Giáo Dục

Đáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

Cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023 đã chính thức được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên cổng thông tin https://www.sonla.gov.vn hoặc địa chỉ: https://thitructuyenchuyendoiso.sonla.gov.vn/. Sau đây là nội dung chi tiết thể lệ cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La 2023 cùng với gợi ý đáp án thi Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023. Mời các bạn cùng tham khảo.

  1. Đáp án cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La 2023 tuần 1

  Câu hỏi số 01. Theo Quyết định số 411/QĐ-TTg, đến năm 2025 tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt?

  A .Trên 70%

  B. Trên 75%

  C. Trên 80%Đáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  D. Trên 85%

  Câu hỏi số 02 – Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg, đến năm 2025 mục tiêu cơ bản thay đổi đột phá xếp hạng quốc gia là?

  A. Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số dữ liệu mở

  B. Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số tham gia điện tử

  C. Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số tổng thể

  D. Tất cả các đáp án trênĐáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  Câu hỏi số 03 – Quan điểm về “Nâng cao nhận thức” được nêu trong Quyết định số 146/QĐ-TTg là?

  A. Tiên quyết để thực hiện chuyển đổi số vì nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi sốĐáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  B. Chìa khoá để thực hiện chuyển đổi số

  C. Then chốt để thực hiện chuyển đổi số

  D. Tất cả các đáp án trên

  Câu hỏi số 04 – Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg, mục tiêu đến năm 2025 tối thiểu bao nhiêu % người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính?

  A. 60%

  B. 70%

  C. 80%

  D. 90%Đáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  Câu hỏi số 05 – Mục tiêu chung của Quyết định số 146/QĐ-TTg là?

  A. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số

  B. Phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia

  C. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương

  D. Tất cả các đáp án trênĐáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  Câu hỏi số 06 – Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến người dân, doanh nghiệp hưởng những lợi ích gì, những lợi ích sau lợi ích nào đầy đủ nhất?

  A. Việc hướng tới là cung cấp dịch vụ công trực tuyến cần chuyển từ số lượng sang chất lượng, góp phần vào quá trình chuyển đồi số Quốc giaĐáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  B. Khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng nhiều lợi ích như: tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại; làm chủ được thời gian nộp hồ sơ; chi phí gián tiếp trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là tránh được tệ nạn nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà

  C. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến giúp cắt giảm thủ tục hồ sơ. Việc hướng tới là cung cập dịch vụ công trực tuyến cần chuyển từ số lượng sang chất lượng, góp phần vào quá trình chuyển đồi số Quốc gia

  D. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến giúp giảm đi lại. Việc hướng tới là cung cấp dịch vụ công trực tuyến cần chuyển từ số lượng sang chất lượng, góp phần vào quá trình chuyển đổi số Quốc gia

  Câu hỏi số 07 – Quyết định số 964/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 ban hành ngày, tháng, năm nào?

  A. Ngày 10 tháng 8 năm 2022Đáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  B. Ngày 10 tháng 9 năm 2022

  C. Ngày 10 tháng 10 năm 2022

  D. Ngày 10 tháng 11 năm 2022

  Câu hỏi số 08 – Theo Quyết định số 411/QĐ-TTg, đến năm 2025 tỷ trọng thương mại điện tử trong bán lẻ đạt?

  A. Đạt trên 5%

  B. Đạt trên 10%Đáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  C. Đạt trên 15%

  D. Đạt trên 20%

  Câu hỏi số 09 – Theo Quyết định số 146/QĐ-TTg, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có bao nhiêu % cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin hằng năm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ số và được đánh giá trực tuyến kết quả đào tạo qua Hệ thống đánh giá, sát hạch chuẩn kỹ năng số quốc gia?

  A. 60%

  B. 80%

  C.90%

  D. 100%Đáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  Câu hỏi số 10 – Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, xác định mục tiêu hướng tới bao nhiêu nhóm tiện ích?

  A. 5 nhóm

  B. 3 nhóm

  C. 4 nhóm

  D. 2 nhóm

  Câu hỏi số 11 – Theo Nghị quyết số 17-NQ/TU, đến năm 2030 hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ bao nhiêu % hộ gia đình?

