Tổng hợp

Bố cục luật giáo dục quốc phòng an ninh

Bố cục luật giáo dục quốc phòng an ninh. Luật giáo dục quốc phòng an ninh là luật thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam. Vậy bố cục của Luật giáo dục quốc phòng an ninh có bao nhiêu phần và bao gồm những nội dung gì? Mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Bố cục luật giáo dục quốc phòng an ninh
Bố cục luật giáo dục quốc phòng an ninh

1. Khái quát về luật giáo dục quốc phòng an ninh

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh được ban hành 19/6/2013 tại kỳ họp thứ 5 của Quốc Hội và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2014.

Luật giáo dục quốc phòng an ninh quy định về nguyên tắc, chính sách, nội dung cơ bản, hình thức giáo dục quốc phòng và an ninh; về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và trách nhiệm của công dân về giáo dục quốc phòng, an ninh. Luật áp dụng với đối tượng là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Bố cục luật giáo dục quốc phòng an ninh

Luật quốc phòng an ninh bao gồm những 8 phần như sau:

 • Phần 1: Những quy định chung

Phần này quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, mục tiêu, nguyên tắc, chính sách của nhà nước về quốc phòng an ninh.

 • Phần 2: Giáo dục quốc phòng an ninh trong nhà trường

Phần này quy định về hoạt động giáo dục quốc phòng an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường cao đẳng, trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.

 • Phần 3: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

Nội dung quy định về những đối tượng cần được bồi dưỡng quốc phòng an ninh như đối tượng trong cơ quan, tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị xã hội; đối với người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị công lập; đối với cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng và các chế độ quyền lợi đối tượng bồi dưỡng.

 • Phần 4: Phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân

Quy định về nội dung kiến thức quốc phòng an ninh; hình thức phổ biến; phổ biến cho khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, cùng xa; cho đơn vị sự nghiệp.

 • Phần 5: Giáo viên, giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng an ninh

Phần này quy định về những người phụ trách giáo dục tuyên truyền phải có trình độ giáo dục, giảng dạy và kiến thức về quốc phòng an ninh nhất định.

 • Phần 6: Kinh phí giáo dục quốc phòng an ninh

Quy định về nguồn kinh phí giáo dục, nội dung chi và kế hoạch về kinh phí chi tiết.

 • Phần 7: Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về giáo dục quốc phòng an ninh

Nội dung này quy định về nhiệm vụ quyền hạn của tất cả những cơ quan trong nhà nước về quốc phòng, an ninh.

 • Chương 8: Quy định về điều khoản thi hành.

Như vậy bố cục luật giáo dục quốc phòng an ninh cũng như những bộ luật khác là có những nội dung cơ bản về quy định chung và điều khoản thi hành.

Trên đây là những tìm hiểu của THPT Đông Thụy Anh về Bố cục luật giáo dục quốc phòng an ninh. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!