Giáo Dục

Đáp án tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam Tuần 2

Đáp án tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Sắp đến ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức cuộc thi tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Các bạn tham gia dự thi tại đường link: Tìm hiểu 70 năm Công đoàn giáo dục Việt Nam

Lưu ý: Đáp án mang tính chất tham khảo, mọi ý kiến đóng góp xin gửi về fanpage: THPT Đông Thụy Anh.vn

1. Đáp án tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam tuần 2

Câu 01: Đại hội XV CĐGD Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã đề ra một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là:

A. “Tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ; đảm bảo cho đội ngũ CBNGNLĐ yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục và đào tạo”.

B. “Tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo thiết thực đời sống vật chất cho CBNGNLĐ; đảm bảo cho đội ngũ CBNGNLĐ yên tâm công tác”.

C. “Thực hiện chức năng đại diện, chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ; đảm bảo cho đội ngũ CBNGNLĐ yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp Giáo
dục và đào tạo.”.

D. “Tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng bảo vệ, chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ; đảm bảo cho đội ngũ CBNGNLĐ yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp đổi mới đất nước.”

Câu 02: Năm 2017, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Hội đồng Giáo giới các nước Asean và Hàn Quốc (ACT+1) lần thứ 33 tại đâu?

A. Hà Nội

B. Nha Trang

C. Đà Nẵng.

D. Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 03: Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được triển khai trong các cơ sở giáo dục theo phương châm gì?

A. “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”.

B. “Mỗi giờ lên lớp có một đổi mới trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một sáng tạo trong công việc”.

C. “Mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc, mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy”..

D. “Mỗi ngày đến trường có một sáng kiến trong công việc, mỗi giờ lên lớp có một đổi mới trong giảng dạy”.

Câu 04: Năm 1990, Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Việt Nam được sáp nhập từ những tổ chức nào sau đây:

A. CĐGD Việt Nam với CĐ Đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

B. CĐGD Việt Nam với CĐ Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

C. CĐGD các tỉnh với CĐ Đại học và trung học chuyên nghiệp

D. CĐGD các tỉnh, thành phố với CĐ Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Câu 05: Khi mới thành lập (tháng 7/1951), CĐGD Việt Nam có bao nhiêu đoàn viên?

A. 15.030 đoàn viên

B. 10.500 đoàn viên

C. 9.875 đoàn viên

D. 5.945 đoàn viên

Câu 06: Tọa đàm “Đồng hành cùng giáo viên trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp một” do CĐGD Việt Nam tổ chức nhằm:

A. Giúp giáo viên có phương pháp dạy học phù hợp

B. Giúp giáo viên có thêm trình độ và kỹ năng sống

C. Giúp đánh giá giáo viên và học sinh cuối năm đúng

D. Giúp giáo viên các vùng miền trong cả nước có kiến thức ngang nhau

Câu 07: Fanpage chính thức của Công đoàn Giáo dục Việt Nam có tên gọi là:

A. Công đoàn Giáo dục Việt Nam

B. Đồng hành cùng nhà giáo

C. Công đoàn Giáo dục

D. Chúng tôi là giáo viên

Câu 08: Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XV nhiệm kỳ 2018 – 2023, CĐGD Việt Nam đã ban hành mấy chương trình công tác toàn khóa?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 09: Đối tượng tham gia của Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” do CĐGD Việt Nam tổ chức là:

A. Học sinh, sinh viên, học viên trong ngành Giáo dục

B. Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên

C. Cán bộ nhà giáo trong ngành Giáo dục

D. Phóng viên các cơ quan truyền thông

Câu 10: Chương trình “Thay lời tri ân” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện 6 năm qua được phát trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam vào dịp nào sau đây?

A. Khai giảng năm học mới

B. Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

C. Kết thúc năm học

D. Tết nguyên đán

2. Đáp án tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Đáp án tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Câu 01: Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” được CĐGD Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp phát động vào năm nào sau đây:

Để biết thêm về cuộc vận động này, mời các bạn tham khảo bài: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo

A. Năm 2005

B. Năm 2006

C. Năm 2007

D. Năm 2009

Câu 02: Ngày 15 tháng 10 năm 1990, CĐGD Việt Nam được quyết định mang tên nào trong các tên gọi sau đây:

A. CĐ Giáo dục Việt Nam

B. CĐ Đại học và Trung học chuyên nghiệp

C. CĐ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

D. CĐ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Câu 03: Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20 tháng 11 được CĐGD Việt Nam đề xuất với Nhà nước tổ chức lần đầu tiên ở Việt Nam là vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 20 tháng 11 năm 1975

B. Ngày 20 tháng 11 năm 1958

C. Ngày 20 tháng 11 năm 1982

D. Ngày 20 tháng 11 năm 1988

Câu 04: CĐGD Việt Nam chính thức phát động triển khai Kế hoạch 103/KH-CĐN về “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm và đạo đức nhà giáo đáp ứng tình hình mới” vào năm nào?

A. 2008

B. 2013

C. 2018

D. 2019

Câu 05: Trong thời gian tới, CĐGD Việt Nam tập trung cho một số hoạt động trọng tâm nào sau đây:

A. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, tập trung nâng cao năng lực nghề
nghiệp cho đội ngũ CBNGNLĐ, kỹ năng ứng xử, đạo đức, phong cách nhà giáo; xây dựng
môi trường giáo dục văn hóa, dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện trong các nhà
trường, xây dựng trường học hạnh phúc.

