Giáo Dục

Đáp án tập huấn môn Giáo dục thể chất lớp 3 Cánh Diều

Tải về

Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 3 môn Giáo dục thể chất Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục thể chất 3 sách Cánh Diều – THPT Đông Thụy Anh xin chia sẻ nội dung chi tiết 15 câu hỏi tập huấn sách giáo khoa mới lớp 3 môn Giáo dục thể chất bộ Cánh Diều có gợi ý đáp án chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các thầy cô hoàn thành tốt đợt tập tập huấn sách giáo khoa mới theo chương trình GDPT 2018.

  Sau đây là nội dung chi tiết đáp án tập huấn môn Giáo dục thể chất lớp 3 bộ Cánh Diều, mời các bạn cùng tham khảo.

  Đáp án trắc nghiệm tập huấn Giáo dục thể chất lớp 3 Cánh Diều

  Câu 1: Thầy (cô) cho biết, nội dung phần Kiến thức chung trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 3 thuộc Bộ sách Cánh Diều hướng tới phát triển chủ yếu năng lực đặc thù nào?

  A. Chăm sóc sức khỏe.

  B. Vận động cơ bản.

  C. Hoạt động thể dục thể thao.

  D. Cả ba năng lực trên.

  Câu 2: Thầy (cô) cho biết, chương trình môn Giáo dục thể chất lớp 3 bồi dưỡng những phẩm chất chủ yếu nào cho học sinh?

  A. Tự giác, tích cực, yêu tổ quốc, yêu đồng bào

  B. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, trung thực, trách nhiệm, học tập tốt

  C. Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm

  D. Tất cả những phẩm chất trên

  Câu 3: Nội dung phần Kiến thức chung trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 3 thuộc Bộ sách Cánh Diều?

  A. Những yếu tố môi trường tự nhiên có lợi và có hại trong tập luyện

  B. Lựa chọn và sử dụng các yếu tố môi trường tự nhiên có lợi và có hại trong tập luyện

  C. Sử dụng các yếu tố môi trường tự nhiên để rèn luyện sức khoẻ và phát triển thể chất

  D. Chế độ dinh dưỡng trong tập luyện thể dục thể thao

  Câu 4: Thầy (cô) cho biết, theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục thể chất 2018, thời lượng dành cho giảng dạy phần Kiến thức chung chiếm tỷ lệ như thế nào trong tổng thời lượng giảng dạy môn giáo dục thể chất lớp 3.

  A. Không có phân phối thời gian.

  B. Chiếm 10%

  C. Chiếm 15%

  D. Chiếm 35%

  Câu 5: Nội dung phần Vận động cơ bản trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 3 thuộc Bộ sách Cánh Diều hướng tới phát triển chủ yếu năng lực đặc thù nào?

  A. Chăm sóc sức khỏe.

  B. Vận động cơ bản.

  C. Hoạt động thể dục thể thao.

  D. Cả ba đáp án trên.

  Câu 6: Thầy (cô) hãy cho biết, nội dung sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 3 thuộc Bộ sách Cánh Diều có cấu trúc gồm mấy phần chính? là những phần nào?

  A. Gồm 2 phần: Vận động cơ bản và Thể thao tự chọn.

  B. Gồm 3 phần: Kiến thức chung, Vận động cơ bản và Thể thao tự chọn.

  C. Gồm 4 phần: Hướng dẫn sử dụng sách, Kiến thức chung, Vận động cơ bản và Thể thao tự chọn.

  D. Gồm 5 phần: Hướng dẫn sử dụng sách, Kiến thức chung, Vận động cơ bản, Thể thao tự chọn và Giải thích thuật ngữ.

  Câu 7: Thầy (cô) cho biết, nội dung sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 3 thuộc Bộ sách Cánh Diều có cấu trúc gồm bao nhiêu bài?

  A. 21 bài

  B. 22 bài

  C. 23 bài

  D. 24 bài

  Câu 8: Cấu trúc bài học trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 3 thuộc Bộ sách Cánh Diều gồm bao nhiêu phần? là những phần nào?

  A. Gồm 3 phần: Mở đầu, Cơ bản và Kết thúc.

  B. Gồm 4 phần: Mở đầu, Kiến thức mới, Luyện tập và Vận dụng.

  C. Gồm 5 phần: Mục tiêu, yêu cầu cần đạt, Mở đầu, Kiến thức mới, Luyện tập và Vận dụng.

  D. Gồm 6 phần: Mục tiêu, yêu cầu cần đạt, Mở đầu, Kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng và Kết thúc.

  Câu 9: Nội dung phần Thể thao tự chọn trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 3 thuộc Bộ sách Cánh Diều hướng tới phát triển chủ yếu năng lực đặc thù nào?

