Tổng hợp

Hành vi lấn chiếm đất đai 2021 bị xử lý thế nào?

Lấn chiếm đất đai là hành vi xảy ra phổ biến hiện nay. Việc người dân lấn chiếm đất đai rất khó xử lý và phát hiện nếu không có sự báo cáo từ các người dân. Vậy, Hành vi lấn chiếm đất đai 2021 bị xử lý thế nào? Bài viết này THPT Đông Thụy Anh.vn sẽ chia sẻ để bạn hiểu rõ hơn.

1. Lấn chiếm đất đai là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì lấn chiếm đất đai được hiểu như sau:

“1. Lấn đất là việc người đang sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất.

2. Chiếm đất là việc sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc việc sử dụng đất do được Nhà nước giao, cho thuê nhưng hết thời hạn giao, cho thuê đất không được Nhà nước gia hạn sử dụng mà không trả lại đất hoặc sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.”

Như vậy, lấn chiếm đất đai là việc một người tự ý dịch chuyển mốc ranh giới để mở rộng thửa đất của mình cũng như khi được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất nhưng không trả lại đất…

2. Quy định về cấm lấn chiếm đất đai

Căn cứ theo khoản 1 Điều 12 Luật đất đai 2013 thì hành vi lấn chiếm đất đai được coi là một hành vi bị nghiêm cấm như sau:

Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

Như vậy, khi pháp luật đã có hành vi nghiêm cấm lấn chiếm đất đai thì người dân nên tuân thủ thực hiện. Nếu cố tình vi phạm thì người dân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và nặng hơn là xử lý vi phạm hình sự theo quy định của pháp luật.

Hành vi lấn chiếm đất đai bị xử lý thế nào?

3. Mức xử phạt hành vi lấn chiếm đất đai

Nếu cá nhân, tổ chức nào mà thực hiện một trong hai hành vi trên là lấn đất hoặc chiếm đất thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này căn cứ theo Điều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất ở.

4. Hành vi lấn, chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình thì hình thức và mức xử phạt thực hiện theo quy định tại Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; trong lĩnh vực về giao thông đường bộ và đường sắt; trong lĩnh vực về văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; trong lĩnh vực về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão và trong các lĩnh vực chuyên ngành khác.”

Như vậy, tùy vào từng hành vi lấn chiếm đất đai sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Ngoài ra, người dân còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như sau:

“5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này;

b) Buộc trả lại đất đã lấn, chiếm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này.”

Ngoài ra, nếu người dân đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà vẫn vi phạm về tội này thì có thể bị xử lý vi phạm hình sự tại Điều 228 Bộ luật hình sự 2015 quy định về Tội vi phạm các quy định sử dụng đất đai như sau:

“1. Người nào lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái với các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”.

Theo đó, vi phạm các quy định về sử dụng đất đai được hiểu là hành vi lấn chiếm đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất, sử dụng đất trái với quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai, Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang THPT Đông Thụy Anh.vn.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!