Tổng hợp

Hợp đồng thời vụ được ký mấy lần trong năm?

Hợp đồng thời vụ ngày nay khá phổ biến bởi nhu cầu xã hội ngày càng tăng cao. Mặc dù vậy, việc quy định về hợp đồng thời vụ chưa nhận được sự quan tâm từ mọi người. Vì thế, THPT Đông Thụy Anh.vn sẽ chỉ ra các quy định mới nhất và giải đáp cho bạn Hợp đồng thời vụ được ký bao nhiêu lần trong năm.

1. Hợp đồng thời vụ là gì?

Theo quy định tại Bộ luật lao động 2019 thì ta có thể định nghĩa hợp đồng thời vụ như sau:

Hợp đồng thời vụ là tên gọi khác của hợp đồng lao động nhưng được xác định theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Hợp đồng thời vụ được ký kết trong trường hợp giao kết công việc giữa người sử dụng lao động và người lao động về một công việc tạm thời hoặc công việc xác định trong khoảng thời gian 12 tháng.

2. Điều kiện ký hợp đồng thời vụ

Từ ngày 1/1/2021 Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thì không còn loại hợp đồng thời vụ nữa mà chỉ còn loại hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn, cụ thể như sau:

Điều 20. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Như vậy, khi tìm hiểu về điều kiện ký hợp đồng thời vụ từ năm 2021 là không cần thiết nữa. Các bạn nếu muốn tìm hiểu quy định về hợp đồng thời vụ này nhằm mục đích học tập… thì có thể tham khảo quy định về điều kiện ký hợp đồng thời vụ theo Bộ luật lao động 2012 dưới đây.

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 thì:

Để ký hợp đồng thời vụ thì cần phải tuân thủ những điều kiện như công việc phải là theo mùa vụ, dưới 12 tháng và không có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên.

Bên cạnh đó, không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, ốm đau, tai nạn lao động, nghỉ theo chế độ thai sản hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

3. Ký HĐLĐ thời vụ liên tục được không?

Pháp luật lao động của Việt Nam không quy định về việc ký kết hợp đồng lao động thời vụ có được liên tục không mà khi hợp đồng thời vụ hết hạn thì có thể ký tiếp hợp đồng thời vụ thêm lần nữa.

Tuy nhiên, hợp đồng thời vụ là hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng. Do vậy, tổng các lần ký hợp đồng thời vụ liên tiếp không được vượt quá 12 tháng. Nếu công ty ký các hợp đồng thời vụ liên tiếp nhau mà tổng thời gian lao động vượt quá 12 tháng thì rõ ràng công việc này không mang tính chất thời vụ nữa, việc ký kết này đã vi phạm quy định của pháp luật. Nếu như vậy người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 triệu đồng đến 20 triệu đồng tùy vào số lượng người lao động mà họ vi phạm theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP.

Hợp đồng thời vụ được ký mấy lần trong năm?

4. Doanh nghiệp được ký hợp đồng thời vụ tối đa là bao nhiêu lần?

Theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 20 Bộ luật lao động 2019:

“2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.”

Như vậy, theo quy định trên thì không quy định hợp đồng thời vụ được ký tối đa bao nhiêu lần. Mà chỉ có quy định rằng sau khi HĐLĐ theo mùa vụ hết hạn mà các bên vẫn tiếp tục làm việc thì các bên sẽ phải ký kết HĐLĐ mới trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn, nếu hết 30 ngày mà các bên không ký kết HĐLĐ mới thì HĐLĐ theo mùa vụ đã ký sẽ được chuyển thành HĐLĐ xác định thời hạn là 24 tháng.

5. Hợp đồng thời vụ 3 tháng có phải đóng BHXH?

Ta căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì:

“1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;”

Như vậy, trong trường hợp ký kết hợp đồng lao động 3 tháng thuộc trường hợp phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. Do đó, hợp đồng thời vụ 3 tháng phải đóng bảo hiểm xã hội.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, Hợp đồng lao động thời vụ 2020 từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang THPT Đông Thụy Anh.vn.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!