Tổng hợp

Giải pháp phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ

Giải pháp phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ. Chiến lược diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ là một trong những vấn đề trong thời đại mới mà nước ta phải đối mặt. Vì thế cần những giải pháp phòng chống nghiêm ngặt nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước.

1. Tìm hiểu về chiến lược diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ

Chiến lược diễn biến hòa bình là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc, và những thế lực thù địch dùng các biện pháp phi vũ trang nhằm gây ảnh hưởng đến chế độ chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa. Sau khi làm lung lay chính đảng của quốc gia đó thì chúng sẽ gây bạo loạn nhằm lật đổ chính quyền những nước xã hội chủ nghĩa.

Có thể thấy chiến lược diễn biến hòa bình không sử dụng những hình thức vũ trang để lật đổ chính quyền mà chúng sử dụng các biện pháp xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến hình ảnh chính quyền và khiến cho người dân mất niềm tin, hoang mang. Sau đó mua chuộc những kẻ kích động nhằm lật đổ chính quyền, phá hoại chính quyền.

Chiến lược diễn biến hòa bình không quyết liệt nhưng cũng thấy được cần thời gian lâu dài và mục đích vẫn là phá vỡ chính quyền và xâm chiếm đất nước. Vì thế cần có những biện pháp phòng chống thường xuyên và lâu dài.

Giải pháp phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ
Giải pháp phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ

2. Giải pháp phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ

Để phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thì cần thực hiện tốt những biện pháp như sau:

– Thứ nhất Thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố và giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

Bản lĩnh chính trị của lực lượng cán bộ, chiến sĩ là yếu tố cơ bản, then chốt tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội và từng đơn vị. Bởi sức mạnh chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội ta đều bắt nguồn từ một niềm tin vững chắc với bản chính trị vững vàng. Đó chính là niềm tin vào con đường xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước, niềm tin vào mục tiêu lý tưởng chiến đấu cảu quân đội ta tạo nên sức mạnh vĩ đại trong sự nghiệp bảo vệ đất nước.

– Thứ hai Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng mọi phương án chiến đấu, luyện tập thành thạo các phương án không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra.

Xây dựng lực lượng vững mạnh bằng cách luyện tập, thành thao các phương án chiến đấu là yếu tố đảm bảo lực lượng cho quân đội khi có bất trắc xảy ra. Đây cũng chính là biện pháp đánh bại mọi âm mưu xâm lược nước ta, khi mà toàn dân đều đồng lòng, được rèn luyện để sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tổ quốc.

– Thứ ba Thường xuyên củng cố và phát huy vai trò các tổ chức, quản lý chặt chẽ đơn vị về mọi mặt thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống “Diễn biến hòa bình”.

Nhiệm vụ phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ chính là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Bởi mục tiêu của diễn biến hòa bình là đánh vào tâm lý của từng người dân, từng quân, từng người trong đất nước khiến họ mất niềm tin, lung lay niềm tin của mình vào nhà nước. Nên chính từng người dân, từng quân phải chủ động phát huy vai trò của mình không để kẻ địch chống phá. Chúng sẽ lợi dụng những kẽ hở, điểm yếu, địa bàn để thực hiên âm mưu phá hoại đất nước rồi chúng sẽ phát triển rộng và mạnh mẽ hơn.

– Thứ ba Phối hợp với địa phương và các đơn vị bạn xây dựng địa bàn vững mạnh, an toàn, kịp thời ngăn chặn và đập tan khi có tình huống bạo loạn xảy ra.

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình” của địch có hiệu quả, thì một trong những biện pháp quan trọng là phải không ngừng tăng cường đẩy mạnh các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, nhằm tạo cơ sở chính trị, tinh thần cho quá trình thực hiện nhiệm vụ, phát huy sức mạnh của mọi tổ chức, mọi lực lượng, mọi người trong và ngoài đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

– Thứ tư Đẩy lùi những tư tưởng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong chính xã hội, hệ thống chính trị để giữ ổn định xã hội, chống tụt hậu về kinh tế.

Tệ nạn quan liêu, tham nhũng trong chính nhà nước là khởi nguồn của những mâu thuẫn nội bộ, nhân dân mất niềm tin vào Đảng và Nhà nước. Nên chính nhà nước cần nghiêm ngặt loại bỏ tình trạng quan liêu, tiêu cực này.

– Ngoài ra còn một số biện pháp như:

 • Xây dựng ý thức bảo vệ tổ quốc cho toàn dân;
 • Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương;
 • Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân;

Trên đây là những tìm hiểu của THPT Đông Thụy Anh về Giải pháp phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!