  A. Phổ cập mạng Internet băng rộng cáp quangĐáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  B. Phủ trên 70%

  C. Phủ trên 80%

  D. Phủ trên 90%

  Câu hỏi số 12 – Theo Quyết định số 964/QĐ-TTg, xác định tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia tự chủ về an toàn, an ninh mạng để?

  A. Bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạngĐáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  B. Bảo vệ an ninh quốc phòng của Việt Nam trên không gian mạng

  C. Bảo vệ người dân Việt Nam trên không gian mạng

  D. Phát triển kinh tế của Việt Nam trên không gian mạng

  Câu hỏi số 13 – Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, trong quan điểm chỉ đạo, đâu là mục đích của chuyển đổi số?

  A. Xây dựng chuyển đổi số thành công cho các ban ngành địa phương

  B. Lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinhĐáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  C. Lấy phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối chuyển đổi số giữa các địa phương

  D. Tất cả các đáp án trên

  Câu hỏi số 14 – Theo Quyết định số 146/QĐ-TTg, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có bao nhiêu % số người dân trong độ tuổi lao động biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu?

  A. 60%

  B. 70%Đáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  C. 80%

  D. 90%

  Câu hỏi số 15 – Theo Cẩm nang Chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn, Chuyển đổi số trước tiên là việc của ai?

  A. Đó là việc của người dân và doanh nghiệp

  B. Đó là việc của lãnh đạo, của người đứng đầu, vì nếu không thì không ai dám làm và có thể làmĐáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  C. Đó là việc của Nhà nước và Nhân dân

  D. Đó là việc của Nhà nước và Doanh nghiệp

  Câu hỏi số 16 – Theo Cẩm nang Chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn, Chuyển đổi số là gì?

  A. Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa, có được nhờ sự tiến bộ vượt bậc của những công nghệ mới mang tính đột phá, nhất là công nghệ số

  B. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ sốĐáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  C. Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của công nghệ thông tin, cho phép tính toán nhanh hơn, xử lý dữ liệu nhiều hơn, truyền tải dung lượng lớn hơn, với chi phí rẻ hơn

  D. Cả A và B

  Câu hỏi số 17 – Theo Nghị quyết số 17-NQ/TU, có mấy nhiệm vụ thúc đẩy phát triển xã hội số?

  A. 3 nhiệm vụ

  B. 4 nhiệm vụĐáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  C. 5 nhiệm vụ

  D. 6 nhiệm vụ

  Câu hỏi số 18 – Theo Cẩm nang Chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia xác định tập trung thúc đẩy phát triển mấy loại hình doanh nghiệp công nghệ số?

  A. 2

  B. 4Đáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  C. 6

  D. 7

  Câu hỏi số 19 – Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg, mục tiêu đến năm 2025 bao nhiêu % thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4?

  A. 100%Đáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  B. 90%

  C. 80%

  D. 70%

  Câu hỏi số 20 – Theo Nghị quyết số 17-NQ/TU, thì đến năm 2025 bao nhiêu % chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống dùng chung?

  A. 60%

  B. 70%

  C. 90%

  D. 100%Đáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  Câu hỏi số 21 – Theo Nghị quyết số 17-NQ/TU, nhiệm vụ phát triển xã hội số nào sau đây là đúng?

  A. Thúc đẩy ứng dụng nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân; khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước tiên phong, gương mẫu thanh toán không dùng tiền mặtĐáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  B. Thúc đẩy ứng dụng nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân

  C. Thúc đẩy ứng dụng nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước tiên phong, gương mẫu thanh toán không dùng tiền mặt

  D. Thúc đẩy, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước tiên phong, gương mẫu thanh toán không dùng tiền mặt

  Câu hỏi số 22 – Theo Quyết định số 964/QĐ-TTg, có bao nhiêu nhóm nhiệm vụ, giải pháp an toàn, an ninh mạng?

  A. 8

  B.12

  C. 15

  D. 9

  Câu hỏi số 23 – Theo Quyết định số 411/QĐ-TTg, đến năm 2025 tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt?

  A .Trên 35%

  B. Trên 40%

  C. Trên 45%

  D. Trên 50%Đáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  Câu hỏi số 24 – Nghị quyết số 17-NQ/TU được ban hành ngày, tháng, năm nào?

