Giáo Dục

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2023 Lâm Đồng

Đáp án tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2023 Lâm Đồng

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2023 với chủ đề “tự hào trang sử đoàn ta” năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng đã chính thức được phát động vào ngày 1/3/2023 nhằm nâng cao hiểu biết cảu thanh thiếu niên về Đoàn cũng như các phong trào, công trình, hoạt động của Đoàn từ khi thành lập đến nay. Trong bài viết này THPT Đông Thụy Anh xin chia sẻ câu hỏi trực tuyến tìm hiểu lịch sử đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2023 Lâm Đồng có gợi ý đáp án giúp các bạn đạt kết quả tốt trong cuộc thi.

Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chặng 3

Câu 1: Có bao nhiêu đại biểu chính thức tham gia Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI?

 1. 210 đại biểu.Đáp án tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Lâm Đồng
 2. 190 đại biểu.
 3. 220 đại biểu.
 4. 200 đại biểu.

Câu 2: Đơn vị có từ 02 chi đoàn trở lên và có ít nhất 30 đoàn viên thì được thành lập Đoàn cấp nào?

 1. Đoàn cấp xã.
 2. Chi đoàn lâm thời.
 3. Đoàn cấp sơ sở.Đáp án tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Lâm Đồng
 4. Chi đoàn cơ sở.

Câu 3: Ai là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoànkhóa XII?

 1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương
 2. Đồng chí Ngô Văn Cương
 3. Đồng chí Nguyễn Minh Triết
 4. Đồng chí Bùi Quang HuyĐáp án tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Lâm Đồng

Câu 4. Theo Luật Thanh niên, tổchức/ cơ quan/ đơn vị nào chủ trì tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên?

 1. Ngành Nội vụ
 2. Hội LHTN Việt Nam chủ trì, phối hợp O với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
 3. Ủy ban nhân dân các cấp
 4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quanĐáp án tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Lâm Đồng

Câu 5. Theo Luật thanh niên, trách nhiệm của thanh niên đối với gia đình là gì?

 1. Chăm lo hạnh phúc gia đình; giữ gìn và O phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
 2. Kính trọng, hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ và tôn trọng các thành viên khác trong gia đình; chăm sóc, giáo dục con em trong gia đình.
 3. Tất cả đáp án trênĐáp án tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Lâm Đồng
 4. Tích cực phòng, chống bạo lực gia đình, O xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình.

Câu 6. Ai là tác giả của mẫu huy hiệu Đoàn hiện đang sử dụng?

 1. Họa sĩ Nguyên Hạo
 2. Hoa sĩ Bửu Chí
 3. Họa sĩ Huỳnh Văn ThuậnĐáp án tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Lâm Đồng
 4. Họa sĩ Trương Thìn

Câu 7: Quyền của đoàn viên là:

 1. Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý O kiến của mình về công việc của tổ chức Đoàn; tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.
 2. Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.
 3. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.
 4. Tất cả đáp án trênĐáp án tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Lâm Đồng

Câu 8: Đoàn viên có mấy nhiệm vụ?

 1. 3 nhiệm vụ.Đáp án tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Lâm Đồng
 2. nhiệm vụ.
 3. 4 nhiệm vụ.
 4. 6 nhiệm vụ

Câu 9. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII đã bầu Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII gồm bao nhiêu đồng chí

 1. 5
 2. 7
 3. 6Đáp án tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Lâm Đồng
 4. 8

Câu 10. Theo Luật Thanh niên, hợp tác quốc tế về thanh niên phải đảm bảo nguyên tắc nào?

 1. Bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với pháp luật mỗi nước, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thông lệ quốc tế.Đáp án tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Lâm Đồng
 2. Tự nguyện, tự quản, hiệp thương và bình đẳng
 3. Phù hợp với điều ước quốc tế mà nước o Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thông lệ quốc tế.
 4. Bình đẳng, tự nguyện, các bên cùng có lợi

Câu 11. Theo Luật Thanh niên, chính sách về khởi nghiệp gồm những nội dung nào?

 1. Ưu đãi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ hỗ trợ thanh niên khởi O nghiệp; khuyến khích thành lập quỹ khởi nghiệp cho thanh niên theo quy định của pháp luật
 2. Tất cả đáp án trênĐáp án tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Lâm Đồng
 3. Khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi O để thanh niên khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng khoa học và công nghệ.
 4. Cung cấp thông tin về thị trường; hỗ trợ pháp lý, khoa học và công nghệ, xúc O tiến đầu tư, phát triển nguồn nhân lực; ưu đãi vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Câu 12. Ai là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VII?

 1. Đồng chí Vũ Mão
 2. Đồng chí Vũ Trọng KimĐáp án tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Lâm Đồng
 3. Đồng chí Hồ Đức Việt
 4. Đồng chí Nguyễn Lam

Câu 13: Tỉnh Lâm Đồng có bao nhiêu đơn vị tổ chức Đoàn cấp huyện?

 1. 16 đơn vị
 2. 22 đơn vị
 3. 12 đơn vị
 4. 20 đơn vịĐáp án tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Lâm Đồng

Câu 14: Bài hát chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là:

 1. Thanh niên làm theo lời BácĐáp án tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Lâm Đồng
 2. Lên đàng
 3. Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ
 4. Dấu chân tình nguyện

Câu 15. Giai đoạn từ tháng 2/1970 đến tháng 11/1976, Đoàn mang tên gọi gì?

 1. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
 2. Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương
 3. Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí MinhĐáp án tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Lâm Đồng
 4. Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

Câu 16. Phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” ra đời vào năm nào?

 1. Năm 2010
 2. Năm 2008
 3. Năm 2009
 4. Năm 2007Đáp án tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Lâm Đồng

Câu 17. Phong trào “Ba sẵn sàng” của Đoàn ra đời vào năm nào?

 1. Năm 1961
 2. Năm 1963
 3. Năm 1962
 4. Năm 1964Đáp án tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Lâm Đồng

Câu 18: Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI xác định bao nhiêu Đề án xây dựng, triển khai trong nhiệm kỳ?

 1. 6
 2. 4
 3. 5
 4. 3

Câu 19: Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI đề ra bao nhiêu chỉ tiêu trọng tâm?

 1. 13
 2. 15
 3. 14
 4. 12Đáp án tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Lâm Đồng

Câu 20: Bài hát chính thức của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI là:

 1. Hành khúc tuổi trẻ Lâm Đồng
 2. Khát vọng tuổi trẻ Lâm ĐồngĐáp án tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Lâm Đồng
 3. Tiến lên thanh niên Lâm Đồng
 4. Sứ mệnh thanh niên

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!