Biểu Mẫu

Kế hoạch giáo dục lớp 3 năm học 2022 – 2023 Bộ sách kết nối

Kế hoạch giáo dục lớp 3 năm học 2022 – 2023 Bộ sách Kết nối là tài liệu rất bổ ích cho giáo viên phụ trách khối lớp 3 để chuẩn bị kế hoạch dạy học cho năm học mới. Bạn đọc có thể tham khảo và tải về kế hoạch giáo dục lớp 3 Bộ sách Kết nối mới nhất trong bài viết của THPT Đông Thụy Anh.vn. 

Bộ sách kết nối Kế hoạch dạy học lớp 3 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 9 môn: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất. Qua đó, giúp các thầy cô tham khảo lên kế hoạch giảng dạy năm 2022 – 2023 cho phù hợp với trường mình.

1. Kế hoạch giáo dục lớp 3 năm học 2022 – 2023 Bộ sách kết nối

TRƯỜNG TH&THCS QUANG TRUNG

TỔ KHỐI 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Krông Năng, ngày 05 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI 3

NĂM HỌC 2022 – 2023

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Công văn 2345/BGDĐT- GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học;

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày ….. tháng …. năm 2022 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023;

Căn cứ vào kết quả đạt được từ năm học 2021 – 2022 và tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2022 – 2023.

Thực hiện theo chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường TH&THCS Quang Trung, tổ khối 3 xây dựng Kế hoạch Giáo dục năm học 2022 – 2023 như sau:

II. Điều kiện thực hiện các môn học, các hoạt động giáo dục.

1. 1. Tình hình chung của khối 3.

Tổ khối 3 luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của ban giám hiệu nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh nên trong năm học vừa qua giáo viên và học sinh được trang bị tương đối đầy đủ sách giáo khoa, các thiết bị, đồ dùng dạy học và cơ sở vật chất lớp học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đặc biệt các gia đình phụ huynh đã cùng đóng góp tài trợ để mua tivi các lớp học tập, đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu giáo dục hiện nay.

Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, năng nổ, biết học hỏi và từng bước tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh đó Khối trưởng là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, là cán bộ cốt cán của nhà trường được tham gia các lớp tập huấn do Sở giáo dục và Bộ giáo dục tổ chức nên đã về tổ chức tập huấn lại cho giáo viên trong khối kịp thời. Do đó tất cả các giáo viên trong tổ khối đều nắm được cơ bản về hình tức tổ chức cũng như các phương pháp dạy học mới theo phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường cũng như các gia đình học sinh tuy là dân tộc thiểu số, nhưng rất quan tâm đến việc học tập của con em nên việc xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường – gia đình – xã hội luôn được giữ vững.

Vì thế mà việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai một cách đồng thuận và bước đầu đạt được những hiệu quả nhất định.

Về học sinh, tuy khối lớp 3 có tới 58% học sinh thuộc đồng bào dân tộc thiểu số nhưng các em ngoan, biết nghe lời thầy cô, biết vượt khó để vươn lên học tốt nên việc tổ chức dạy học phát triển năng lực của giáo viên gặp khá nhiều thuận lợi.

2.2. Tình hình đội ngũ giáo viên, học sinh của khối.

– Về số lượng: Tổng số giáo viên trong khối 3: 09 đ/c Trong đó:

+ Giáo viên chủ nhiệm: 03 đ/c.

+ Giáo viên bộ môn: 06 đ/c. Gồm: GV bộ môn: 01đ/c; GV Nhạc: 01đ/c; GV Mĩ thuật: 01đ/c; GV GDTC: 01đ/c; GV Tiếng Anh: 01đ/c. GV Tin học 01đ/c.

– Về số lượng học sinh:

+ Tổng số học sinh….em. Trong đó: Nữ: ……dân tộc: ……

– Về trang thiết bị dạy học: có 3 tivi/3 lớp. Sách giáo khoa, sách học sinh, sách giáo viên đầy đủ. Đồ dùng dạy học có toàn bộ bảng cài, mẫu chữ, chữ số để học sinh thực hành, trải nghiệm.

2. Nguồn học liệu

Sách giáo khoa hiện hành các môn học của nhà xuất bản Giáo dục.

– Các tài liệu tham khảo đã được kiểm định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhà xuất bản Đại học sư phạm được lưu trữ tại thư viện nhà trường.

– Các nguồn sách của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng được cấp phép xuất bản.

3. Thiết bị dạy học

– Mỗi lớp được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học tối thiểu được quy định tại Thông tư 15 ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học.

– 03/03 lớp có trang bị ti vi kết nối internet. Các bảng di động được trang bị phục vụ cho các tiết học tổ chức ngoài trời.

