Tổng hợp

Cách tính phụ cấp kiêm nhiệm 2022

Cách tính phụ cấp kiêm nhiệm 2022

Cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm thêm chức danh lãnh đạo sẽ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. Vậy phụ cấp kiêm nhiệm được tính như thế nào? Dưới đây là quy định về cách tính phụ cấp kiêm nhiệm mới nhất, mời các bạn cùng theo dõi.

  • Chế độ phụ cấp của nhân viên trường học

1. Phụ cấp kiêm nhiệm là gì?

Phụ cấp kiêm nhiệm là loại phụ cấp mà cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang năm giữ công tác lãnh đạo sẽ được hưởng nếu như kiêm nhiệm thêm 1 hay nhiều chức vụ khác. Sau đây là chi tiết cách tính mức hưởng phụ cấp kiêm nhiệm, mời các tham khảo.

2. Quy định về mức phụ cấp và cách tính phụ cấp kiêm nhiệm

Căn cứ Mục III Thông tư 78/2005/TT-BNV quy định về mức phụ cấp và cách tính phụ cấp kiêm nhiệm như sau:

1- Mức phụ cấp:

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác được tính bằng 10% mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng của người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm.

2- Cách tính trả phụ cấp.

a) Mức tiền phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác được xác định bằng công chức sau:

Mức tiền phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác = Hệ số lương chức vụ hoặc hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo và % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng của người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm x Mức lương tối thiểu chung x (10%)

b) Người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm đứng đầu cơ quan, đơn vị khác thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó chi trả tiền phụ cấp kiêm nhiệm cho người đó kể từ tháng được giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm đứng đầu cơ quan, đơn vị khác từ nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị theo chế độ tài chính hiện hành.

c) Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Như vậy nếu bạn thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm thì mức phụ cấp được tính là: 10% nhân với mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng của người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm nhân với mức lương tối thiểu chung.

3. Mức phụ cấp đối sỹ quan

Thông tư 25/2007/TT-BQP thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với sĩ quan kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác do Bộ Quốc phòng ban hành, ban hành ngày 12 tháng 02 năm 2007, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 03 năm 2007. Đối với sỹ quan hưởng phụ cấp kiêm nhiệm được tính bằng công chức: Bằng 10% mức lương cấp hàm + với phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

4. Cách tính phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án

Cách tính phụ cấp kiêm nhiệm 2022

Tại Điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 72/2017/TT-BTC quy định về phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án như sau:

“- Đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án tại một ban quản lý dự án được hưởng phụ cấp quản lý dự án theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc tại ban quản lý dự án. Mức chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án một tháng cho một cá nhân tối đa bằng 50% tiền lương và phụ cấp lương một tháng của cá nhân đó.

– Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm kiêm nhiệm ở nhiều ban quản lý dự án thì mức phụ cấp quản lý dự án kiêm nhiệm được xác định tương ứng với tỷ lệ thời gian làm việc cho từng ban quản lý dự án, nhưng tổng mức phụ cấp của tất cả các ban quản lý dự án làm kiêm nhiệm tối đa bằng 100% mức lương theo cấp bậc, phụ cấp lương được hưởng.

– Những người đã hưởng lương theo quy định tại Khoản 1 Điều này không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại Khoản này”.

Căn cứ quy định nêu trên, phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án tại ban quản lý dự án; cán bộ, công chức, viên chức được chủ đầu tư phân công làm việc kiêm nhiệm tại dự án do chủ đầu tư quản lý (không thành lập ban quản lý dự án) thì không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án theo quy định trên.

Trên đây là tư vấn của THPT Đông Thụy Anh về cách tính phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hiện hành ở mục Hỏi đáp pháp luật. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 78/2005/TT-BNV để nắm rõ quy định này.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!