Giáo Dục

Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Cuộc thi nhằm mục đích kiểm tra những kiến thức liên quan đến kết quả đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và văn bản Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Thời gian tổ chức cuộc thi là từ 8h ngày 8/3 đến hết ngày 30/4/2023.

Các đoàn viên thanh niên tham gia trực tuyến trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam và trả lời 100 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 30 phút.

Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Hiện câu hỏi và đáp án đang được hoatieu.vn cập nhật, Bộ câu hỏi 100 câu sẽ được trộn thứ tự giữa các lượt thi, các bạn có thể xem qua nắm nội dung để vào thi tốt hơn. Đáp án do hoatieu.vn tự thi, không phải đáp án của cuộc thi chỉ mang tính chất tham khảo.

Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 1: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định quan điểm xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện trên những mặt nào?

Chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động

Chính trị, tổ chức và hành động

Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Tổ chức và hành động

Câu 2: Đâu là một trong ba nhiệm vụ đột phá được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động

Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 3: Đâu không phải là tên chương trình, đề án trọng điểm được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 – 2030”.

Đề án “Thành lập Quỹ hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng”.

Chương trình “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030”.

Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 – 2030” Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 4: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định triển khai trong toàn Đoàn mấy chương trình đồng hành với thanh niên?

1 chương trình

2 chương trình

3 chương trình Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

4 chương trình

Câu 5: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định mốc thời gian sơ kết và tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII như thế nào?

Sơ kết năm 2025, tổng kết năm 2027 Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Sơ kết năm 2024, tổng kết năm 2027

Sơ kết năm 2027, tổng kết năm 2032

Sơ kết năm 2023, tổng kết năm 2026

Trên đây là những tìm hiểu của THPT Đông Thụy Anh về Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu chuyên mục Bài thu hoạch bài dự thi liên quan.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!