  A. Ngày 15 tháng 7 năm 2021

  B. Ngày 20 tháng 8 năm 2021

  C. Ngày 31 tháng 8 năm 2021Đáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  D. Ngày 31 tháng 9 năm 2021

  Câu hỏi số 25 – Theo Nghị quyết số 17-NQ/TU, đến năm 2030 tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên?

  A. 80%Đáp án thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  B. 85%

  C. 90%

  D. 95%

  2. Thể lệ thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  Cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023

  1. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội.

  2. Đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh và Nhân dân là người Sơn La đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh.

  * Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; các đồng chí thành viên Ban Tổ chức; Tổ Thư ký, giúp việc; Tổ soạn thảo câu hỏi – đáp án Cuộc thi không được tham gia dự thi.

  Nội dung, hình thức, thời gian, tài liệu phục vụ thi

  1. Nội dung thi

  Những nội dung, kiến thức, kỹ năng, giải pháp hữu hiệu để lan tỏa chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tĩnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg, ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030…

  Tài liệu tham khảo: Các tài liệu tham khảo phục vụ thi sẽ được đăng tải trên Chuyên trang thi trực tuyến tại địa chỉ: https://thitructuyenchuyendoiso.sonla.gov.vn; bao gồm 12 tài liệu (có danh mục tài liệu kèm theo).

  2. Hình thức thi

  Cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023 được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần (6 tuần) trên: Cổng thông tin điện tử của tỉnh địa chỉ: https://www.sonla.gov.vn/(Banner “Cuộc thi Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2025″). Hoặc truy cập trực tiếp vào địa chỉ: https://thitructuyenchuyendoiso.sonla.gov.vn.

  3. Thời gian thi

  Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành theo tuần, bắt đầu từ ngày 31/7/2023 và kết thúc vào ngày 10/9/2023 (06 tuần thi).

  (1) Tổ chức phát động Cuộc thi: 8h00, ngày 31/7/2023 (thứ hai).

  (2) Thời gian thi, cụ thể như sau:

  + Tuần 1: Thời gian tính từ sau khi bấm nút phát động cuộc thi (ngày 31/7/2023) đến 22h00 phút ngày 06/8/2023.

  + Tuần 2: Từ 00h00 phút ngày 07/8/2023 đến 22h00 phút ngày 13/8/2023.

  + Tuần 3: Từ 00h00 phút ngày 14/8/2023 đến 22h00 phút ngày 20/8/2023.

  + Tuần 4: Từ 00h00 phút ngày 21/8/2023 đến 22h00 phút ngày 27/8/2023.

  + Tuần 5: Từ 00h00 phút ngày 28/8/2023 đến 22h00 phút ngày 03/9/2023.

  + Tuần 6: Từ 00h00 phút ngày 04/9/2023 đến 22h00 phút ngày 10/9/2023.

  (3) Tổ chức trao giải cuộc thi: Dự kiến ngày 10/10/2023 (Ngày Chuyển đổi số Quốc gia).

  Các quy định cụ thể

  1. Người tham gia dự thi có thể sử dụng máy vi tính hoặc máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham gia Cuộc thi.

  2. Người dự thi truy cập vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh địa chỉ: https://www.sonla.gov.vn/ (Banner “Cuộc thi tìm hiểu và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023″). Hoặc truy cập trực tiếp vào địa chỉ: https://thitructuyenchuyendoiso.sonla.gov.vn (trên giao diện trang thì trục tuyến có đăng tài Thể lệ, Tài liệu ôn tập, Hướng dẫn dự thi…). Sau khi tiến hành Đăng ký tài khoản (cá nhân phải điền đầy đủ, chính xác các trường thông tin, đặc biệt là Họ và tên, Đơn vị công tác và địa phương nơi cư trú: Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong trường họp thông tin cá nhân trên hệ thống bị sai khác với thực tế; thao tác đăng ký tài khoản chỉ thực hiện trong lần đầu sử dụng, tài khoản cá nhân sẽ tiếp tục được dùng cho các lần thi sau), đăng nhập tài khoản dự thi thành công, người dự thi truy cập vào mục “Tham gia ngay” để tham gia Cuộc thi.

