao thông và biết cách phòng tránh tai nạn; hiểu được trách nhiệm công dân của bản thân, tôn trọng mọi người và quy định của pháp luật; thể hiện được hành vi văn hoá khi tham gia giao thông.

3.3. Công tác tham gia các Cuộc thi, Hội thi:

Phổ biến, quán triệt và tuyên truyền đến toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường tích cực tham gia Cuộc thi: “An toàn giao thông” và các cuộc thi liên quan đến ATGT do các cấp, ngành tổ chức.

3.4. Tổ chức phát động “Tháng cao điểm An toàn giao thông” tháng 12/2022.

1.3. Công tác tuyên truyền kế hoạch tuyên truyền Cổng trường an toàn giao thông

1. Ban giám hiệu:

– Thầy cô Ban giám hiệu xét duyệt Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục TTATGT năm học 2022 – 2023 của chúng em. Đồng thời có kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT tại các lớp.

– Chỉ đạo giáo viên lồng ghép, tích hợp nội dung GD pháp luật và trật tự ATGT cho học sinh trong các hoạt động vui chơi và học tập ở mọi lúc, mọi nơi dưới nhiều hình thức giáo dục khác nhau, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở HS chấp hành và thực hiện trật tự ATGT khi tham gia giao thông cùng với người lớn.

– Chủ động tổ chức cho thầy cô giáo và phụ huynh học sinh trao đổi về nội dung các cuộc vận động “Gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông”, các nội dung trong khẩu hiệu, pa nô tuyên truyền treo tại nhà trường.

– Phát động toàn trường thi đua giữ gìn đảm bảo trật tự ATGT, tổ chức ký cam kết không vi phạm các quy định về trật tự ATGT. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những học sinh, lớp học, tập thể… làm tốt công tác giáo dục trật tự ATGT; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cá nhân vi phạm những quy định về trật tự ATGT.

2. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở:

Tuyên truyền, nhắc nhở mọi người về ý thức chấp hành trật tự, ATGT trong các buổi sinh hoạt công đoàn hàng tháng, tiếp tục cam kết không vi phạm trật tư, ATGT.

3. Ban chấp hành ĐTNCS HCM:

Lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi đoàn để tuyên truyền về trật tự, ATGT; cam kết “không vi phạm an toàn giao thông” giữa phụ huynh với nhà trường; tuyên truyền thông qua bảng tin nhà trường, website với các nội dung sau:

– Qui tắc chung giao thông đường bộ.

– Hệ thống biển báo hiệu đường bộ,

– Những qui định cơ bản của pháp luật về trật tự ATGT.

– Tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ.

Tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

4. Giáo viên các nhóm lớp:

Giờ sinh hoạt và họp phụ huynh thì tuyên truyền cho phụ huynh và chúng em các quy định khi tham gia giao thông.

Trên đây là kế hoạch xây dựng và thực hiện mô hình Cổng trường An toàn giao thông lớp 5, hi vọng kế hoạch được duyệt và mọi người nghiêm túc thực hiện để hoàn thành kế hoạch đã đề ra./.

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông
Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông

2. Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông cho giáo viên số 2

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học
năm học 2022-2023

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích.

– Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể trong nhà trường về công tác giáo dục ATGT; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong trường học.

– Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về ATGT trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ tham gia giao thông trong học sinh. Góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, đặc biệt là trẻ em.

– Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường trong việc tự giác chấp hành và có ý thức tuyên truyền sâu rộng trong cha mẹ học sinh và cộng đồng về các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông.

2. Yêu cầu

– Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến từng giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường; công tác tuyên truyền, giáo dục phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp, sát đối tượng đạt hiệu quả giáo dục cao;

– Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, học sinh sẽ nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; xe máy điện; không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Nội dung trọng tâm công tác

1.1. Tập trung tuyên truyền giáo dục, phổ biến sâu, rộng Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt; các chủ trương của Đảng, Nhà nước, tỉnh và của Ngành về công tác đảm bảo TTATGT cho học sinh. Nội dung tuyên truyền giáo dục tập trung về việc: Xây dựng nếp sống văn hoá giao thông; phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 6 tuổi khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; học sinh không tham gia giao thông bằng xe máy phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện; phòng, chống ùn tắc giao thông cổng trường…;

1.2. Thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT; về Văn hoá giao thông và quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện.

