Tổng hợp

Chủ tịch công ty có được kiêm giám đốc?

Chủ tịch công ty có được kiêm giám đốc? Quy định về việc kiêm nhiệm chức danh trong các loại hình công ty tại Luật Doanh nghiệp 2020 như thế nào?

1. Chủ tịch công ty có được kiêm giám đốc?

 • Khoản 1 điều 56 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

=> Chủ tịch công ty TNHH 2 thành viên trở lên được phép kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

 • Điều 82 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

=> Chủ tịch cty TNHH 1 thành viên có thể được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

 • Khoản 5 Điều 99 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Quyết định thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này phải được lập thành văn bản, ký tên với chức danh Chủ tịch công ty bao gồm cả trường hợp Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

=> Chủ tịch công ty có vốn nhà nước được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

 • Khoản 2 điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng và công ty cổ phần quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này (nhà nước nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Chủ tịch công ty có được kiêm giám đốc?

=> Chủ tịch CTCP không thuộc các trường hợp này thì được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

 • Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

=> Chủ tịch hội đồng thành viên công ty hợp danh được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

2. Chủ tịch công ty TNHH MTV có được kiêm giám đốc không?

Như đã phân tích tại mục 1 bài này Chủ tịch cty TNHH 1 thành viên có thể được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác

3. Giám đốc công ty cổ phần có được kiêm chủ tịch hội đồng quản trị không?

Giám đốc công ty cổ phần được kiêm chủ tịch hội đồng quản trị nếu không thuộc 1 trong 2 trường hợp:

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng
 • Công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Chủ tịch không được kiêm Tổng giám đốc

Theo quy định tại điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP:

Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) của 01 công ty đại chúng.

=> Đối với công ty đại chúng chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc)

Bên cạnh đó đối với Công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì chủ tịch cũng không được kiêm tổng giám đốc.

Trên đây THPT Đông Thụy Anh.vn đã trả lời câu hỏi Chủ tịch công ty có được kiêm giám đốc? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Doanh nghiệp, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

 • Đất 5 công ích là gì? Có được xây nhà và cấp sổ đỏ đất 5 không?
 • Mua đất phân lô bán nền 2021: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục
 • Mua bán đất bằng giấy viết tay có giá trị pháp lý?
 • Có thẻ căn cước công dân rồi có phải làm lại thẻ căn cước công dân gắn chíp không?
 • Chụp ảnh căn cước công dân (CCCD) có được để mái không?

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!