Giáo Dục

Hướng dẫn Phiếu khảo sát giáo dục Việt Nam Vnes.edu.vn 2022

Phiếu khảo sát giáo dục Việt Nam là mẫu dùng để khảo sát khảo sát thực trạng bồi dưỡng các mô đun cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

1. Phiếu khảo sát giáo viên tiểu học là gì?

Phiếu khảo sát giáo viên tiểu học Nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành để khảo sát về việc triển khai thực hiện chương trình GDPT mới. Đây là dịp Thầy/Cô chia sẻ những suy nghĩ của mình về việc thực hiện chương trình mới đang được triển khai đối với lớp 1 năm học 2020-2021.

Ngoài ra, Hòa Bình tổ chức khảo sát, đánh giá dạy online, dạy học trên truyền hình. Thời gian khảo sát được thực hiện từ ngày 24/02/2022 đến hết ngày 28/02/2022

Tại các cơ sở giáo dục, thành phần đối tượng tham gia khảo sát bao gồm 1 lãnh đạo phụ trách chuyên môn; Toàn bộ giáo viên đã dạy học trực tuyến; 10% tổng số học sinh đã tham gia học tập trực tuyến (được lựa chọn ngẫu nhiên ở tất cả các khối lớp từ lớp 4 đến lớp 12).

Hình thức trả lời khảo sát tại địa chỉ website: https://vnes.edu.vn/khaosat10/.

2. Cách điền Phiếu khảo sát giáo dục Việt Nam

Kính chào Quý Thầy/Cô và các em học sinh!

Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện khảo sát về đánh giá hiệu quả học tập trực tuyến, học qua truyền hình của các nhóm đối tượng học sinh phổ thông nhằm tìm hiểu thực tiễn, đề xuất giải pháp hỗ trợ GV và HS, nâng cao hiệu quả dạy học trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Chúng tôi mong muốn quý Thầy/Cô và các em học sinh vui lòng trả lời các câu hỏi trong phiếu bằng cách tích vào ô lựa chọn, hoặc ghi ý kiến trả lời cho câu hỏi mở. Chúng tôi cam kết những thông tin thu được qua phiếu hỏi này chỉ dùng vào mục đích nghiên cứu, không sử dụng để đánh giá cá nhân/trường lớp. Thông tin của thầy/cô và các em học sinh được cam kết bảo mật và ẩn danh.

Trân trọng cảm ơn Thầy/Cô và các em học sinh đã chia sẻ thông tin với chúng tôi!

PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG

Câu 1. Thầy/Cô vui lòng cho biết giới tính *

Nam

Nữ

Câu 2. Kinh nghiệm giảng dạy của Thầy/Cô. *

Dưới 5 năm

Từ 5 năm đến dưới 10 năm

Từ 10 năm đến dưới 15 năm

Từ 15 năm trở lên

Tỉnh/Thành Phố nơi Thầy/Cô đang công tác *

Có Ô lựa chọn, thầy cô chọn đúng tỉnh/thành phố nơi mình đang công tácChọn

Câu 3. Trường Thầy/Cô thuộc khu vực nào? *

Thành thị

Nông thôn

Vùng sâu/xa/hải đảo

Câu 4. Trường Thầy/Cô đang dạy thuộc hệ giáo dục nào? *

Giáo dục thường xuyên

Giáo dục phổ thông

Câu 5. Thầy/Cô hiện dạy cấp học nào? *

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Câu 6.1. Thầy/Cô dạy lớp nào sau đây? *

Câu hỏi này yêu cầu trả lời ở mỗi dòng

Không
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5

PHẦN II. ĐIỀU KIỆN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Câu 7. Trong năm học 2021-2022 – tính đến thời điểm hiện tại, Thầy/Cô đã dạy trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid trong thời gian bao nhiêu? *

Dưới 1 tháng

Từ 1 đến dưới 3 tháng

Từ 3 đến dưới 5 tháng

Trên 5 tháng

Câu 8. Tỉ lệ HS trong các lớp dạy của Thầy/Cô đảm bảo các điều kiện tham gia học trực tuyến là bao nhiêu? *

Dưới 20 %

20% đến dưới 30%

30% đến dưới 40%

40% đến dưới 50%

50% đến dưới 60%

60% đến dưới 70%

70% đến dưới 80%

80% đến dưới 90%

90% đến dưới 100%

100%

Câu 9. Tỉ lệ HS tham gia học qua truyền hình trong các lớp dạy của Thầy/Cô là bao nhiêu? *

Dưới 20 %

20% đến dưới 30%

30% đến dưới 40%

40% đến dưới 50%

50% đến dưới 60%

60% đến dưới 70%

70% đến dưới 80%

80% đến dưới 90%

90% đến dưới 100%

100%

Câu 10. Thầy/Cô có những điều kiện nào sau đây để tổ chức việc dạy học trực tuyến? *