1.3. Triển khai nghiêm túc nội dung học tập chính khoá; Tổng phụ trách phối hợp với GVCN tổ chức thường xuyên và hiệu quả các hoạt động ngoại khoá về ATGT.

1.4. Xây dựng pano, tờ gấp… để tuyên truyền tới tất cả học sinh nhà trường; cung cấp tài liệu hỗ trợ dạy – học về ATGT cho giáo viên, học sinh.

1.5. Thành lập Ban kiểm tra công tác giáo dục ATGT của trường; xử lý các cá nhân vi phạm nội quy ATGT. Đánh giá thi đua các tập thể lớp, cá nhân về công tác giáo dục và thực hiện ATGT.

2. Hình thức triển khai:

– Tổ chức lồng ghép giáo dục về ATGT trong các buổi sinh hoạt tập thể (chào cờ, sinh hoạt lớp…)

– Đội phát thanh măng non tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và học sinh qua hệ thống truyền thanh của trường vào đầu, cuối buổi học.

– Thực hiện tuyên truyền thông qua pano, apphích, khẩu hiệu, tờ gấp…; các thông điệp truyền thông: Trẻ em phải đội mũ bảo hiển khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; – Đội mũ cho con – trọn tình cha mẹ; – Trẻ em phải được đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy; – Nhớ lời cô dặn: Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện.

Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện
Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện

– Căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động thu hút sự quan tâm của cha mẹ học sinh và học sinh tìm hiểu Luật giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ) tại nhà trường, trong các chủ điểm của chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp.

3. Giải pháp thực hiện:

3.1. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục học sinh trường TH Trưng Vương về tiêu chí Văn hóa giao thông thông qua nhiều hình thức học tập chính khoá và ngoại khoá; nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức ATGT cho học sinh; biên tập và in ấn các tài liệu (tờ gấp, pano, aphich, tranh cổ động…) tuyên truyền về giáo dục ATGT phù hợp với trường tiểu học.

3.2. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển xe môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; tổ chức cho CMHS và học sinh ký cam kết không vi phạm ATGT; xử lý kỷ luật nghiêm đối với các cá nhân vi phạm ATGT.
3.3. Phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Đội trong việc giữ gìn trật tự ATGT góp phần hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; triển khai các phong trào, cuộc vận động thanh, thiếu nhi tham gia bảo đảm TTATGT;
3.4. Tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại khoá: sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp để đánh giá về công tác giáo dục ATGT trong trường cho học sinh.

3.5. Đưa nội dung giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của các Chi đội. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT; xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

– Lập kế hoạch triển khai và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục TTATGT năm học 2022-2023

– Phối hợp với GVCN tổ chức các hoạt động ngoại khóa hướng dẫn việc thực hiện pháp luật đảm bảo TTATGT cho học sinh.

– Chủ động tổ chức cho học sinh trao đổi về nội dung các cuộc vận động “HS gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông”, “Vai trò của tuổi trẻ trong việc tham gia gìn giữ trật tự ATGT”, các nội dung trong khẩu hiệu, pa nô tuyên truyền treo tại nhà trường.

– Phát động học sinh thi đua giữ gìn đảm bảo ATGT, cam kết không vi phạm các quy định về ATGT. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt công tác ATGT; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cá nhân vi phạm những quy định về ATGT; kiên quyết xử lý những học sinh cố tình đến trường bằng xe máy khi chưa đủ điều kiện, cố tình không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện hoặc ngồi sau xe máy.

– Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đảm bảo TTATGT ở các lớp. Sơ kết, tổng kết báo cáo đánh giá cụ thể kết quả thực hiện của học sinh với Ban kiểm tra ATGT trường tiểu học Trưng Vương.

