Tổng hợp

Giáo viên có bắt buộc phải học thăng hạng?

Từ 20/3/2021, không còn giáo viên hạng IV, chỉ còn 3 hạng giáo viên: I, II, III. Vậy, giáo viên có bắt buộc phải học thăng hạng?

1. Giáo viên có bắt buộc phải học thăng hạng?

Theo quy định tại điều 2 Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT thì:

Việc cử giáo viên dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, nhu cầu của các cơ sở giáo dục công lập và tình hình thực tế của địa phương.

=> Việc thi thăng hạng không phải là hình thức bắt buộc với giáo viên.

2. Điều kiện thi thăng hạng giáo viên

Giáo viên có bắt buộc phải học thăng hạng?

Để được thi thăng hạng, giáo viên cần đáp ứng được các điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên được quy định tại điều 3 Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT như sau:

  • Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi và được cấp có thẩm quyền cử đi dự thi.
  • Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi; có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.
  • Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (Sau 20/3/2021 các thông tư trên sẽ bị thay thế bởi Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT)

Ngoài ra để được thăng hạng, các giáo viên phải đáp ứng các tiêu chí của hạng giáo viên mà mình muốn thi được quy định tại:

  • Chế độ nghỉ ốm của giáo viên
  • Giáo viên có được từ chối phân công của Hiệu trưởng không?
  • Cách tính lương giáo viên THCS theo quy định mới nhất 2021

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!