*LMS: là một tập hợp các công cụ phần mềm vi tính được thiết kế chuyên biệt để quản lý quá trình giảng dạy và học tập của GV và HS; cho phép tổ chức, quản lý, theo dõi, phân công nội dung – hoạt động giảng dạy – học tập,… **Học liệu điện tử là tập hợp các phương tiện điện tử phục vụ dạy và học, bao gồm: sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo, bài kiểm tra đánh giá, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo…

Không
Máy tính để bàn, máy tính xách tay
Điện thoại hoặc thiết bị thông minh
Đường truyền mạng Internet ổn định
Các phần mềm dạy học trực tuyến trực tiếp (Zoom, MS Teams, Google Meet,…)
Hệ thống quản lí học tập (LMS*) của nhà trường
Các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ tổ chức dạy học, kiểm tra – đánh giá trực tuyến khác (ví dụ: Quizizz, Kahoot, Google form,Vio-edu, OLM, Padlet, Azota…)
Các thiết bị hỗ trợ ngoài như bảng thông minh, bảng vẽ điện tử (wacom, Xiaomi, …)
Được cung cấp hệ thống học liệu điện tử để sử dụng trong quá trình dạy học trực tuyến **
Được cung cấp các video bài giảng trên truyền hình
Được tập huấn các kĩ năng về dạy học trực tuyến (phương pháp, kĩ thuật dạy học, kiểm tra – đánh giá)
Được tập huấn các kĩ năng về dạy học qua truyền hình (phương pháp, kĩ thuật dạy học, kiểm tra – đánh giá)
Nhận được kinh phí hỗ trợ thuê bao Internet
Nhận được kinh phí hỗ trợ mua thiết bị dạy học
Nhận được kinh phí trợ cấp dạy học trực tuyến

Câu 11. Thầy/Cô có trao đổi với cha mẹ HS về những nội dung sau đây không? *

Không Thường xuyên
Khảo sát về thiết bị học trực tuyến/học qua truyền hình của HS
Trao đổi về kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến của nhà trường, lớp.
Trao đổi về đảm bảo an toàn điện, an toàn trên không gian mạng
Thông báo kết quả học tập của HS

Câu 12. Thầy/Cô tự đánh giá như thế nào về mức độ tự tin của bản thân khi thực hiện các kĩ năng tổ chức dạy học trực tuyến dưới đây? *

Không tự tin Ít tự tin Tương đối tự tin Tự tin Rất tự tin
Xây dựng kế hoạch bài dạy trực tuyến.
Tổ chức các hoạt động học trực tuyến cho HS
Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến
Tương tác và quản lí HS khi dạy học trực tuyến
Sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến, ví dụ như Zoom, Google Meet, MS Teams và các ứng dụng quản lý lớp học trực tuyến (LMS)
Sử dụng phần mềm hỗ trợ kiểm tra đánh giá trực tuyến như Azota, Quizizz, Padlet, Kahoot, …
Thực hiện đảm bảo an toàn (về thiết bị, an ninh mạng,…) cho các lớp học trực tuyến.

……

Phiếu khảo sát giáo dục Việt Nam Vnes.edu.vn 2021

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG

1. Thầy/Cô thuộc độ tuổi nào dưới đây?

Dưới 30

Từ 30 – 40

Từ 40 – 50

Trên 50

2. Giới tính

Nam

Nữ

3. Cấp học mà Thầy/Cô đang giảng dạy?

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

4. Tên trường mà Thầy/Cô đang công tác

5. Quận/Huyện nơi Thầy/Cô đang công tác

6. Tỉnh/Thành phố nơi Thầy/Cô đang công tác

7. Khu vực công tác của Thầy/Cô

Thành thị

Nông thôn

Miền núi

Hải đảo

8. Thâm niên giảng dạy của Thầy/Cô?

Dưới 10 năm

Từ 10 – 20 năm

Từ 20 – 30 năm
Trên 30 năm

9.1. Câu hỏi này dành cho GV Tiểu học: Thầy/Cô đang giảng dạy lớp mấy?

Lớp 1

Lớp 2

Lớp khác

9.2. Câu hỏi này dành cho GV Trung học cơ sở: Thầy/Cô đang giảng dạy lớp mấy?

Lớp 6

Lớp khác

9.3. Câu hỏi này dành cho GV Trung học phổ thông: Thầy/Cô đang giảng dạy lớp mấy?

Lớp 10

Lớp khác

10. Thầy/Cô thuộc đối tượng bồi dưỡng nào?

Cốt cán

Đại trà

11. Trình độ đào tạo cao nhất của Thầy/Cô

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Sau đại học

————————-

Lưu ý: Thời gian trả lời phiếu hỏi bắt đầu từ 19h ngày 29/3 đến 19h ngày 5/4/2021.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!