– GV thường xuyên tự làm các đồ dùng dạy học. Hàng năm, GV thực hiện tốt việc sử dụng các đồ dung dạy học có sẵn và các đồ dung dạy học tự làm.

– Hàng năm, trường trang bị, bổ sung, thay thế các thiết bị dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học trong nhà trường.

4. Các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn

GV được tập huấn đầy đủ về dạy học các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn …

Nhà trường trang bị đầy đủ các tài liệu phục vụ dạy học các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông.

Chủ đề hoạt động giáo dục tập thể được xây dựng, thống nhất trong nhà trường theo kế hoạch giáo dục hàng năm.

Các nội dung thực hiện tích hợp liên môn được tổ chuyên môn bàn bạc, thống nhất thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn định kì.

III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC.

1. Bảng tổng hợp kế hoạch dạy học.

Bảng phân phối chương trình lớp 3 – Học kỳ 1

Môn/ Tuần

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Tổng thời lượng

Tiếng Việt

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

126

Toán

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

90

Tiếng Anh

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

72

Đạo đức

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

TNXH

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

36

GDTC

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

36

Nghệ thuật

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

36

HĐTN

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

54

CN và Tin học

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

36

Tổng số tiết bắt buộc/tuần

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

504

Tăng cường Tiếng Việt

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

36

Tăng cường Toán

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

36

Tổng số tiết/tuần

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

576

Bảng phân phối chương trình lớp 3 – Học kỳ 2

Môn/ Tuần

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Tổng thời lượng

Tiếng Việt

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

119

Toán

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

85

Tiếng Anh

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

Đạo đức

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17

TNXH

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

34

GDTC

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

34

Nghệ thuật

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

34

HĐTN

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

51

CN và Tin học

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

34

Tổng số tiết bắt buộc/tuần

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

476

Tăng cường Tiếng Việt

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

34

Tăng cường Toán

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

34

Tổng số tiết/tuần

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

544

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giáo viên chủ nhiệm

– Triển khai, thực hiện giảng dạy các môn học theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

– Xây dựng kế hoạch cá nhân, thời khóa biểu cụ thể cho lớp mình quản lí.

– Phối hợp với tổng phụ trách đội tổ chức, triển khai các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá…

Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học.

Kịp thời tham mưu, báo cáo những vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục tại lớp mình phụ trách.

2. Giáo viên phụ trách môn học

– Triển khai, thực hiện giảng dạy môn học theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

– Xây dựng kế hoạch cá nhân, phối hợp GVCN lớp xây dựng thời khóa biểu..

– Phối hợp với GVCN, tổng phụ trách đội tổ chức, triển khai các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá…

– Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Đổi mới phương pháp dạy học. Phối kết hợp chặt chẽ với GVCN trong công tác quản lý, giáo dục học sinh….

– Kịp thời tham mưu, báo cáo những vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục tại các lớp mình giảng dạy bộ môn

3. Tổ trưởng chuyên môn

– Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục khối lớp của tổ chuyên môn.

– Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên công tác tự bồi dưỡng, bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên trong tổ.

– Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn của tổ khối bám theo Quy chế chuyên môn đã xây dựng.

– Kiểm tra, giám sát, tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác đánh giá giáo viên trong tổ khối.

4. Tổng phụ trách đội

– Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, SHDC, câu lạc bộ…

– Phối hợp chặt chẽ với GVCN, các tổ chức Đội, Sao nhi đồng,… trọng tâm là các hoạt động rèn kỹ năng sống cho học sinh….

Trên đây là Kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 của khối 3 trường Tiểu học và THCS Quang Trung. Căn cứ các nội dung trong kế hoạch, giáo viên trong tổ nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị có ý kiến kịp thời về Tổ trưởng hoặc Ban giám hiệu nhà trường để được hướng dẫn giải quyết./.

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

HIỆU TRƯỞNG

2. Tải Kế hoạch giáo dục lớp 3 Bộ sách Kết nối đầy đủ

Tài liệu Kế hoạch giáo dục lớp 3 năm học 2022 – 2023 Bộ sách Kết nối bản word đã được cập nhật đầy đủ trên trang THPT Đông Thụy Anh.vn. Do tài liệu gồm nhiều trang nên trang THPT Đông Thụy Anh chưa thể trình bày hết.

Mời bạn đọc tải về Kế hoạch giáo dục lớp 3 năm học 2022 – 2023 Bộ sách Kết nối file doc đính kèm trong bài viết để tham khảo chi tiết nội dung bộ mẫu kế hoạch giáo dục lớp 3.

Ngoài ra, bạn đọc có thể xem thêm các bài viết liên quan tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu và mục Giáo dục – Đào tạo thuộc chuyên mục Biểu mẫu nhé.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!