Tổng hợp

Hồ sơ, thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất do dịch Covid

Hồ sơ, thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất do dịch Covid. Do tình hình dịch bệnh, chính phủ hỗ trợ người dân trong giá thuê đất.

1. Hồ sơ, thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất do dịch Covid

1.1 Hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất do dịch Covid

Theo khoản 1 điều 4 Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg, hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất do dịch Covid là Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất 

1.2 Thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất do dịch Covid

Hồ sơ, thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất do dịch Covid

Đề nghị giảm tiền thuê đất do dịch Covid được thực hiện theo thủ tục tại điều 5 Quyết định 22 như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật

Bước 2: Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất.

Lưu ý 1: Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2020 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Lưu ý 2: Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg quy định giảm tiền thuê đất trong năm 2020, trong năm 2021, nước ta chưa ban hành văn bản pháp luật khác thay thế, quyết định này vẫn còn giá trị hiệu lực, mọi thông tin trong quyết định này chỉ mang giá trị tham khảo cho đến khi có quyết định khác thay thế.

2. Các đối tượng được giảm tiền thuê đất đo dịch Covid theo quyết định 22

Theo điều 2 quyết định 22, đối tượng được giảm tiền thuê đất là:

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (sau đây gọi là người thuê đất).

3. Mức giảm tiền thuê đất

Mức giảm tiền thuê đất được quy định tại điều 3 quyết định 22 như sau:

Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

Trên đây, THPT Đông Thụy Anh.vn đã cung cấp cho bạn đọc Hồ sơ, thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất do dịch Covid Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

  • Đường lây của dịch bệnh Covid là đường nào? 
  • Đáp án cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch covid 19.
  • Nhập cảnh, xuất cảnh trái phép bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền tối đa là bao nhiêu?

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!