Giáo Dục

Gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS 2022

Tải về Bản in

Hướng dẫn minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS

Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMIS – Hướng dẫn nhập đánh giá giáo viên phổ thông trên TEMIS. Một trong những công việc quan trọng khi thực hiện đánh giá theo chuẩn trên Hệ thống TEMIS là giáo viên phải hoàn thành việc tải tài liệu minh chứng trên Hệ thống TEMIS. Trong bài viết này THPT Đông Thụy Anh xin chia sẻ bảng tổng hợp gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên Hệ thống TEMIS theo các tiêu chí cụ thể. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.

  Hiện nay minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT được quy định cụ thể tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT. Để hoàn thành việc đánh giá theo chuẩn, giáo viên cần phải hoàn thành việc tải các minh chứng lên hệ thống TEMIS. Dưới đây là một số gợi ý cách nhập minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMIS, mời các bạn cùng tham khảo.

  Lưu ý: đây là mẫu hướng dẫn, các giáo viên có thể tham khảo và điều chỉnh sao cho sát với tình hình thực tế.

  Tiêu chí

  Gợi ý minh chứng/mô tả bổ sung

  (*Chú ý: phần chữ trong ngoặc là hướng dẫn, khi copy và dán thì xóa phần chữ đỏ)

  Phần nào tải minh chứng thì phải upload file lên hệ thống, phần nào mô tả thì ghi cụ thể hoạt động của cá nhân vào mục Mô tả trên hệ thống

  Đạt

  Khá

  Tốt

  Tiêu chí Đạo đức nhà giáo

  1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý).

  1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

  2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

  – Xếp loại viên chức được đánh

  giá:… (điền Xuất sắc/hoặc tốt/hoặc Hoàn thành nhiệm vụ);

  – Có phẩm chất đạo đức tốt (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức);

  – Hoàn thành tốt các nhiệm vụ rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức), ví dụ như:… (điền tên các

  nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu không có thì xóa ví dụ đi)

  1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

  2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

  – Xếp loại viên chức được đánh giá: …. (điền Xuất sắc/hoặc tốt);

  – Có phẩm chất đạo đức mẫu mực (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức);

  – Hoàn thành tốt các nhiệm vụ rèn

  luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức), ví dụ như:… (điền tên các nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu không có thì xóa ví dụ đi)

  – Vượt qua khó khăn để thực hiện mục tiêu và kế hoạch dạy học:… (điền ví dụ)

  Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo

  1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

  1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

  2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

  1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

  2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

  Tiêu chí

  Gợi ý minh chứng/mô tả bổ sung

  (*Chú ý: Chữ đỏ là hướng dẫn, khi copy và dán thì xóa phần chữ đỏ)

  Phần nào tải minh chứng thì phải upload file lên hệ thống, phần nào mô tả thì ghi cụ thể hoạt động của cá nhân vào mục Mô tả trên hệ thống

  Đạt

  Khá

  Tốt

  – Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của…. (điền trường hoặc huyện, không cần điền tên trường,

  tên huyện; Hoặc tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 – 2021)

  – Hoàn thành các hoạt động rèn

  luyện phong cách nhà giáo:… (điền hoạt động)

  – Kết quả học tập của học sinh: Loại

  giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện không cần điền tên trường, tên huyện; Hoặc tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 – 2021)

  – Có giấy khen về:… (điền tên giấy khen, nếu có, tải hình chụp giấy khen nếu có)

  – Hoàn thành tốt các hoạt động rèn luyện phong cách nhà giáo:… (điền hoạt động)

  – Chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện phong cách nhà giáo trong sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn, trường: … (khuyến khích điền cụ thể)

  Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

  1. Tải bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo; chứng chỉ hoàn thành các mô đun BDTX (năm 2020), các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

  2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

  1. Tải bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo; chứng chỉ hoàn thành các mô đun BDTX (năm 2020), các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

  2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

  1. Tải bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo; chứng chỉ hoàn thành các mô đun BDTX (năm 2020), các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

  2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

  Tiêu chí

  Gợi ý minh chứng/mô tả bổ sung

  (*Chú ý: Chữ đỏ là hướng dẫn, khi copy và dán thì xóa phần chữ đỏ)

  Phần nào tải minh chứng thì phải upload file lên hệ thống, phần nào mô tả thì ghi cụ thể hoạt động của cá nhân vào mục Mô tả trên hệ thống

  Đạt

  Khá

  Tốt

  – Đã tham dự khóa tập huấn/bồi dưỡng: … (ghi tên, thời gian), (không cần có chứng chỉ/chứng nhận);

  – Đã hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học cho lớp… (điền thông tin cụ thể cho lớp???, năm học…)

  – Đã tham dự khóa tập huấn/bồi dưỡng: … (ghi tên, thời gian), (không cần có chứng chỉ/chứng nhận);

  – Đã hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học cho lớp… (điền thông tin cụ thể tên cho lớp ???, năm học…);

