Giáo Dục

Hướng dẫn sử dụng TEMIS cho giáo viên Hướng dẫn sử dụng TEMIS cho giáo viên – Hoatieu xin chia sẻ cách sử dụng chức năng đánh giá chuẩn nghề nghiệp dành cho giáo viên trên hệ thống TEMIS. 16/03/21

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Hướng dẫn sử dụng chức năng đánh giá chuẩn giáo viên trên TEMIS

Hiện nay việc triển khai sử dụng hệ thống TEMIS là rất cần thiết và cấp bách đối với các giáo viên. Trong bài viết này THPT Đông Thụy Anh xin chia sẻ hướng dẫn sử dụng chức năng đánh giá chuẩn nghề nghiệp dành cho giáo viên phổ thông, CBQL phổ thông trên TEMIS, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên 2021
  • Minh chứng đánh giá chuẩn hiệu trưởng

MỤC LỤC

1. Lưu đồ quá trình đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên hệ thống TTQL người học

2. Hướng dẫn sử dụng các mục liên quan của tài liệu theo vai trò

3. Danh mục các từ viết tắt

4. Hướng dẫn thao tác trên hệ thống

4.1. Đăng nhập vào hệ thống

4.2. Hướng dẫn tự đánh giá

4.2.1. Đưa tài liệu minh chứng lên hệ thống

4.2.2. Tự đánh giá

4.3. Đồng nghiệp đánh giá

4.3.1. Với Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

4.3.2. Với Tổ trưởng

4.4. Hướng dẫn đánh giá đồng nghiệp

4.4.1. Hướng dẫn Tổ trưởng thực hiện đánh giá

4.4.2. Hướng dẫn Hiệu trưởng thực hiện đánh giá

4.4.3. Gửi cảnh báo

4.5. Hướng dẫn thêm tổ chuyên môn

4.5.1. Admin trường tạo tổ chuyên môn

4.5.2. Hiệu trưởng tạo tổ chuyên môn

4.6. Hướng dẫn Admin trường quản lý thông tin tài khoản

4.7. Hướng dẫn xem kết quả đánh giá, xem báo cáo

4.7.1. Xem kết quả đánh giá

4.7.2. Xem báo cáo

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của THPT Đông Thụy Anh.

MỤC LỤC
MỤC ĐÍCH
3
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
3
1.
Lưu đồ quá trình đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên hệ thống TTQL
người học
3
2.
Hướng dẫn sử dụng các mục liên quan của tài liệu theo vai trò
3
3.
Danh mục các từ viết tắt
4
4.
Hướng dẫn thao tác trên hệ thống
4
4.1. Đăng nhập vào hệ thống
4
4.2. Hướng dẫn tự đánh giá
6
4.2.1. Đưa tài liệu minh chứng lên hệ thống
6
4.2.2. Tự đánh giá
8
4.3. Đồng nghiệp đánh giá
11
4.3.1. Với Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
11
4.3.2. Với Tổ trưởng
14
4.4. Hướng dẫn đánh giá đồng nghiệp
15
4.4.1. Hướng dẫn Tổ trưởng thực hiện đánh giá
15
4.4.2. Hướng dẫn Hiệu trưởng thực hiện đánh giá
16
4.4.3. Gửi cảnh báo
17
4.5. Hướng dẫn thêm tổ chuyên môn
18
4.5.1. Admin trường tạo tổ chuyên môn
18
4.5.2. Hiệu trưởng tạo tổ chuyên môn
19
4.6. Hướng dẫn Admin trường quản lý thông tin tài khoản
21
4.7. Hướng dẫn xem kết quả đánh giá, xem báo cáo
22
4.7.1. Xem kết quả đánh giá
22
4.7.2. Xem báo cáo 22

I.
MỤC ĐÍCH
Tài liệu này là một phần của tài liệu hướng dẫn sử dụng cho toàn bộ giáo
viên và CBQL, mô tả quy trình và hướng dẫn cách thức thực hiện đánh giá
chuẩn nghề nghiệp giáo viên
II.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1.
Lưu đồ quá trình đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên hệ thống
TTQL người học
2.
Hướng dẫn sử dụng các mục liên quan của tài liệu theo vai trò
TT
Nội dung
Vai trò
Mục Tài
liệu
hướng
dẫn
GVPT
Tổ
trưởng
chuyên
môn
Phó Hiệu
trưởng
Hiệu
trưởng
Admin
trường
1
Xem nhiệm vụ
đánh giá chuẩn
nghề nghiệp
X
X
X
X
Mục 3.1
2
Tự đánh giá
X
X
X
X
Mục 3.2
3
Đồng nghiệp
đánh giá
X
X
X
Mục 3.3

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!