Giáo Dục

Đáp án thi tìm hiểu chuyển đổi số huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) năm 2023

Đáp án chuyển đổi số huyện Thạch Hà năm 2023

Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số huyện Thạch Hà năm 2023 đã chính thức được phát động đến đông đảo người dân là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh THPT, đoàn viên trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, đầy đủ về nội dung, tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại; Để tham gia dự thi các thí sinh truy cập vào địa chỉ http://tracnghiem.thachha.gov.vn/ để đăng kí tài khoản và làm bài. Sau đây là gợi ý đáp án chuyển đổi số huyện Thạch Hà năm 2023, mời các bạn cùng tham khảo.

  Đáp án chuyển đổi số huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh 2023 tuần 1

  Câu 1: Hệ thống định danh và xác thực điện tử do cơ quan nào xây dựng, quản lý?

  A. Bộ Thông tin và Truyền thông.

  B. Bộ Khoa học và Công nghệ.

  C. Bộ Công an.Đáp án chuyển đổi số huyện Thạch Hà

  D. Bộ Tư pháp.

  Câu 2: Mục tiêu cơ bản về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau (bao gồm cả thiết bị di động) đến năm 2025 đạt tỷ lệ bao nhiêu %?

  A. 80%Đáp án chuyển đổi số huyện Thạch Hà

  B. 70%

  C. 60%

  D. 85%

  Câu 3: Theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, từ ngày 15/8/2022, cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo bao nhiêu mức độ

  A. 02 mức độĐáp án chuyển đổi số huyện Thạch Hà

  B. 03 mức độ

  C. 04 mức độ

  D. 05 mức độ

  Câu 4: Tại Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, xác định đến năm 2025 gồm những mục tiêu gì ?

  A. Cung cấp dịch vụ chât lượng phục vụ xã hôi

  B. Huy động rộng rãi sự tham gia của xã hội; vận hành tối ưu các hoạt động của cơ quan nhà nước

  C. Giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế – xã hội; thay đổi đột phát xếp hạng quốc gia

  D. Tất cả các ý trênĐáp án chuyển đổi số huyện Thạch Hà

  Câu 5: Chuyển đổi số ảnh hưởng đến việc xây dựng môi trường làm việc như thế nào?

  A. Gây ra sự phân biệt và mất cân bằng trong công việc

  B. Tạo ra cơ hội phát triển và tương tác trong môi trường làm việcĐáp án chuyển đổi số huyện Thạch Hà

  C. Gây ra sự gián đoạn và xung đột trong công việc

  D. Giới hạn quyền lợi và tự do của nhân viên trong công việc

  Câu 6: Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Có mấy nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm?

  A. 7Đáp án chuyển đổi số huyện Thạch Hà

  B. 5

  C. 8

  D. 6

  Câu 7: Yếu tố nào dưới đây bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số?

  A. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân.Đáp án chuyển đổi số huyện Thạch Hà

  B. Hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ

  C. Nhận thức của người dân ngày càng cao

  D. Kết nối toàn cầu về cơ sở dữ liệu

  Câu 8: Theo Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, Cổng thông tin điện tử được hiểu là như thế nào?

  A. Là điểm truy cập của cơ quan trên môi trường mạng, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin

  B. Là điểm truy cập của cơ quan trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tinĐáp án chuyển đổi số huyện Thạch Hà

  C. Là điểm truy cập của cơ quan trên môi trường mạng, liên kết các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin

  D. Là điểm truy cập của cơ quan trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin

  Câu 9: Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 có bao nhiêu % ? (chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế – xã hội được thực hiện trực tuyến và liên thông với hệ thống báo cáo quốc gia)

  A. 100%Đáp án chuyển đổi số huyện Thạch Hà

  B. 98%

  C. 90%

  D. 95%

  Câu 10: Đề án 06 của Chính phủ có mấy nhóm nhiệm vụ?

  A. 4 nhóm nhiệm vụ.

  B. 5 nhóm nhiệm vụ.Đáp án chuyển đổi số huyện Thạch Hà

  C. 6 nhóm nhiệm vụ.

  D. 7 nhóm nhiệm vụ.

  Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo Dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!