Tổng hợp

Các khoản chi phí không được khấu trừ khi tính thuế TNDN 2022

Theo Thông tư 25/2018/TT-BTC, Thông tư số 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN mới nhất. Mời các bạn cùng cập nhật thông tin.

Trong doanh nghiệp phát sinh rất nhiều khoản chi phí với những mục đích chi khác nhau theo từng lĩnh vực hoạt động. Thế nhưng không phải khoản chi phí nào doanh nghiệp chi ra cũng được tính vào chi phí được trừ, nó cần phải đáp ứng được những điều kiện nhất định về hóa đơn chứng từ hay hình thức thanh toán.

Còn ở bài viết này sẽ đi phân tích chi tiết từng khoản chi phí cụ thể để các bạn làm kế toán nắm được khoản nào được trừ vào khoản nào không được trừ khi tính thuế TNDN.

Căn cứ pháp lý

  • Khoản 2, điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC (Hiệu lực: 2/8/2014)
  • Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC (Hiệu lực: 6/8/2015)

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!