Giáo Dục

Điều kiện để sâu bệnh phát triển thành dịch

Sâu hại là những động vật không xương sống thuộc lớp sâu bọ, chuyên gây hại cây trồng làm  ảnh hưởng của sâu bệnh hại đến năng suất và chất lượng của nông sản. Điều kiện để sâu bệnh phát triển thành dịch? Đây là câu hỏi rất nhiều người quan tâm, để giải đáp được mời các bạn tham khảo nội dung bài viết của THPT Đông Thụy Anh.vn.

1. Điều kiện để sâu bệnh phát triển thành dịch

A. Có ổ dịch, đủ thức ăn, nhiệt độ, độ ẩm

B. Đủ thức ăn, độ ẩm thích hợp

C. Đủ thức ăn, nhiệt độ thích hợp

D. Nhiệt độ, độ ẩm thích hợp

2. Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu bệnh

Ổ dịch khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát sinh và phát triển, có thể trở thành dịch hại – những điều kiện đó là:

– Nhiệt độ thích hợp – mỗi loài sâu bệnh phát triển trong một giới hạn nhiệt độ xác định, đa số phát triển mạnh ở nhiệt độ 25-30oC.

– Độ ẩm: sâu bọ sinh trưởng, phát triển đòi hỏi điều kiện độ ẩm và lượng mưa thích hợp, độ ẩm không khí thấp làm nước trong cơ thể bốc hơi mạnh, sâu có thể bị chết. Độ ẩm thích hợp còn làm cho cây trồng phát triển, là nguồn thức ăn phong phú cho sâu bệnh.

Ngoài ra, điều kiện đất đai, chế độ chăm sóc không hợp lí cũng có thể góp phần giúp sâu bệnh phát triển như đất giàu mùn, giàu đạm. Chế độ chăm sóc mất cân đối giữa nước và phân bón có thể làm tăng khả năng nhiễm bệnh của cây trồng.

Trên đây THPT Đông Thụy Anh.vn đã gửi tới các bạn đáp án câu hỏi Điều kiện để sâu bệnh phát triển thành dịch.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!