Giáo Dục

Đáp án tập huấn Đạo đức 3 Cánh Diều

Tải về

Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 3 môn Đạo đức bộ Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Đạo đức 3 sách Cánh Diều – THPT Đông Thụy Anh xin chia sẻ nội dung chi tiết 15 câu hỏi tập huấn sách giáo khoa mới lớp 3 môn Đạo đức bộ Cánh Diều có gợi ý đáp án chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các thầy cô hoàn thành tốt đợt tập tập huấn sách giáo khoa mới theo chương trình GDPT 2018.

  Sau đây là nội dung chi tiết đáp án tập huấn môn Đạo đức lớp 3 bộ Cánh Diều, mời các bạn cùng tham khảo.

  Đáp án trắc nghiệm tập huấn Đạo đức lớp 3 Cánh Diều

  1. Đâu là tên mạch nội dung không có ở Môn Đạo đức?

  a. Giáo dục đạo đức

  b. Giáo dục kĩ năng sống

  c. Giáo dục công dân

  d. Giáo dục pháp luật.

  2. Mạch nội dung giáo dục nào không có ở Chương trình môn Đạo đức 3?

  a. Giáo dục đạo đức

  b. Giáo dục kỹ năng sống

  c. Giáo dục kinh tế

  d. Giáo dục pháp luật

  3. Đâu là nội dung của mạch giáo dục đạo đức?

  a. Kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân; kĩ năng tự bảo vệ.

  b. Các phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

  c. Hoạt động tiêu dùng.

  d. Chuẩn mực hành vi pháp luật.

  4. Các chủ đề nào trong SGK Đạo đức 3 – Bộ sách Cánh diều đồng thời cũng là bài học? (không tách chủ đề thành các bài học)

  a. Em yêu Tổ quốc Việt Nam; Giữ lời hứa; Ham học hỏi.

  b. Em yêu Tổ quốc Việt Nam; Ham học hỏi; Tích cực hoàn thành nhiệm vụ.

  c. Quan tâm đến hàng xóm, láng giềng; Giữ lời hứa; Tích cực hoàn thành nhiệm vụ; Ham học hỏi.

  d. Quan tâm đến hàng xóm, láng giềng; Giữ lời hứa; Ham học hỏi.

  5. Thời lượng dành cho mạch nội dung nào là nhiều nhất ở cấp tiểu học?

  a. Giáo dục đạo đức.

  b. Giáo dục kĩ năng sống.

  c. Giáo dục kinh tế.

  d. Giáo dục pháp luật.

  6. Ở cấp tiểu học, thời lượng dành cho mạch nào là ít nhất?

  a. Giáo dục đạo đức.

  b. Giáo dục kĩ năng sống.

  c. Giáo dục kinh tế.

  d. Giáo dục pháp luật.

  7. Đâu không phải là năng lực đặc thù của môn Đạo đức?

  a. Năng lực điều chỉnh hành vi.

  b. Năng lực phát triển bản thân.

  c. Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế – xã hội.

  d. Năng lực tự nhận thức về bản thân.

  8. Tỉ lệ thời lượng số tiết của mạch giáo dục kĩ năng sống trong môn Đạo đức lớp 3 là bao nhiêu?

  a. 15%.

  b. 25%.

  c. 10%.

  d. 30%.

  9. Số tiết của mạch nội dung giáo dục đạo đức trong sách giáo khoa Đạo đức lớp 3 – Bộ sách Cánh Diều là:

  a. 4 tiết.

  b. 18 tiết.

  c. 9 tiết.

  d. 7 tiết.

  10. Số bài học trong sách giáo khoa Đạo đức lớp 3 – Bộ sách Cánh Diều là:

  a. 11 bài.

  b. 12 bài.

  c. 13 bài.

  d. 14 bài.

  11. Đâu là năng lực thành phần của năng lực phát triển bản thân?

  a. Nhận thức chuẩn mực hành vi.

  b. Đánh giá hành vi của bản thân và người khác .

  c. Điều chỉnh hành vi .

  d. Tự nhận thức bản thân.

  12. Đâu là chủ đề được quy định cho phẩm chất trung thực trong Chương trình môn Đạo đức lớp 3?

  a. Em yêu Tổ quốc Việt Nam.

  b. Giữ lời hứa.

  c. Tích cực hoàn thành nhiệm vụ.

  d. Ham học hỏi.

  13. Đâu là chủ đề được quy định cho kĩ năng tự bảo vệ trong Chương trình môn Đạo đức lớp 3?

  a. Em yêu Tổ quốc Việt Nam.

  b. Giữ lời hứa.

  c. Tích cực hoàn thành nhiệm vụ.

  d. Xử lí bất hoà với bạn bè.

  14. Chủ đề nào được quy định cho phẩm chất nhân ái trong Chương trình môn Đạo đức lớp 3?

  a. Em yêu Tổ quốc Việt Nam.

  b. Giữ lời hứa.

  c. Quan tâm hàng xóm, láng giềng.

  d. Ham học hỏi.

  15. Cấu trúc của một bài học trong sách giáo khoa Đạo đức lớp 3 – Bộ sách Cánh diều theo thứ tự nào?

  a. Khám phá, Khởi động, Luyện tập, Vận dụng

  b. Khám phá, Luyện tập, Vận dụng, Khởi động

  c. Khởi động, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng

  d. Khởi động, Khám phá, Vận dụng, Luyện tập.

  Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của THPT Đông Thụy Anh.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!