Giáo Dục

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Anh lớp 3 Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 3 môn Tiếng Anh bộ Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Anh 3 sách Cánh Diều – THPT Đông Thụy Anh xin chia sẻ nội dung chi tiết 15 câu hỏi tập huấn sách giáo khoa mới lớp 3 môn Tiếng Anh bộ Cánh Diều có gợi ý đáp án chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các thầy cô hoàn thành tốt đợt tập tập huấn sách giáo khoa mới theo chương trình GDPT 2018.

  Sau đây là nội dung chi tiết đáp án tập huấn môn Tiếng Anh lớp 3 bộ Cánh Diều, mời các bạn cùng tham khảo.

  Đáp án trắc nghiệm tập huấn Tiếng Anh lớp 3 Cánh Diều

  1. What is the philosophy of Tiếng Anh 3 – Explore Our World?

  A. Bring the world to the classroom and the classroom to life.

  B. The world is explorable.

  C. Children are energetic and active.

  D. Explore Our World is teaching through content.

  2. How many main units are there in Tiếng Anh 3 – Explore Our World?

  A. 8

  B. 7

  C. 6

  D. 5

  3. How many lessons are there in a unit?

  A. 9 lessons + Value

  B. 10 lessons + Value

  C. 11 lessons + Value

  D. 12 lessons + Value

  4. How many vocabulary lessons are there in a unit?

  A. 5

  B. 4

  C. 3

  D. 2

  5. How many grammar lessons are there in a unit?

  A. 5

  B. 4

  C. 3

  D. 2

  6. How many pronunciation lessons are there in a unit?

  A. 5

  B. 4

  C. 3

  D. 2

  7. What are the purposes of using real-world photos in Tiếng Anh 3 – Explore Our World?

  A. To activate students’ curiosity

  B. To help teachers teach the unit better

  C. To help students think critically

  D. All of the above

  8. In which lesson are reading and writing introduced and practiced?

  A. Lesson 5 & lesson 6

  B. Lesson 7 & lesson 8

  C. Lesson 9 & lesson 10

  D. Lesson 11 & lesson 12

  9. What do the super PowerPoint slides provide teachers with?

  A. Ideas on how to conduct a lesson

  B. Audio scripts and answer keys

  C. Audio files, pictures, and ideas on how to conduct a lesson

  D. All of the above

  10. What are provided in Tiếng Anh 3 – Explore Our World Workbook?

  A. Further practice on listening and reading

  B. Further practice on structures and vocabulary

  C. Further practice on listening, speaking, reading, writing, vocabulary, sounds, and structures

  D. Further practice on listening, reading, vocabulary, and structures

  11. What are the supplementary resources which can be found on www.hoc10.vn?

  A. Unit worksheets, Unit tests, Home-school connection letters

  B. Graphic organizers, Pacing guide, Lesson plans

  C. PowerPoint slides, Digital resources

  D. All of the above

  12. Which of the following items can be found in the Teacher’s Book of Tiếng Anh 3 – Explore Our World?

  A. Unit Walkthrough, Scope and Sequence

  B. Unit Walkthrough, Scope and Sequence, Step-by-step guide, Be the Expert (Tips and strategies), Audio Scripts, and Answer Keys

  C. Worksheets, Tests, Stickers

  D. Step-by-step guide, Be the Expert (Tips and strategies), Audio Scripts, and Answer Keys

  13. What is the right order of the steps of a lesson?

  A. Wrap up -> Apply -> Present -> Warm up -> Practice -> Extend

  B. Warm up -> Present -> Practice -> Apply -> Extend -> Wrap up

  C. Present -> Warm up -> Practice -> Wrap up -> Apply -> Extend

  D. Warm up -> Practice -> Present -> Apply -> Extend -> Wrap up

  14. Of all the steps in a lesson, which one can be optional?

  A. Warm up

  B. Present

  C. Extend

  D. Wrap up

  15. Name channels of online professional development that Tiếng Anh 3 – Explore Our World offers to teachers.

  A. YouTube, Webinars

  B. Blogs, Website

  C. YouTube, Webinars, Blogs, Website

  D. YouTube, Webinars, Blogs

  Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của THPT Đông Thụy Anh.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!