Giáo Dục

Cách điểm số của đội hình trung đội 3 hàng ngang như thế nào?

Trắc nghiệm: Cách điểm số của đội hình trung đội 3 hàng ngang như thế nào?

A. Tiểu đội 1 điểm số, các tiểu đội khác báo cáo thừa, thiếu

B. Hết tiểu đội đến tiểu đội 2 điểm số

C. Điểm số từ 1 đến hết chiến sĩ trong trung đội

D. Không có tiểu đội nào điểm số

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Tiểu đội 1 điểm số, các tiểu đội khác báo cáo thừa, thiếu

Cách điểm số của đội hình trung đội 3 hàng ngang: Tiêu đội 1 điểm số, các tiểu đội khác báo cáo thừa, thiếu.

Và tiếp theo đây, hãy tìm hiểu cụ thể hơn về các đội hình trung đội hàng ngang cùng THPT Đông Thụy Anh nhé!

1. Đội hình trung đội một hàng ngang:

– Ý nghĩa:

Đội hình trung đội một hàng ngang thường dùng trong huấn luyện, nói chuyện, điểm danh, kiểm tra, điểm nghiệm, khám súng, giá súng, đặt súng…

Cách điểm số của đội hình trung đội 3 hàng ngang như thế nào?

Thứ tự các bước chỉ huy đội hình trung đội một hàng ngang gồm: Tập hợp; Điểm số; Chỉnh đốn hàng ngũ; Giải tán.

Bước 1: Tập hợp đội hình:

+ Khẩu lệnh: “Trung đội, thành một hàng ngang – TẬP HỢP”,

Khẩu lệnh này có dự lệnh và động lệnh: “Trung đội, thành một hàng ngang” là dự lệnh, “TẬP HỢP” là động lệnh.

Bước 2: Điểm số.

+ Khẩu lệnh: “ĐIỂM SỐ” hoặc “TỪNG TIỂU ĐỘI ĐIỂM SỐ”.

Khẩu lệnh chỉ có động lệnh: “TỪNG TIỂU ĐỘI ĐIỂM SỐ” nhưng không có dự lệnh.

+ Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ:

+ Khi toàn trung đội đã đứng vào vị trí tập hợp, trung đội trưởng hô khẩu lệnh “ĐIỂM SỐ” hoặc “TỪNG TIỂU ĐỘI ĐIỂM SỐ”.

+ Khẩu lệnh “ĐIỂM SỐ” (để nắm quân số của toàn trung đội).

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ:

+ Khẩu lệnh, động tác cơ bản giống như chỉnh đốn hành ngũ của phần tiểu đội 1 hàng ngang.

+ Khác: Khi trung đội trưởng quay nửa bên trái (phải) chạy đều về phía bên phải (trái) người làm chuẩn để chỉnh đốn đội hình, cách người làm chuẩn 3-5 bước, quay vào đội hình để chỉnh đốn hàng ngũ.

Bước 4: Giải tán.

+ Khẩu lệnh: “GIẢI TÁN”.

Khẩu lệnh có động lệnh nhưng không có dự lệnh.

+ Động tác: Nghe dứt động lệnh, cán bộ và chiến sĩ trong hàng, nhanh chóng tản ra.

2. Đội hình trung đội hai hàng ngang

Cách điểm số của đội hình trung đội 3 hàng ngang như thế nào? (ảnh 2)

Thứ tự các bước chỉ huy đội hình trung đội một hàng ngang gồm: Tập hợp, Chỉnh đốn hàng ngũ và Giải tán như sau:

Bước 1: Tập hợp đội hình.

+ Khẩu lệnh: “Trung đội X thành hai hàng ngang- TẬP HỢP”.

+ Nghe dứt động lệnh “TẬP HỢP”, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp, đứng sau trung đội trưởng là phó trung đội trưởng, bên trái trung đội trưởng theo thứ tự là tiểu đội 1, tiểu đội 2, tiểu đội 3, mỗi tiểu đội thành hai hàng ngang, trung đội thành hai hàng ngang, các số lẻ đứng hàng trên, các số chẵn đứng hàng dưới.

Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ:

Khẩu lệnh và động tác của trung đội trưởng, động tác của chiến sĩ trong trung đội giống như chỉnh đốn hàng ngũ của đội hình trung đội một hàng ngang.

Bước 3: Giải tán:

Như ở đội hình tiểu đội hàng ngang.

3. Đội hình trung đội 3 hàng ngang

Cách điểm số của đội hình trung đội 3 hàng ngang như thế nào? (ảnh 3)

Bước 1: Tập hợp đội hình.

+ Khẩu lệnh: “Trung đội X thành ba hàng ngang – TẬP HỢP”.

+ Nghe dứt động lệnh “TẬP HỢP”, cán bộ, chiến sĩ im lặng, nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp, đứng sau trung đội trưởng là phó trung đội trưởng, bên trái trung đội trưởng theo thứ tự từ trên xuống dưới là tiểu đội 1, tiểu đội 2, tiểu đội 3, mỗi tiểu đội thành một hàng ngang, trung đội thành ba hàng ngang.

Bước 2: Điểm số:

+ Khẩu lệnh: “ĐIỂM SỐ” à không có dự lệnh.

+ Động tác: Khi nghe dứt động lệnh “ĐIỂM SỐ”, chỉ có tiểu đội 1 điểm số (giống như phần tiểu đội một hàng ngang điểm số), tiểu đội trưởng không điểm số. Tiểu đội 2, tiểu đội 3 không điểm số mà lấy số của tiểu đội 1 mà tính số của mình.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ:

+ Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái)– THẲNG” à có dự lệnh và động lệnh.

Bước 4: Giải tán.

Giải tán của trung đội 3 hành ngang giống như giải tán của đội hình trung đội một hàng ngang.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!