– Đưa vào nội dung thi đua để đánh giá học sinh trong việc thực hiện pháp luật đảm bảo TTATGT.

– Kế hoạch này được tổ chức triển khai cùng với các hoạt động chuyên môn, hoạt động ngoại khoá đi đôi với việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục nâng cao nhận thức, phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức, viên chức; học sinh khi tham gia giao thông.

– Thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm túc luật giao thông.

3. Em hãy xây dựng một kế hoạch tuyên truyền về An toàn giao thông với chủ đề “Cổng trường an toàn giao thông” (3 mẫu)

  4. Viết một chủ đề tự chọn về An toàn giao thông mà em đã học (4 mẫu)

  Tham khảo bài viết: Lựa chọn một chủ đề về an toàn giao thông mà em đã học để xây dựng kế hoạch tuyên truyền

  Hiện nay trên các tuyến đường giao thông vẫn thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc, thương tâm. Đặc biệt, ở những nơi có tầm nhìn bị che khuất thì số vụ tai nạn giao thông nhiều đáng kể. Trước tình hình đó, em lựa chọn chủ đề “chú ý những nơi có tầm nhìn bị che khuất” để xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến tất cả mọi người.

  Kế hoạch tuyên truyền này nhằm mục đích giúp mọi người biết được mối nguy hiểm ở những nơi tầm nhìn bị che khuất và biết cách phòng tránh va chạm tại những nơi đó. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người, góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông. Để đạt được mục đích này đòi hỏi tất cả nội dung được đầy đủ, chi tiết và dễ hiểu nhất để hướng tới tất cả mọi người đều có thể hưởng ứng tham gia và biết tới.

  Ở những đoạn đường có vật cản lớn che khuất (góc khuất, cây xanh, bức tường lớn, biển quảng cáo, ô tô đỗ sai quy định..) tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hại, ví dụ như: Che lấp các biển báo, đèn giao thông, làm hạn chế tầm nhìn của người lái xe, làm cho mất phương hướng rất dễ xảy ra tai nạn giao thông… Vì vậy, nội dung tuyên truyền cần phải nhấn mạnh các cách xử lí khi tham gia giao thông ở khu vực này: cần giảm tốc độ, chú ý nghe ngóng xung quanh; ở những nơi góc khuất nhiều, cần dừng xe lại để quan sát xung quanh, nếu an toàn, không có xe nào đang đến gần mới đi tiếp; khi đi bộ qua đường, cần quan sát cẩn thận, giơ cao tay để người lái xe có thể nhận ra mình một cách dễ dàng; khi đi vào buổi tối, cần lắng nghe tiếng còi xe, nếu không có tiếng xe nào đang đến mới tiếp tục đi để đảm bảo an toàn,…. Bên cạnh đó, việc đội mũ bảo hiểm và không xử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông là nội dung không thể thiếu khi tham gia giao thông.

  Việc tuyên truyền có thể thực hiện qua nhiều hình thức khác nhau như: vẽ tranh tuyên truyền, tham gia các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông ở lớp, ở trường hoặc tổ chức các tình huống, cuộc thi về cách xử lí khi tham gia giao thông ở những nơi tầm nhìn che khuất.

  Và cuối cùng, để sự tuyên truyền đạt hiểu quả tốt nhất thì bản thân mỗi chúng ta phải là người thực hiện đúng, thực hiện tốt nhất tất cả những nội dung tuyên truyền. Nội dung này rất quan trọng và cần thiết trong cuộc sống, về nhà, em sẽ tuyên truyền tới gia đình và các cô chú trong tổ dân phố để mọi người đều biết để tham gia giao thông an toàn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

  Lý do chọn chủ đề này: Mình chọn chủ đề này để tuyên truyền giúp mọi người có đầy đủ kiến thức và biết được cách xử lí khi tham gia giao thông ở nơi tầm nhìn che khuất, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

  Mời các bạn tham khảo các tài liệu có liên quan trong mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.

   Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

   Chuyên mục: Giáo Dục

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   Back to top button

   Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

   Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!