Giáo Dục

Đáp án tập huấn sách Cánh Diều môn Tin học lớp 7

Tải về

Đáp án tập huấn sách Cánh Diều môn Tin học lớp 7

Đáp án tập huấn sách Cánh Diều môn Tin học lớp 7 – Đáp án tập huấn sách Cánh Diều môn Tin học lớp 7 được THPT Đông Thụy Anh chia sẻ trong bài viết sau đây bao gồm 15 cấu hỏi trắc nghiệm tập huấn SGK mới môn Tin lớp 7 bộ Cánh Diều có gợi ý đáp án sẽ giúp thầy cô hoàn thành tốt nhất bài tập huấn sách giáo khoa mới lớp 7.

  Sau đây là nội dung chi tiết đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 7 môn Tin học, mời các thầy cô cùng tham khảo.

  Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin lớp 7 Cánh Diều

  Câu 1: Khi nói về mục tiêu của SGK Tin học Cánh Diều, câu nào dưới đây là ĐÚNG?

  A. Là tài liệu đáp ứng yêu cầu của Chương trình (CT) môn Tin học 7 năm 2018.

  B. Là tài liệu chính giúp HS chiếm lĩnh tri thức, tìm tòi và vận dụng tri thức theo yêu cầu cần đạt (YCCĐ) trong Chương trình môn Tin học lớp 7.

  C. Là tài liệu chính giúp GV định hướng, lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện dạy học và công cụ đánh giá kết quả học tập của HS.

  D. Là tài liệu chính có tính pháp lý để thực hiện CT môn Tin học lớp 7.

  Câu 2: Khi nói về các cách tiếp cận của SGK Tin học Cánh Diều, câu nào dưới đây là SAI?

  A. Tiếp cận Năng lực;

  B. Tiếp cận nội dung

  C. Tiếp cận Hoạt động;

  D. Tiếp cận Đối tượng;

  E. Tiếp cận Hệ thống;

  Câu 3: Khi nói về tính mở trong SGK Tin học Cánh Diều, câu nào dưới đây là ĐÚNG nhất?

  A. GV có thể linh hoạt thay thế hoạt động trong SGK để phù hợp đối tượng HS.

  B. GV có thể linh hoạt thay thế ví dụ trong SGK để phù hợp đối tượng HS

  C. GV có thể linh hoạt thay thế bài tập trong SGK để phù hợp đối tượng HS

  D. GV có thể linh hoạt thay đổi ví dụ, hoạt động, bài tập trong SGK để phù hợp với đối tượng HS.

  Câu 4: Khi nói về những chủ đề có nhiều điểm mới trong SGK Tin học 7 Cánh Diều, câu nào dưới đây là ĐÚNG nhất?

  A. Chủ đề A có những cập nhật thiết bị số hiện đại

  B. Chủ đề C, D, F có nội dung mới

  C. Chủ đề E thay đổi cách triển khai dạy học phần mềm, xem kẽ kịp thời giữa lí thuyết và thực hành, tăng cường cho HS thực hành và khám phá

  D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng.

  Chủ đề A

  Câu 5: Khi trình bày sơ lược về thành phần của máy tính, câu nào dưới đây là SAI?

  A. HS cần nhận biết được các thiết bị vào-ra cơ bản và thông dụng nhất

  B. HS biết được nhiều loại máy tính cá nhân với các thiết bị vào – ra khác nhau

  C. GV cần giải thích chi tiết về các bộ phận chính bên trong thân máy tính như RAM, CPU

  D. GV nên dùng hiện vật cụ thể làm giáo cụ trực quan, nếu không thì nên dùng hình ảnh minh họa.

  Chủ đề C

  Câu 6: Trong SGK Tin học 7 Cánh Diều đã chọn phương án nào dưới đây là ĐÚNG để viết về Mạng xã hội ?

  A. Không trình bày chi tiết các bước sử dụng mạng xã hội, chỉ nêu gợi ý và hướng dẫn tìm hiểu

  B. Không cần HS hiểu ý nghĩa và công dụng của mạng xã hội

  C. Không cần lưu ý HS về tác hại của việc sử dụng thông tin trên mạng xã hội với mục đích sai trái vì môn giáo dục công dân sẽ giáo dục HS.

  D. Không cần HS tìm hiểu hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội.

  Chủ đề D

  Câu 7: Câu nào dưới đây là SAI khi dạy về văn hóa ứng xử qua phương tiện truyền thông số?

  A. Nên yêu cầu HS học thuộc lòng các tình huống nêu trong sách giáo khoa.

  B. Những bài học này góp phần phát triển năng lực ứng xử phù hợp trong môi trường số (NLb).

  C. Cần phân tích, giải thích cái lợi, cái hại tương ứng với những hiện tượng ứng xử để từ đó đưa ra lời khuyên học sinh.

  D. Nên tổ chức thảo luận để HS nhận biết thế nào là “thiếu văn hóa” và nên làm gì trong một số tình huống cụ thể.

  Chủ đề E

  Câu 8: Câu nào dưới đây là SAI đối với chủ đề E (Bảng tính điện tử cơ bản. Phần mềm trình chiếu cơ bản)?

