Giáo Dục

Bộ đề ôn tập cuối học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021-2022 (Kèm đáp án)

Bộ đề ôn tập cuối học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021-2022 (Kèm đáp án) mà THPT Đông Thụy Anh.vn giới thiệu sau đây gồm 10 bộ đề thi giúp các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì I môn Toán sắp tới. Đề cương được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa hiện hành để các em học sinh hệ thống lại kiến thức, vận dụng luyện giải các dạng bài tập thật nhuần nhuyễn. Mời các bạn tham khảo và tải về chi tiết dưới đây.

1. Bộ đề ôn tập cuối học kì 1 lớp 3 môn Toán

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1/5 của 50 kg là: (0,5 điểm)

A. 250 kg

B . 10 kg

C. 25 kg

Câu 2. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Chu vi của hình tứ giác là: (0,5 điểm)

Bộ đề ôn tập cuối học kì 1 lớp 3 môn Toán

A. 12 cm

B. 32 cm

C. 25 cm

D. 30 cm

Câu 3. Số 7 gấp lên 6 lần là số . (0,5 điểm)

A. 13

B. 42

C. 36

Câu 4. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:(0,5 điểm)

6 m 5 cm = ….cm

A. 65 cm

B. 605 cm

C. 650 cm

D. 11cm

Câu 5. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Các số : 345, 675, 108, 987, 210 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là :

……………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (0,5 điểm)

Giá trị của biểu thức 90 + 9 : 9 là : (0,5 điểm)

A. 99

B. 91

C. 11

D. 90

Câu 7. Hà có 16 bông hoa, Hằng có 4 bông hoa. Hỏi số bông hoa của Hằng bằng một phần mấy số bông hoa của Hà? (1,0 điểm)

A. 1/4

B. 1/16

C. 1/12

D. 1/3

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1. Đặt tính rồi tính: (2điểm)

215 x 4 456 : 7 746 – 251 452 + 361

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

Câu 2. Tìm x (1,5 điểm)

725 : x = 8 (dư 5) 627 – x = 328

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

Câu 3. (2 điểm)

Một đội đồng diễn thể dục có 464 học sinh, trong đó số học sinh là học sinh nam. Hỏi đội đó có bao nhiêu học sinh nữ?

Bài giải.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 4. (0,5 điểm)

Tìm một số biết gấp số đó lên 5 lần thì bằng 100 trừ đi 35.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Đáp án đề ôn tập cuối học kì 1 lớp 3 môn Toán

Câu 1: (0,5 điểm) C

Câu 2: (0,5 điểm) C

Câu 3. (0,5 điểm) B

Câu 4:(0,5 điểm)

a) B

b) D

Câu 5: (0,5 điểm): C

Câu 6: (0,5 điểm): A

Câu 7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a) 316 + 267 = 583

b) 705 – 495 = 210

c) 215 x 4 = 860

d) 375 : 5 = 75

Câu 8. (2đ):

a) 24 + 56 : 7

b) 320 : x = 24 – 16

= 24 + 8

0,5đ

320 : x = 8

0,25đ

= 32

0,5đ

X = 320 : 8

0,5đ

X = 40

0,25đ

Câu 9: (2 điểm) Bài giải

Số táo của cả mẹ và chị hái được là:

0,5

65 + 25 = 90 (quả)

0,5

Mỗi hộp có số quả táo là:

0, 5

90 : 5 = 18 (quả)

0,5

Đáp số: 18 quả táo

0,25

Câu 10: (0,5điểm)

(472 – 168 : 4 + 755 : 5) x (21 – 3 x 7)

= (472 – 168 : 4 + 755 : 5) x (21 – 21)

= (472 – 168 : 4 + 755 : 5) x 0

= 0

Mời các bạn tải file về đề xem đầy đủ nội dung 10 bộ đề ôn tập môn Toán lớp 3.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!