  – Đã có sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học cho lớp…. Ví dụ:… (Điền cụ thể lớp, ví dụ điền tên sáng kiến đổi mới);

  – Đã tham dự khóa tập huấn/bồi dưỡng:

  … (ghi tên, thời gian), (không cần có chứng chỉ/chứng nhận);

  – Đã hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học cho lớp… (điền thông tin cụ thể tên lớp ???, năm học…);

  – Đã có sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học cho lớp…. Ví dụ:… (Điền cụ

  thể lớp, ví dụ điền tên sáng kiến đổi mới);

  – Đã hoàn thành thao giảng hoặc dự giờ dạy giỏi… (điền thông tin cụ thể về buổi thao giảng, dự giờ và kết quả đánh giá)

  Tiêu chí

  Gợi ý minh chứng/mô tả bổ sung

  (*Chú ý: Chữ đỏ là hướng dẫn, khi copy và dán thì xóa phần chữ đỏ)

  Phần nào tải minh chứng thì phải upload file lên hệ thống, phần nào mô tả thì ghi cụ thể hoạt động của cá nhân vào mục Mô tả trên hệ thống

  Đạt

  Khá

  Tốt

  Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

  1. Tải bản kế hoạch dạy học, giáodục của năm học 2020 – 2021;

  Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021;

  2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

  Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện, không cần điền tên trường, tên huyện; Tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 – 2021, không bắt buộc);

  1. Tải bản kế hoạch dạy học, giáodục của năm học 2020 – 2021;

  Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021;

  2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

  Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện, không cần điền tên trường, tên huyện; Tải Kết quả học tập vàrèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 – 2021, không bắt buộc);

  1. Tải bản kế hoạch dạy học, giáo dục của năm học 2020 – 2021; Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021;

  2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

  – Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện không cần điền tên trường, tên huyện;

  Tải Kết quả học tập và rèn luyện củahọc sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 – 2021, không bắt buộc);

  – Thường xuyên có ý kiến trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ, đề xuất biện pháp xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch dạy học, giáo dục cho đồng nghiệp của… (điền tổ chuyên môn, tên GV được hỗ trợ, trường, địa phương…);

  – Đã thực hiện các báo cáo chuyên đề về xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục tại… (điền địa điểm, thời gian, tên chuyên đề đã thực hiện nếu có)

  Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

  1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 – 2021 do minh phụ trách;

  2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

  Đã thực hiện thao giảng/dự giờ…(Điền tên giờ giảng/dự, điền thời gian, địa điểm thực hiện)

  1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 – 2021 do minh phụ trách;

  2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

  Đã thực hiện thao giảng/dự giờ… (Điền tên giờ giảng/dự giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện) trong đó đã vận dụng hiệu quả các phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

  1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 – 2021 do minh phụ trách;

  2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

  Đã thực hiện thao giảng/thi giáo viên dạy giỏi vào… (điền tên giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện), với đánh giá và xếp loại mức Tốt (hoặc Giỏi); trong đó đã vận dụng hiệu quả các phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục;

  – Đã được khen/tuyên dương về việc trao đổi, thảo luận, chia sẻ với đồng nghiệp về kinh nghiệm vận dụng đổi mới PPDH trong buổi sinh hoạt chuyên môn vào… (Điền thời gian, địa điểm tổ chức buổi SHM, thành phần tham dự)

  Đã thực hiện báo cáo chuyên đề về…(Điền tên chuyên đề, thời gian, địa điểm báo cáo, người tham dự)

  Tiêu chí 6:  kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

  1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 – 2021 do minh phụ trách;

  2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

  Đã thực hiện thao giảng/dự giờ vào… (Điền tên giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện), với đánh giá và xếp loại mức Trung Bình (hoặc cao hơn);

  1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 – 2021 do minh phụtrách;

  2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

  Đã thực hiện thao giảng/dự giờ vào… (điền tên giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện), với đánh giá và xếp loại mức Khá (hoặc Tốt);

  1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 – 2021 do minh phụ trách;

  2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

  – Đã thực hiện thao giảng/thi giáo viên dạy giỏi vào… (điền tên giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện), với đánh giá và xếp loại mức Tốt (hoặc Giỏi);

  – Đã được khen/tuyên dương về việc trao đổi, thảo luận, chia sẻ với đồng nghiệp về các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá trong buổi sinh hoạt chuyên môn vào… (Điền thời gian, địa điểm tổ chức buổi SHM, thành phầntham dự)

  – Đã thực hiện báo cáo chuyên đề về đổi mới kiểm tra, đánh giá… (Điền tên chuyên đề, thời gian, địa điểm báo cáo, thành phần tham dự)

  Trên đây là một phần nội dung gợi ý minh chứng đánh giáo giáo viên trên TEMIS, mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung chi tiết.

  Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của THPT Đông Thụy Anh.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!