  A. Nội dung phần mềm bảng tính không chỉ có ở môn Tin học lớp 7 mà còn được tiếp tục ở các lớp trên.

  B. Nội dung phần mềm trình chiếu ở lớp 7 kế thừa mạch nội dung này ở các lớp dưới và tăng trưởng thêm.

  C. Nội dung lí thuyết và thực hành của chủ đề này tách bạch trong bài học lí thuyết không có nội dung thực hành.

  D. Quan điểm của sách Cánh Diều là bồi dưỡng khả năng tự học nên có những nội dung sách hướng dẫn học sinh khám phá cách sử dụng phần mềm..

  Câu 9: Yêu cầu nào dưới đây với học sinh là VƯỢT QUÁ yêu cầu cần đạt trong chương trình khi dạy về phần mềm bảng tính?

  A. Nêu được một số chức năng cơ bản của phần mềm bảng tính.

  B. Sử dụng được một số hàm đơn giản như MAX, MIN, SUM, AVERAGE, COUNT,….

  C. Giải thích được việc đưa các công thức vào bảng tính là một cách điều khiển tính toán tự động trên dữ liệu.

  D. Giải thích được sự khác nhau giữa địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối của một ô tính.

  Câu 10: Câu nào dưới đây là ĐÚNG khi nói về giảng dạy nội dung phần mềm trình chiếu trong sách Tin học 7 Cánh Diều?

  A. Sách giáo khoa trình bày chi tiết các thao tác sử dụng phần mềm trình chiếu.

  B. Không cần HS kế thừa được kiến thức hay kỹ năng định dạng văn bản ở lớp 6.

  C. Bồi dưỡng khả năng tự khám phá, tự học phần mềm cho HS: thông qua học phần mềm cụ thể bồi dưỡng được cho HS khả năng tự học các phần mềm tương tự khác.

  D. Không cần HS sao chép được dữ liệu từ tệp văn bản sang trang trình chiếu.

  Câu 11: Câu nào dưới đây là SAI khi nói về phương pháp dạy học chủ đề E (Phần mềm bảng tính. Phần mềm trình chiếu)?

  Xen kẽ giữa lí thuyết và thực hành trong một bài học.

  A. Yêu cầu HS lắng nghe, GV đọc sách giáo khoa và HS ghi chép.

  B. Coi trọng phương pháp dạy học trực quan và dạy học thực hành tạo sản phẩm.

  C. Kế thừa và liên hệ với các thao tác đã có của HS khi sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản.

  Câu 12: Điều nào dưới đây là ĐÚNG khi nói về dạy học theo định hướng sản phẩm?

  A. Thông qua giao nhiệm vụ tạo ra sản phẩm để HS có được khả năng sử dụng phần mềm công cụ phục vụ thực tiễn học tập và đời sống.

  B. Sản phẩm phải là một kết quả sau khi học xong một chủ đề và có thể đem thương mại hóa.

  C. Sản phẩm chỉ là kết quả của một thao tác nào đó trong việc sử dụng phần mềm công cụ.

  D. Không thể dạy học chủ đề E theo định hướng sản phẩm.

  Chủ đề F (Một số thuật toán sắp xếp và tìm kiếm)

  Câu 13: Điều nào dưới đây là SAI khi dạy nội dung một số thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản?

  A. Yêu cầu HS viết được các thuật toán trong bài học có sử dụng mẫu mô tả các cấu trúc rẽ nhánh và lặp bằng liệt kê các bước.

  B. Yêu cầu HS mô phỏng được hoạt động của các thuật toán trong bài học trên một bộ dữ liệu đầu vào có kích thước nhỏ.

  C. Làm HS nhận thấy được mối liên quan giữa sắp xếp và tìm kiếm .

  D. Làm HS nhận thấy được ý nghĩa của việc chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn.

  Câu 14: Câu nào dưới đây là ĐÚNG khi dạy nội dung một số thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản?

  A. Cần thông qua lập trình để HS hiểu được các thuật toán.

  B. Cần HS vẽ được sơ đồ khối mô tả các thuật toán.

  C. Cần sử dụng phương pháp dạy học trực quan, nhưng bên cạnh đó cũng cần bồi dưỡng tư duy trừu tượng cho HS.

  D. Cần HS mô phỏng được chính xác các thuật toán trên những dãy số có một số phần tử bằng nhau

  Câu 15: Câu nào dưới đây là SAI khi đánh giá HS ở chủ đề một số thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản?

  A. Có thể đánh giá qua việc HS mô phỏng từng bước thực hiện thuật toán đã học trên một dãy số (chỉ gồm khoảng từ 5 đến 10 số).

  B. Có thể đánh giá qua việc HS nêu lại thuật toán giống như những gì ghi chép được trên lớp.

  C. Có thể đánh giá qua việc HS chỉ ra chỗ sai trong một mô phỏng thuật toán có lỗi.

  D. Có thể đánh giá qua việc HS nêu ý tưởng của thuật toán và giải thích từng bước với ví dụ minh họa của em.

  Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của THPT Đông Thụy Anh.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!