Giáo Dục

Đề thi thăng hạng giáo viên mầm non hạng 2 – Đề mẫu

Đề trắc nghiệm thăng hạng giáo viên hạng 2

Đề trắc nghiệm thăng hạng giáo viên mầm non hạng 2 là mẫu đề thi thử thăng hạng giáo viên có đáp án chi tiết rất thuận lợi cho các thầy cô sử dụng làm tài liệu ôn thi thăng hạng. Sau đây là chi tiết các câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên mầm non hạng 2, mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng.

 • Tài liệu ôn thi thăng hạng giáo viên hạng 2

Câu hỏi thi thăng hạng giáo viên mầm non

Câu hỏi 1 (1 điểm)

Luật Viên chức quy định nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức ?

 • Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân.
 • Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Câu hỏi 2 (1 điểm)

Theo quy định của Luật Viên chức thì nội dung nào sau đây thuộc Hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức?

 • Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
 • Bồi dưỡng theo ngạch, bậc.
 • Bồi dưỡng theo theo chu kỳ.

Câu hỏi 3 (1 điểm)

Cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập?

 • Chính phủ;
 • Bộ Tư pháp;
 • Bộ Nội vụ;

Câu hỏi 4 (1 điểm)

Theo Luật Viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng với viên chức nữ nuôi con bao nhiêu tháng tuổi ?

 • Dưới 36 tháng tuổi
 • Dưới 30 tháng tuổi
 • Dưới 24 tháng tuổi

Câu hỏi 5 (1 điểm)

Luật Viên Chức quy định: hình thức của hợp đồng làm việc là ?

 • Công văn
 • Quyết định
 • Văn bản

Câu hỏi 6 (1 điểm)

Luật Viên chức quy định nội dung nào sau đây không thuộc nguyên tắc trong hoạt ộng nghề nghiệp của viên chức ?

 • Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật.
 • Tận tụy phục vụ nhân dân.
 • Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

Câu hỏi 7 (1 điểm)

Theo quy định của Luật Viên chức thì nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức?

 • Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
 • Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp có trình độ đại học.
 • Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó.

Câu hỏi 8 (1 điểm)

Theo Luật Viên chức, cơ quan nào quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp ?

 • Tất cả phương án đều đúng.
 • Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan
 • Bộ nội vụ chủ trì

Câu hỏi 9 (1 điểm)

Theo Luật Viên chức, Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng phải thông báo bằng văn bản với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước bao nhiêu ngày ?

 • Ít nhất 45 ngày
 • Ít nhất 30 ngày
 • Ít nhất 60 ngày

Câu hỏi 10 (1 điểm)

Luật Viên chức quy định, chức danh nghề nghiệp là ?

 • Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của viên chức
 • Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp
 • Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực của viên chức

Câu hỏi 11 (1 điểm)

Theo quy định của Luật Viên chức 2010, viên chức có mấy quyền về tiền lương ?

 • 3 quyền
 • 2 quyền
 • 1 quyền

Câu hỏi 12 (1 điểm)

Luật Viên chức quy định nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương ?

 • Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc.
 • Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Câu hỏi 13 (1 điểm)

Có bao nhiêu hình thức kỷ luật viên chức giữ chức vụ quản lý quy định trong Luật Viên chức?

 • 04;
 • 05;
 • 03;

Câu hỏi 14 (1 điểm)

Theo Luật Viên chức, cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập?

 • Chính phủ
 • Nhà nước
 • Bộ Nội vụ

Câu hỏi 15 (1 điểm)

Theo quy định của Luật Viên chức thì đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp nào sau đây?

 • Viên chức có 02 năm bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ
 • Viên chức có 01 năm bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.
 • Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.

Câu hỏi 16 (1 điểm)

Luật Viên chức có hiệu lực thi hành kể từ:

 • Ngày 15 tháng 11 năm 2010.
 • Ngày 01 tháng 01 năm 2012.
 • Ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Câu hỏi 17 (1 điểm)

Nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp quy định trong Luật Viên chức ?

 • Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.

Câu hỏi 18 (1 điểm)

Nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức quy định tại Luật Viên chức ?

 • Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.
 • Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của nhà nước;

Câu hỏi 19 (1 điểm)

Theo quy định của Luật Viên chức, Nội dung nào nào không thuộc hình thức kỷ luật viên chức không giữ chức vụ quản lý.

 • Cách chức
 • Cảnh cáo
 • Khiển trách

Câu hỏi 20 (1 điểm)

Luật Viên Chức quy định: chế độ tập sự được quy định trong thời gian bao lâu ?

 • Từ 6 tháng đến 24 tháng
 • Từ 6 tháng đến 12 tháng
 • Từ 3 tháng đến 12 tháng

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm nhiều tài liệu hữu ích khác trên chuyên mục Thi Công chức viên chức của THPT Đông Thụy Anh để cập nhật các tài liệu ôn tập mới nhất.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!