Tổng hợp

Có bao nhiêu mối quan hệ cơ bản được xem là cơ sở hình thành gia đình? Đó là những mối quan hệ nào?

Có bao nhiêu mối quan hệ cơ bản được xem là cơ sở hình thành gia đình? Trong gia đình cũng có những sợi dây liên kết cơ bản, những mối liên hệ này đã tạo nên gia đình. Bất cứ gia đình nào cũng đã và đang có những mối quan hệ cơ bản này. Đó là những mối quan hệ nào? Mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

1. Có bao nhiêu mối quan hệ cơ bản được xem là cơ sở hình thành gia đình? Đó là những mối quan hệ nào?

Gia đình là một tế bào đặc biệt đối với xã hội con người, gia đình là mối quan hệ được hình thành trên quan hệ vợ chồng, sinh nở con cái và quan hệ huyết thống giữa các thành viên trong gia đình. Vậy nên có 2 mối quan hệ cơ bản là cơ sở để hình thành nên gia đình là quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống.

Những mối quan hệ này tồn tại trong sự gắn bó, liên kết, ràng buộc và phụ thuộc lẫn nhau bởi những quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm. Hiện những mối quan hệ này cũng được quy định bằng pháp lý, đạo lý và đạo đức trong quan hệ con người.

Trong đó quan hệ hôn nhân là quan hệ giữa hai cá thể trên mặt pháp lý và tình cảm, không có quan hệ huyết thông cùng nhau xây dựng gia đình và thực hiện nhiệm vụ phát triển gia đình, sinh sản.

Có bao nhiêu mối quan hệ cơ bản được xem là cơ sở hình thành gia đình? Đó là những mối quan hệ nào?
Có bao nhiêu mối quan hệ cơ bản được xem là cơ sở hình thành gia đình? Đó là những mối quan hệ nào?

Quan hệ huyết thống là quan hệ giữa những người cùng một dòng máu, nảy sinh từ chính quan hệ hôn nhân. Những người có cùng huyết thống là mối quan hệ máu mủ theo chiều dọc trong một gia đình, như là quan hệ giữa ông nội với bố và con.

Trong pháp luật Việt Nam cũng quy định cụ thể về quan hệ huyết thống, bạn đọc tham khảo thêm tại Người thân trực hệ là gì?

2. Quan hệ nào là cơ sở, nền tảng hình thành nên các mối quan hệ khác trong gia đình?

Theo nội dung trên thì gia đình có hai mối quan hệ cơ bản và quan hệ hôn nhân là cơ sở, nền tảng hình thành nên các mối quan hệ khác trong gia đình.

Bởi như phân tích ở trên thì quan hệ hôn nhân là quan hệ về mặt pháp lý, tình cảm giữa hai con người nam và nữ cùng mong muốn xây đắp gia đình. Và mối quan hệ này về mặt sinh học chính là mối quan hệ giúp duy trì nòi giống của con người tạo ra thế hệ tương lai cho chính con người. Khi mối quan hệ hôn nhân được thiết lập thì mối quan hệ huyết thống cũng từ đây là xuất hiện và dẫn liên kết các tế bào xã hội thành một hệ thống gia đình, gia phả hay dòng họ lớn.

Ngược lại thì quan hệ huyết thống không thể trở thành quan hệ nền tảng bởi theo cả mặt pháp lý và sinh học thì quan hệ huyết thống không mang đặc điểm duy trì nòi giống mà chỉ mang đặc điểm là mối quan hệ liên kết về dòng máu. Bên cạnh đó việc xây dựng hôn nhân trong huyết thống cũng sẽ tạo nên những con người có khả năng cao dị tật.

Trên đây là những tìm hiểu của THPT Đông Thụy Anh về Có bao nhiêu mối quan hệ cơ bản được xem là cơ sở hình thành gia đình? Đó là những mối quan hệ nào? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!