Giáo Dục

Đáp án tập huấn Lịch sử – địa lý lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Đáp án tập huấn Lịch sử – địa lý lớp 6 sách Chân trời sáng tạo là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới lớp 6 sử dụng từ năm học 2021-2022 của Nhà xuất bản Giáo dục.

Câu hỏi và đáp án tập huấn SGK Lịch sử và Địa lí 6 bộ Chân trời sáng tạo

Câu 1. Môn Lịch sử và Địa lí được hiểu như thế nào?

Trả lời:

Môn Lịch sử và Địa lí được xây dựng và phát triển trên nền tảng các khoa học Lịch sử, Địa lí. Đây là môn học bắt buộc, được dạy từ lớp 6 đến lớp 9. Môn học gồm các nội dung giáo dục lịch sử, địa lí và một số chủ đề liên môn, đồng thời lồng ghép, tích hợp ở mức độ đơn giản về kinh tế, văn hoá, khoa học, tôn giáo,… Các mạch kiến thức lịch sử và địa lí được kết nối và soi sáng nhằm hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài ra, môn học còn có một số chủ đề mang tính tích hợp, được biên soạn từ chương trình lớp 7 – 9.

Câu 2. Môn Lịch sử và Địa lí ở cấp THCS được tiếp nối với môn học ở cấp Tiểu học như thế nào?

Trả lời:

Môn Lịch sử – Địa lí cấp THCS có sự tiếp nối môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 -5 (cấp tiểu học). Ở cấp Tiểu học, môn Lịch sử và Địa lí được biên soạn lồng ghép phần kiến thức lịch sử và địa lí với nhau. Chương trình môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học gồm các mạch kiến thức và kĩ năng cơ bản, thiết yếu về địa lí, lịch sử của địa phương, vùng miền, đất nước Việt Nam, các nước láng giềng và một số nét cơ bản về địa lí, lịch sử thế giới. Nội dung chương trình môn Lịch sử và Địa lí còn liên quan trực tiếp với nhiều môn học và các hoạt động giáo dục khác như: Đạo đức, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm,…

Đến cấp THCS, môn Lịch sử và Địa lí được chia thành 2 phần: lịch sử và địa lí. Nội dung giáo dục lịch sử được thiết kế theo tuyến tính thời gian, từ thời nguyên thuỷ qua cổ đại, trung đại đến cận đại và hiện đại; trong từng thời kì có sự đan xen lịch sử thế giới, lịch sử khu vực và lịch sử Việt Nam. Mạch nội dung giáo dục Địa lí đi từ địa lí đại cương đến địa lí khu vực và địa lí Việt Nam. Chú trọng lựa chọn các chủ đề, kết nối kiến thức và kĩ năng để hình thành và phát triển năng lực ở học sinh, đồng thời coi trọng đặc trưng khoa học lịch sử và khoa học địa lí.

Câu 3. Thời lượng môn Lịch sử và Địa lí theo chương trình GDPT 2018 so với hai môn Lịch sử, Địa lí hiện hành khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Môn Lịch sử và Địa lí theo Chương trình GDPT 2018 được xây dựng cả cấp học là 420 tiết, chiếm 10,25% tổng số giờ của tất cả các môn học cấp THCS, mỗi khối là 105 tiết. Trong chương trình hiện hành, tổng số tiết hai môn Lịch sử, Địa lí là 70 tiết/khối lớp. Như vậy, về thời lượng, có tăng thời lượng dạy học so với chương trình hiện hành 35 tiết.

Câu 4. Trong SGK Lịch sử và Địa lí 6 (bộ Chân trời sáng tạo), phần “Học xong bài này, em sẽ” có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời:

Là những yêu cầu cần đạt (mục tiêu) về kiến thức và kĩ năng sau khi học sinh học xong mỗi bài. Mục này giúp GV định hướng được hoạt động giảng dạy của mình hướng đến các mục tiêu đã đề ra để thiết kế các hoạt động dạy học cho phù hợp. Nó cũng giúp HS thấy được các yêu cầu về mặt kiến thức, kĩ năng và phẩm chất mà mình cần đạt được sau mỗi bài học.

Câu 5. Trong SGK Lịch sử và Địa lí 6 (bộ Chân trời sáng tạo), phần “Khởi động” mỗi bài học có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời:

Là hoạt động đầu tiên, nhằm huy động những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm đã có của HS về các vấn đề có liên quan đến bài học mới. Hoạt động khởi động sẽ kích thích tính tò mò, sự hứng thú, tạo tâm thế để HS sẵn sàng bắt đầu bài học.

Thực chất, hoạt động khởi động này tương ứng với thành phần mở đầu trong cấu trúc bài học theo văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017, TT-BGDĐT.

Câu 6. Trong SGK Lịch sử và Địa lí 6 (bộ Chân trời sáng tạo), phần “Khám phá” có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời:

Khám phá: là hoạt động giúp HS tự tìm hiểu, tự nhận thức, tự chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng mới hoặc hình thành nhận thức mới đúng hơn, chính xác hơn về một vấn đề cụ

thể thông qua hệ thống các câu hỏi, tình huống, bài tập,… phù hợp với mạch nội dung và yêu cầu cần đạt đã được quy định trong chương trình.

Thực chất, hoạt động khám phá này tương ứng với thành phần kiến thức mới trong cấu trúc bài học theo văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017, TT-BGDĐT.

Câu 7. Trong SGK Lịch sử và Địa lí 6 (bộ Chân trời sáng tạo), phần “Luyện tập – Vận dụng” có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời:

Cuối mỗi bài học là hệ thống các câu hỏi và bài tập hướng tới rèn luyện kĩ năng và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết một vấn đề có liên quan đến hiện tại, thực tế cuộc sống. Một số câu hỏi mang tính chất hệ thống lại kiến thức của bài học cũng có trong mục này.

Đây là hoạt động giúp HS biết ôn tập, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã khám phá được để giải quyết một số vấn đề trong cuộc sống phù hợp với mạch nội dung và yêu cầu cần đạt đã được quy định trong chương trình.

Thực chất, hoạt động vận dụng này tương ứng với thành phần luyện tập, vận dụng trong cấu trúc bài học theo văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017, TT-BGDĐT.

Câu 8: Trong SGK Lịch sử và Địa lí 6 (bộ Chân trời sáng tạo), phần Tư liệu, “Em có biết” và “Nhân vật lịch sử” có ý nghĩa như thế nào?

Đó là phần kiến thức mở rộng và nâng cao: chiếm khoảng từ 10 đến 15% nội dung của bài học tuỳ theo từng bài. Là những thông tin hỗ trợ, bổ sung nhằm làm rõ hơn nội dung chính của bài học. Phần kiến thức bổ trợ này khá lí thú, vì vậy, còn giúp HS có hứng thú hơn với bài học.

Trên đây là Đáp án tập huấn Lịch sử – địa lý lớp 6 sách Chân trời sáng tạo mới nhất dành cho giáo viên, giúp các thầy cô hoàn thành chương trình tập huấn SGK mới một cách hiệu quả nhất.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!