Giáo Dục

Hướng dẫn sử dụng TEMIS cho Hiệu trưởng Hướng dẫn sử dụng TEMIS cho Hiệu trưởng – Mời các bạn cùng tham khảo cách sử dụng chức năng đánh giá chuẩn nghề nghiệp dành cho hiệu trưởng trên hệ thống TEMIS. 16/03/21

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Hướng dẫn sử dụng chức năng đánh giá chuẩn hiệu trưởng trên TEMIS

Hướng dẫn sử dụng TEMIS cho Hiệu trưởng – Để giúp các bạn nắm được cách sử dụng chức năng đánh giá chuẩn nghề nghiệp dành cho hiệu trưởng trên hệ thống TEMIS, THPT Đông Thụy Anh xin chia sẻ hướng dẫn sử dụng chức năng đánh giá chuẩn hiệu trưởng trên TEMIS, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên 2021
  • Minh chứng đánh giá chuẩn hiệu trưởng

MỤC LỤC

1. Lưu đồ quá trình đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên hệ thống TTQL người học

2. Danh mục các từ viết tắt

3. Hướng dẫn thao tác trên hệ thống

3.1. Đăng nhập vào hệ thống

3.2. TEMIS (TTQL người học)

3.2. Hướng dẫn tự đánh giá

3.2.1. Đưa tài liệu minh chứng lên hệ thống

3.3.2. Tự đánh giá

3.4. Tổng hợp ý kiến của GV, NV

3.5. Hướng dẫn Hiệu trưởng thực hiện đánh giá

3.6. Hướng dẫn thêm tổ chuyên môn

3.6.1. Tạo tổ chuyên môn

3.6.2. Gán giáo viên vào tổ chuyên môn

3.7. Hướng dẫn xem kết quả đánh giá, xem báo cáo

3.7.1. Xem kết quả đánh giá

3.7.2. Xem báo cáo

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của THPT Đông Thụy Anh.

MỤC LỤC
MỤC ĐÍCH
3
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
3
1. Lưu đồ quá trình đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên hệ thống TTQL
người học
3
2. Danh mục các từ viết tắt
3
3. Hướng dẫn thao tác trên hệ thống
3
3.1. Đăng nhập vào hệ thống
3
3.2. TEMIS (TTQL người học)
4
3.2. Hướng dẫn tự đánh giá
5
3.2.1. Đưa tài liệu minh chứng lên hệ thống
5
3.3.2. Tự đánh giá
7
3.4. Tổng hợp ý kiến của GV, NV
10
3.5. Hướng dẫn Hiệu trưởng thực hiện đánh giá
12
3.6. Hướng dẫn thêm tổ chuyên môn
14
3.6.1. Tạo tổ chuyên môn
14
3.6.2. Gán giáo viên vào tổ chuyên môn
16
3.7. Hướng dẫn xem kết quả đánh giá, xem báo cáo
17
3.7.1. Xem kết quả đánh giá
17
3.7.2. Xem báo cáo 17

I.
MỤC ĐÍCH
Tài liệu này là một phần của tài liệu hướng dẫn sử dụng cho hiệu trưởng, mô
tả quy trình và hướng dẫn cách thức thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp
giáo viên
II.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Lưu đồ quá trình đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên hệ thống TTQL
người học
2. Danh mục các từ viết tắt
3. Hướng dẫn thao tác trên hệ thống
3.1. Đăng nhập vào hệ thống
Đăng nhập vào hệ thống Bồi dưỡng GV theo hình minh hoạ dưới đây:
STT
Ký Hiệu
Nguyên nghĩa
1
TEMIS
Thông tin quản lý người học
2
GVPT
Giáo viên phổ thông
3
CBQL
Cán bộ quản lý
4
PHT & GV
Phó hiệu trưởng và giáo viên
5
GV, NV
Giáo viên, nhân viên

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!