Giáo Dục

Hợp ngữ là gì?

Trắc nghiệm: Hợp ngữ là gì?

A.Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Anh

B. Ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu được

C. Ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể

D. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Việt

Đáp án đúng: A. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Anh

Hợp ngữ là Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Anh

Giải thích:

Hợp ngữ là ngôn ngữ kết hợp ngôn ngữ máy với ngôn ngữ tự nhiên của con người. Nó cho phép người lập trình sử dụng một số từ ( thường là từ viết tắt các từ tiếng Anh) để thể hiện lệnh cần thực hiện.

Tìm hiểu thêm về Ngôn ngữ lập trình cùng THPT Đông Thụy Anh nhé !

1. Khái niệm ngôn ngữ lập trình

– Cần diễn tả thuật toán bằng một ngôn ngữ mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được. Ngôn ngữ đó được gọi là ngôn ngữ lập trình.

2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Chương trình dịch là chương trình

A. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình bậc cao

B. Chuyển đổi chương trình viết bằng hợp ngữ hoặc ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy

C. Chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình bậc cao

D. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang hợp ngữ

Câu 2. Ngôn ngữ máy là gì?

A. Là bất cứ ngôn ngữ lập trình nào mà có thể mô tả thuật toán để giao cho máy tính thực hiện

B. Là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được

C. Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào

D. Các loại máy

Câu 3. Ngôn ngữ lập trình bao gồm

A. Hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao

B. Ngôn ngữ máy, hợp ngữ

C. Ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao

D. Ngôn ngữ bậc cao, ngôn ngữ máy

Câu 4. Ngôn ngữ lập trình bậc cao là?

A. Là ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được

B. Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít phụ thuộc vào loại máy cụ thể

C. Là ngôn ngữ có thể mô tả được tất cả các thuật toán

D. Là ngôn ngữ mô tả thuật toán dưới dạng văn bản

Câu 5. Ngôn ngữ lập trình là

A. Ngôn ngữ khoa học

B. Ngôn ngữ tự nhiên

C. Ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày

D. Ngôn ngữ để viết chương trình

Câu 6. Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là̀

A. Hợp ngữ

B. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

C. Ngôn ngữ máy

D. Pascal

Câu 7. Câu nào là sai khi nói về đặc điểm của ngôn ngữ lập trình bậc cao?

A. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao phải được dịch bằng chương trình dịch máy mới hiểu và thực hiện được

B. Ngôn ngữ bậc cao gần với ngôn ngữ tự nhiên

C. Có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể

D. Thực hiện được trên mọi loại máy

Câu 8. Ngôn ngữ Pascal thuộc loại

A. Ngôn ngữ bậc cao

B. Hợp ngữ C

C. Ngôn ngữ máy

D. Tất cả các ý trên

Câu 9. Hợp ngữ là

A. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Anh

B. Ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu được

C. Ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể

D. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Việt

Câu 10. Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?

A. Ngôn ngữ bậc cao

B. Hợp ngữ

C. Pascal

D. Ngôn ngữ máy

3. Phân loại ngôn ngữ lập trình

a. Ngôn ngữ máy

– Mỗi loại máy tính đều có ngôn ngữ máy riêng của nó. Là ngôn ngữ duy nhất mà máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện.

– Các lệnh viết bằng ngôn ngữ máy ở dạng mã nhị phân hoặc mã hexa

Hợp ngữ là gì?

* Ưu điểm: khai thác triệt để tính năng phần cứng của máy tính, có thể trực tiếp hiểu được, không cần chương trình dịch.

* Nhược điểm: khó hiểu, khó nhớ, sử dụng nhiều câu lệnh để biểu diễn các thao tác.

b. Hợp ngữ

– Ưu điểm:

+ Hợp ngữ cho phép người lập trình sử dụng một số từ (thường là các từ tiếng Anh viết tắt) để thể hiện các lệnh cần thực hiện.

+ Cho phép khai thác triệt để tính năng phần cứng.

– Nhược điểm:

+ Thuận lợi cho các nhà lập trình chuyên nghiệp nhưng chưa thích hợp với số đông người lập trình.

+ Để máy tính hiểu cần có chương trình hợp dịch để chuyển hợp ngữ sang ngôn ngữ máy.

c. Ngôn ngữ bậc cao

– Là ngôn  ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào loại máy.

* Ưu điểm: dễ hiểu, dễ chỉnh sửa, tính độc lập cao.

– Để máy tính hiểu được, cần phải có chương trình dịch để chuyển từ ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy.

– Một số ngôn ngữ lập trình bậc cao: Pascal, C, Java, …

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!