  A. Chăm sóc sức khỏe.

  B. Vận động cơ bản.

  C. Hoạt động thể dục thể thao.

  D. Cả ba đáp án trên.

  Câu 10: Thầy (cô) cho biết, khi tổ chức giảng dạy nội dung thể thao tự chọn trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất 3 thuộc bộ sách Cánh Diều, mỗi trường được lựa chọn giảng dạy bao nhiêu môn thể thao tự chọn?

  A. Chỉ 01 môn

  B. Không giới hạn số môn

  C. 02 môn

  D. 03 môn

  Câu 11: Trong cấu trúc bài học của sách giáo khoa Giáo dục thể chất 3 không có nội dung dành riêng cho phần đánh giá học sinh, vậy anh (chị) hãy cho biết, giáo viên và học sinh dựa vào đâu để xác định các nội dung đánh giá kết quả học tập?

  A. Dựa vào nội dung ở phần Mục tiêu, yêu cầu cần đạt

  B. Dựa vào nội dung gợi ý ở phần vận dụng

  C. Dựa vào nội dung ở phần Mục tiêu, yêu cầu cần đạt và gợi ý ở phần vận dụng

  D. Dựa theo quy định chung và thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Câu 12: Thầy (cô) cho biết các chủ đề, nội dung, phương pháp và đánh giá trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất 3 thể hiện rõ yêu cầu tích hợp bởi các nội dung cơ bản nào sau đây?

  A. Tích hợp giữa kiến thức chung về TDTT với kiến thức đặc thù, riêng lẻ của từ môn thể thao cụ thể.

  B. Tích hợp giữa TDTT với âm nhạc, vũ đạo (gắn với chủ đề Bài tập thể dục).

  C. Tích hợp kiến thức giữa các chủ đề ở phần Vận động cơ bản, với phần Thể thao tự chọn.

  D. Cả 3 đáp án trên

  Câu 13: Thầy (cô) cho biết các chủ đề, nội dung, phương pháp và đánh giá trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất 3 thể hiện rõ yêu cầu phân hóa bởi các nội dung cơ bản nào sau đây?

  A. Học sinh sẽ phát huy ở mức độ khác nhau tuỳ thuộc năng lực, khả năng tư duy, sáng tạo trong quá trình học tập và vận dụng kiến thức vào thực tiễn tập luyện.

  B. Khả năng tư duy, sáng tạo, trình độ chuyên môn sẽ quyết định tính hiệu quả dạy học của giáo viên.

  C. Năng lực sư phạm sẽ quyết định tính hiệu quả dạy học của giáo viên.

  D. Cả 3 đáp án trên

  Câu 14: Thầy (cô) cho biết những điểm mới cơ bản của sách giáo khoa Giáo dục thể chất 3?

  A. Các phần trình bày được phối hợp sử dụng một số kênh chữ có tính chắt lọc ưu tiên kênh hình. Mỗi chủ đề được trình bày thống nhất qua từng bài gắn với các tông màu nền khác nhau, tạo nên sự phù hợp, hấp dẫn với nội dung kiến thức từng phần.

  B. Các nội dung kiến thức đưa ra được trình bày với tỉ lệ hài hoà với bố cục và khung hình thiết kế, đặc biệt các nội dung gắn với kênh hình đã làm rõ nét được từng mục tiêu trong mỗi bài giảng, thông qua hoạt động quan sát, diễn giải nội dung với hình vẽ đơn giản, dễ hiểu.

  C. Các hình vẽ, kí hiệu, thuật ngữ được phân tách, minh họa chi tiết cụ thể, đơn giản, dễ nhận biết từng nội dung cần đạt, mặt khác gợi mở để giáo viên và học sinh có căn cứ sáng tạo trong học tập.

  D. Cả 3 đáp án trên

  Câu 15: Thầy (cô) cho biết sách giáo khoa Giáo dục thể chất 3 cho phép hình thành chuỗi giá trị bộ ba mắt xích nào sau đây để góp phần thúc đẩy quá trình dạy học theo hướng phục vụ phát triển năng lực học sinh?

  A. Giữa giáo viên với học sinh; Giữa học sinh với gia đình; Giữa nhà trường với xã hội

  B. Giữa giáo viên với học sinh; Giữa học sinh với gia đình; Giữa gia đình với nhà trường

  C. Giữa học sinh với gia đình; Giữa gia đình với nhà trường; Giữa nhà trường với xã hội

  D. Cả 3 đáp án trên

  Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của THPT Đông Thụy Anh.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!