Tổng hợp

Đặc điểm của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Đặc điểm của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Bảo vệ an ninh tổ quốc là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn dân. Vì thế việc toàn dân đều phải nắm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình để thực hiện chúng cho tốt. Đặc điểm của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là gì? Mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

1. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là gì?

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một hình thức hoạt động tự giác, có tổ chức của đông đảo nhân dân lao động tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm nhằm bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản Nhà nước và tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đặc điểm của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Đây là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là hình thực cơ bản để tập hợp thu hút đông đảo quần chúng phát huy quyền làm chủ của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Phong trào này có mục đích nhằm để dùng sức mạnh của nhân dân để phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và các loại tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, điều này nhằm phục vụ đắc lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng.

2. Đặc điểm của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có những đặc điểm như sau:

– Thứ nhất là đối tượng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đa dạng liên quan đến mọi người, mọi tầng lớp của xã hội. Phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc mang tính xã hội sâu sắc bởi đối tượng vận động là tất cả mọi tầng nhân dân trong xã hội nên trình độ hiểu biết về pháp luật, kiến thức xã hội, đặc điểm tâm lý, lối sống sinh hoạt của từng tầng lớp nhân dân có khác nhau nên đã tác động đến phong trào của từng địa phương.

– Thứ hai, nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở các địa bàn, lĩnh vực khác nhau nên có sự khác nhau. Điều này là do khác nhau về vị trí đặc điểm của từng vùng, phong tục tập quán, điều kiện hoàn cảnh kinh tế của từng địa phương và tình hình hoạt động của bọn tội phạm nên cách thức tổ chức vân động nhân dân, nội dung phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cũng có những điểm khác nhau để phù hợp với tình hình mỗi khu vực.

– Thứ ba, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn liền với các cuộc vận động của Đảng và Nhà nước, gắn liền với việc thực hiện các chính sách của địa phương. Các chính sách ở địa phương trong quá trình thực hiện cuộc vận động cũng cần được thực hiện đầy đủ để người dân thực hiện công việc của mình thật tốt. Các chính sách như chính sách dân vận, chính sách xoá đói giảm nghèo, chính sách với người có công,….

Trên đây là những tìm hiểu của THPT Đông Thụy Anh về vấn đề Đặc điểm của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập liên quan.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!