Giáo Dục

Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND ở đơn vị, địa phương mình?

Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND ở đơn vị, địa phương mình? Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hoạt động chính trị của cơ quan nhà nước. Chính vì thế mỗi lực lượng cần thực hiện nghiêm chỉnh và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công việc và trách nhiệm của mình.

1. Nhiệm vụ của CAND trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND ở đơn vị, địa phương mình?

Dù ở bất cứ đơn vị, địa phương nào thì lực lượng CAND vẫn phải thực hiện tốt những nhiệm vụ như sau để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình học tập, tuyên truyền vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và lực lượng CAND:

  • Lực lượng CAND cần tuân thủ tuyệt đối dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng CAND là sự lãnh đạo đúng đắn nhất.
  • Lực lượng CAND cần học tập rèn luyện thật tốt để trở thành lực lượng tinh nhuệ, từng bước hiện đại hoá, tạo ra những chuyển biến tích cực, trong công tác chính trị, tư tưởng, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Công an nhân dân.
  • Lực lượng CAND cần thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đối với đất nước, nhân dân. Nhiệm vụ bảo vệ đất nước và an ninh trật tự tại địa phương, đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu.
  • CAND cần chủ động học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND, từ đó sẽ ghi nhớ và vận dụng tốt hơn tư tưởng đó.
  • Ngoài ra lực lượng CAND cần phải tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho thế hệ tiếp nối có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm có nguồn nhân lực trình độ cao, tinh nhuệ phục vụ đất nước.
Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND ở đơn vị, địa phương mình?

2. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND ở đơn vị, địa phương mình?

Giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND ở địa phương, đơn vị thì cần phải tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện của mỗi đơn vị, địa phương để có giải pháp phù hợp.

Tuy nhiên THPT Đông Thụy Anh.vn sẽ đưa ra một số giải pháp chung dựa vào nhiệm vụ của lực lượng CAND như sau:

  • Để tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND được tuyên truyền sâu rộng ở đơn vị và địa phương thì cần thương xuyên tổ chức các hoạt động tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND bằng nhiều hình thức khác nhau như cuộc thi tuyên truyền, cuộc thi trực tuyến trắc nghiệm, cuộc thi viết,…
  • Để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND ở địa phương, đơn vị cần thường xuyên đánh giá định kỳ những nhiệm vụ đã và chưa hoàn thành để thúc đẩy tìm hướng khắc phục.
  • Định kỳ tổ chức hoạt động bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức chính trị cho lực lượng CAND về tư tưởng Hồ Chí Minh.

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu chuyên mục Bài thu hoạch, bài dự thi liên quan.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!