  Trong thời gian 30 phút, người dự thi phải trả lời 50 câu hỏi mà Ban Tổ chức đưa ra, mỗi câu hỏi sẽ có 04 đáp án A, B, C, D, trong đó có 01 đáp án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 02 điểm, câu trả lời sai không có điểm.

  Sau khi hoàn thành 50 câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi phải trả lời 01 câu hỏi “Dự đoán số người tham gia dự thi trong tuần?” (thí sinh dự thi ở tuần thi nào thì dự đoán số người tham gia thi của tuần thi đó). Sau khi Người dự thi nộp bài thi thành công mới được hệ thống ghi nhận là đã tham gia 01 lần thi.

  3. Mỗi người có thể dự thi nhiều lần trong các tuần tổ chức Cuộc thi, nhưng không quá 05 lần trong một tuần và chỉ được công nhận 01 kết quả của lần thi có điểm thi cao nhất và có thời gian thì ngắn nhất trong số các lần dự thì trong tuần đó.

  Tiêu chí, cơ cấu, giá trị giải thưởng

  1. Tiêu chí đạt giải

  (1) Giải cá nhân. Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức sẽ xem xét, trao giải cho các cá nhân theo thứ tự từ cao xuống thấp, cụ thể: Người có số điểm cao hơn sẽ được xếp thứ hạng trên, trường họp người dự thi đạt số điểm cao bằng nhau thì người có thời gian thi dự thi ngắn hơn sẽ được xếp thứ hạng trên; trường hợp người dự thi có số điểm cao bằng nhau và thời gian dự thi bằng nhau thì người dự đoán gần đúng nhất số người tham gia thi trong tuần sẽ được xếp thứ hạng trên.

  (2) Giải tập thể. Sau khi kết thúc 6 tuần thị, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp tổng số người tham gia của cả cuộc thi theo địa bàn huyện, thành phố. Cụ thể: Địa phương nào có tỷ lệ số người tham gia cuộc thi trên tổng số dân của địa phương đó cao hơn sẽ được xếp thứ hạng trên; trường hợp các địa phương có tỷ lệ số người tham gia cuộc thi bằng nhau thì địa phương nào có “Số người tham gia Cuộc thi nhiều hơn” sẽ được xếp thứ hạng trên.

  2. Cơ cấu, giá trị giải thưởng

  (1) Giải thưởng của mỗi tuần thi (công bố giải sau mỗi tuần)

  – Giải cá nhân:

  + 01 Giải Nhất: Trị giá 2.000.000 đồng.

  + 01 Giải Nhì: Trị giá 1.500.000 đồng.

  + 01 Giải Ba: Trị giá 1.000.000 đồng.

  (2) Giải thưởng của cả Cuộc thi: (cỗng bố giải sau khi kết thúc 06 tuần thi)

  – Giải tập thẻ (chỉ xét trao cho các địa phương cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La)

  + 01 Giải Nhất: Trị giá 10.000.000 đồng.

  + 01 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 7.000.000 đồng.

  + 01 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.

  + 05 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

  Thông báo kết quả và trao thưởng

  – Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần (chậm nhất là 8h00 thứ ba của tuần thi tiếp theo)trên Cổng Thông tin điện tử của tình, Chuyên trang thi trắc nghiệm trực tuyến và các phương tiện thông tin đại chúng.

  – Sau khi có thông báo đạt giải của Ban tổ chức Cuộc thi, người dự thi có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân và có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương để Ban Tổ chức Cuộc thi hoàn thiện thủ tục trao giải thưởng.

  – Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành tổng kết và trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt giải (dự kiến tổ chức Tổng kết trao giải vào Ngày chuyên đổi số Quốc gia 10/10/2023).

  – Kết quả dự thi của các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; UBND các huyện, thành phố sẽ được sử dụng để xem xét trong đánh giá, chấm điểm Chuyển đổi số vào cuối năm 2023. Điều 6. Tổ chức thực hiện

  Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số có hiệu lực từ ngày công bố, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La; trang thông tin của các sở, ban, ngành; Chuyên trang thi trắc nghiệm trực tuyến và các phương tiện thông tin đại chúng. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Thủ lệ chỉ được thực hiện khi Ban Tổ chức Cuộc thi họp, thống nhất quyết định..

  Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo Dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!