Biểu Mẫu

Diễn văn khai mạc sơ kết 6 tháng đầu năm của chi bộ 2021

Tải về

Diễn văn khai mạc sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của chi bộ được THPT Đông Thụy Anh.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này là bài phát biểu khai mạc buổi sơ kết tình hình làm việc của chi bộ 6 tháng đầu năm. Mẫu diễn văn giúp các bạn có một bài phát biểu hay và ý nghĩa, đầy đủ nội dung tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021.

1. Diễn văn khai mạc sơ kết 6 tháng đầu năm của chi bộ số 1

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Thưa quý vị đại biểu!

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố và Chương trình công tác năm 20…. của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, hôm nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 20…. – 20…. và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 20…..

Thay mặt Thường trực Liên hiệp, tôi nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu đã đến dự Hội nghị. Xin gửi tới toàn thể các đồng chí và quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị!

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và UBND thành phố về thi đua khen thưởng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của các cấp; chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong 5 năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã tích cực thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do UBMTTQVN thành phố phát động; cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy ………… về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố”; gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong hệ thống Liên hiệp, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được khen thưởng dưới nhiều hình thức, thực sự là những bông hoa, tấm gương tiêu biểu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên trong toàn hệ thống Liên hiệp hữu nghị thành phố nhân rộng, học tập và noi theo.

Hội nghị điển hình tiên tiến lần này có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được; xác định những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của Liên hiệp hữu nghị trong thời gian tới, góp phần thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các tổ chức thành viên nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng thời, Hội nghị lần này cũng là dịp để chúng ta biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các đơn vị; xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của hệ thống Liên hiệp hữu nghị thành phố ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của đối ngoại nhân dân.

Kính thưa quý vị!

Trong 6 tháng đầu năm 20…., trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lan tràn trên khắp thế giới, tình hình kinh tế – xã hội của đất nước và thành phố ………… phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có hoạt động đối ngoại nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố; sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị; sự quyết tâm, đoàn kết thống nhất của tập thể cơ quan Thường trực Liên hiệp đến các tổ chức thành viên, Hội, Chi hội ở địa phương, trong 6 tháng đầu năm 20…., công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục được duy trì, phát huy, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tình đoàn kết và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân thành phố ………… với bạn bè quốc tế.

Hôm nay chúng ta tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm những việc chưa làm được trong 6 tháng qua; bàn thảo chương trình công tác 6 tháng cuối năm 20….. Tôi trân trọng kính đề nghị các vị đại biểu, đặc biệt là các vị Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hữu nghị thành phố, các vị lãnh đạo các Hội thành phố và quận, huyện hãy phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu tài liệu, đề xuất, đóng góp những ý kiến chất lượng để triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm đạt kết quả tốt đẹp hơn.

Với ý nghĩa, nội dung và nhiệm vụ quan trọng nêu trên, tôi xin khai mạc Hội nghị điển hình tiên tiến năm 20…. và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 20…. của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố.

Xin trân trọng cảm ơn./.

2. Diễn văn khai mạc sơ kết 6 tháng đầu năm của chi bộ số 2

DIỄN VĂN KHAI MẠC

SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 20…

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ Xã ………….

Kính thưa các đồng chí Đảng viên trong chi bộ.

Được sự cho phép của ban thường vụ Đảng uỷ Xã nhà. Hôm nay chi bộ trường THCS ………… tiến hành tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 20…

Chi ủy, chi bộ tôi xin trân trọng nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ về hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 20….

Trong nhiệm kì 20…- 20…, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của thường vụ Đảng uỷ Xã ………… và lãnh đạo phòng giáo dục Quỳ Châu. Ban chấp hành chi uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ và nhà trường quán triệt nghị quyết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết nhiệm kì 20…-20… đề ra.

Là chi bộ giáo dục, mọi cán bộ đảng viên trong chi bộ luôn luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của mình không ngừng tu dưỡng bản lĩnh chính trị, rèn luyện bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ thi đua “dạy tốt học tốt” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường từng bước đi lên.

Nhiệm vụ của chúng ta tại hội nghị này là đánh giá, sơ kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kì 20…- 20… và việc thực hiện nhiệm vụ năm học 20… – 20… đánh giá đúng những kết quả, những thành tích trên từng lĩnh vực, rút ra những khuyết điểm tồn tại, những nguyên nhân và bài học kinh nghệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành chi uỷ đồng thời xác định phương hướng và những giải pháp trọng tâm cần tập trung phát triển đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 20… và nhiệm vụ năm học 20… – 20…

Đại hội còn có nhiệm vụ thảo luận, phân tích, góp ý đồng thời bổ sung ý kiến góp phần định hướng cho việc thực hiện thành công NQ ĐH nhiệm kì 20…-20… .

Với những nội dung nhiệm vụ vừa nêu, đòi hỏi mỗi đồng chí Đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, thảo luận nghiêm túc để đóng góp cho sự thành công của hội nghị hôm nay .

Thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 20…

Xin gửi đến các vị khách quý lời chúc sức khoẻ, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trên đây là Diễn văn khai mạc sơ kết 6 tháng đầu năm của chi bộ mới nhất 2021 mà THPT Đông Thụy Anh.vn muốn gửi tới các bạn đọc. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường, làm ảnh hưởng tới mọi mặt trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đặt ra của các cơ quan, ban ngành. Tuy nhiên những khó khăn này chính là động lực để các cơ quan, đoàn thể đoàn kết lại cùng phấn đấu đưa đơn vị của mình ngày càng phát triển đi lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!