B. Đổi mới và triển khai có chiều sâu các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động
trong ngành, trong đó đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”
và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng
tạo”; “Quyên góp, hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn”.

C.Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn,
xây dựng tổ chức công đoàn ngành Giáo dục ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện
đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa,
xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

D. Cả 3 ý trên

Câu 06: Phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” được CĐGD Việt Nam triển khai dành cho những đối tượng nào sau đây:

A. Nữ giảng viên và học sinh khối các trường đại học, cao đẳng sư phạm trong ngành Giáo
dục

B. Nữ cán bộ quản lý và sinh viên trong ngành Giáo dục

C. Nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành Giáo dục

D. Nữ giáo viên và học sinh các trường mầm non và phổ thông

Câu 07: Công đoàn Giáo dục Việt Nam ngày nay được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 28 tháng 7 năm 1929

B. Ngày 28 tháng 7 năm 1930

C. Ngày 22 tháng 7 năm 1929

D. Ngày 22 tháng 7 năm 1951

Câu 08: Chương trình truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” do CĐGD Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhằm mục tiêu nào sau đây:

A. Kể lại câu chuyện về các thầy cô giáo đã nghỉ chế độ

B. Kể chuyện về giờ dạy học của các thầy cô giáo và học sinh

C. Tôn vinh học sinh, sinh viên

D. Tôn vinh tấm gương nhà giáo tâm huyết vì sự nghiệp giáo dục

Câu 09: Nội dung của chương trình “Đồng hành cùng Nhà giáo” do CĐGD Việt Nam tổ chức để:

A. Hỗ trợ đào tạo giáo viên và học sinh

B. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho giáo viên, hỗ trợ giáo viên và học sinh sinh
viên khó khăn

C. Bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà trường cho cán bộ quản lý lãnh đạo các nhà trường

D. Hỗ trợ nâng cao năng lực và chăm lo cho cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành
Giáo dục

Câu 10: Ban vận động thành lập CĐGD Việt Nam được thành lập vào tháng, năm nào sau đây:

A. Tháng 8 năm 1945

B. Tháng 9 năm 1950

C. Tháng 5 năm 1951

D. Tháng 7 năm 1951

3. Thể lệ cuộc thi tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam

1. Hình thức tổ chức: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trả lời trắc nghiệm.

2. Cách thức tổ chức:

– Cuộc thi được tổ chức 2 đợt thi:

Đợt 1: từ 09h00’ ngày 21/6/2021 đến 16h00’ ngày 27/6/2021.

Đợt 2: từ 09h00’ ngày 28/6/2021 đến 16h00’ ngày 03/7/2021.

Một người có thể tham gia dự thi cả hai đợt.

– Mỗi đợt thi có 10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ dự đoán số người trả lời đúng với đáp án. Mỗi câu hỏi có 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương án đúng.

– Thời gian làm bài thi trong vòng 15 phút (tính từ thời điểm kích hoạt vào bộ câu hỏi đến khi gửi bài. Sau 15 phút, hệ thống thi tự động đóng lại).

– Ở mỗi đợt thi, mỗi người dự thi chỉ được sử dụng 01 tài khoản để thi. Mỗi tài khoản được tham gia thi tối đa 01 lần/đợt (cơ sở để xác thực tài khoản đăng ký thi là số điện thoại hoặc địa chỉ email).

3. Đăng ký dự thi

– Người dự thi đăng ký dự thi sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối internet (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh…) đăng nhập vào nền tảng thi trực tuyến của “Cuộc thi Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam” trên Website và Fanpage của CĐGD Việt Nam bằng 02 cách như sau:

– Cách 1: Đăng nhập trực tiếp bằng đường link

https://congdoanvietnam.org/cuoc-thi/tim-hieu-70-nam-cong-doan-giao-duc-viet-nam-9043

– Cách 2: Đăng nhập bằng cách quét mã QRcode

+ Đối với hệ điều hành IOS (Iphone): bật chế độ chụp ảnh, hướng màn hình về mã QRcode, bấm chụp ảnh, bấm đồng ý để vào trang dự thi

+ Đối với hệ điều hành Android (Samsung, Oppo…): vào phần zalo, chọn mục quét QRcode, hướng màn hình về mã QRcode, bấm đồng ý để vào trang dự thi

– Sau khi đăng nhập, người dự thi khai báo đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân bắt buộc theo hướng dẫn của ban tổ chức cuộc thi tại phầm mềm cuộc thi. Nếu phát hiện có thông tin không chính xác thì bài thi sẽ là không hợp lệ.

– Thông tin đăng ký của người tham gia dự thi sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét trao giải. Mọi thay đổi về thông tin phải được báo kịp thời về ban Tổ chức cuộc thi theo số điện thoại liên hệ tại Thể lệ này.

Trên đây là Đáp án tìm hiểu 70 năm Công đoàn giáo dục Việt Nam

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.

Các bài viết liên quan:

  • Cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
  • Đáp án thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Bình Thuận

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!