Giáo Dục

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy 2023

Tải về Bản in

175 câu hỏi trắc nghiệm thi Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy 2023 được THPT Đông Thụy Anh chia sẻ tronng bài viết dưới đây là 175 câu hỏi trắc nghiệm Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy 2021 có đáp án chi tiết được Bộ công an ban hành làm tài liệu phụ vụ cho cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2023. Thông qua bộ câu hỏi này sẽ giúp các bạn đọc có nâng cao nhận thức và hiểu biết về Luật phòng, chống ma túy 2021 cũng như tài liệu tham khảo để trả lời câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy.

  Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy 2021

  Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy 2021

  Câu 1. Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày tháng năm nào?

  A. 29/3/2021

  B. 30/3/2021

  C. 31/3/2021

  Đáp án đúng: B

  Câu 2. Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được ban hành bởi cơ quan nào sau đây?

  A. Chính phủ

  B. Quốc hội

  Đáp án đúng: B

  Câu 3. Phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 gồm?

  A. Quy định về phòng, chống ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy

  B. Trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy

  C. Quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy

  D. Cả ba phương án trên Đáp án đúng: D

  Câu 4. Cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy gồm những cơ quan nào?

  A. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân

  B. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển Việt Nam và hải quan

  C. Cả hai phương án trên Đáp án đúng: C

  Câu 5. Cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân gồm những cơ quan nào?

  A. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an

  B. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  C. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (hoặc Đội có chức năng điều tra tội phạm về ma túy) Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  A. Gồm cả ba phương án trên Đáp án đúng: D

  Câu 6. Cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng gồm nhũng cơ quan nào?

  A. Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm; Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

  B. Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Ban Phòng, chống ma túy và tội phạm), Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, thành phố

  C. Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc các Đồn Biên phòng (Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng); Hải đoàn Biên phòng

  D. Gồm cả ba phương án trên Đáp án đúng: D

  Câu 7. Cơ quan chuyên trách ph ng chống tội phạm về ma túy thuộc Cảnh sát biển Việt Nam gồm nhũng cơ quan nào?

  A. Cục Nghiệp vụ và pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

  B. Các Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

  C. Phòng Phòng, chống tội phạm ma tuý thuộc các Vùng Cảnh sát biển

  D. Gồm cả ba phương án trên Đáp án đúng: D

  Câu 8. Cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy thuộc Hải quan gồm nhũng cơ quan nào?

  A. Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan

  B. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (hoặc Đội Kiem soát Hải quan) trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố

  C. Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu

  D. Gồm cả ba phương án trên Đáp án đúng: D

  Câu 9. Nội dung phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy?

  A. Các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy không có trách nhiệm trong phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân về pháp luật phòng, chống tội phạm về ma túy

  B. Trao đổi, thống nhất đe tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân về pháp luật phòng, chống ma tuý, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma tuý, hậu quả và tác hại của ma tuý; biên soạn tài liệu, xây dựng, trien khai kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma tuý.

  Đáp án đúng: B

  Câu 10. Trách nhiệm phối hợp trao đổi thông tin giũa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy?

  A. Thông báo, chia sẻ kịp thời các thông tin, tài liệu về hoạt động của tội phạm ma túy có liên quan đến khu vực, địa bàn do lực lượng khác chủ trì đe phối hợp giải quyết

  B. Sau khi giải quyết xong vụ việc về ma túy thì mới tiến hành trao đổi thông tin

  Đáp án đúng: A

  Câu 11. Hình thức phối hợp giũa các cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy?

  A. Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, tình hình liên quan đến nội dung phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thông qua các hình thức làm việc trực tiếp, qua các phương tiện thông tin, gửi văn ản…; trien khai các kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy

  B. Tuần tra kiem soát liên ngành; xây dựng và trien khai các kế hoạch nghiệp vụ, xác lập chuyên án chung phối hợp đấu tranh với tội phạm về ma tuý trên các tuyến, địa bàn trọng điem; tổ chức các cuộc họp giao an định kỳ, hội nghị, hội thảo, toạ đàm về các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp giữa các cơ quan

  C. Tổ chức các lớp giảng dạy, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng, chống tội phạm ma túy; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; tổ chức giao ban nghiệp vụ và sơ kết, tổng kết việc phối hợp theo quy định

  D. Cả a phương án trên Đáp án đúng: D

  Câu 12. Chế độ giao ban giũa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương được thực hiện như thế nào?

  A. Luân phiên chủ trì tổ chức giao an định kỳ mỗi năm một lần

  B. Luân phiên chủ trì tổ chức giao an định kỳ 06 tháng một lần

  C. Luân phiên chủ trì tổ chức giao an định kỳ 03 tháng một lần Đáp án đúng: A

  Câu 13. Chế độ giao ban giũa các cơ quan chuy n trách ph ng chống tội phạm về ma túy cấp tỉnh được thực hiện như thế nào?

  A. Luân phiên chủ trì tổ chức giao an định kỳ mỗi năm một lần

  B. Luân phiên chủ trì tổ chức giao an định kỳ 06 tháng một lần

  C. Luân phiên chủ trì tổ chức giao an định kỳ 03 tháng một lần Đáp án đúng: B

  Câu 14. Định kỳ báo cáo, thống kê số liệu về công tác phối hợp giũa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy?

  A. 01 tháng, quý

  B. 06 tháng, 01 năm

  Đáp án đúng: B

  Câu 15. Trách nhiệm nào sau đây không phải là của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng?

  A. Chủ trì thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam

  B. Kịp thời phát hiện, bắt giữ tội phạm về ma túy xảy ra ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật

  C. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân, Cảnh sát Biển Việt Nam, hải quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy

  D. Chủ trì thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên biển

  Đáp án đúng: D

  Câu 16. Trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì thực hiện các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm về ma túy trên biển thuộc Bộ, ngành nào?

  A. Bộ Công an

  B. Bộ Tài chính

  C. Bộ Quốc phòng

  Đáp án đúng: C

  Câu 17. Chất ma tuý là chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma tuý do Chính phủ ban hành đúng hay sai?

  A. Đúng

  B. Sai

  Đáp án đúng: A

  Câu 18. Cây nào sau đây là cây có chứa chất ma túy?

  A. Cây côca

  B. Cây cần sa

  C. Cây thuốc phiện

  D. Cả ba phương án trên

  Đáp án đúng: D

  Câu 19. Phòng, chống ma túy là phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy đúng hay sai?

  A. Đúng

  B. Sai

  Đáp án đúng: A

  Câu 20. Tệ nạn ma túy là việc sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự đúng hay sai?

  A. Sai

  B. Đúng

  Đáp án đúng: B

  Câu 21. Người sử dụng trái phép chất ma túy là người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính đúng hay sai?

  A. Đúng

  B. Sai

  Đáp án đúng: A

  Câu 22. Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này đúng hay sai?

  A. Sai

  B. Đúng

  Đáp án đúng: B

  Câu 23. Hành vi “Hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy” có bị nghiêm cấm không?

  A. Có

  B. Không

  Đáp án đúng: A

  Câu 24. Theo chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy: Cá nhân, tổ chức, cơ quan có thành tích trong phòng, chống ma túy có được khen thưởng không?

  A. Không

  B. Có

  Đáp án đúng: B

  Câu 25. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong phòng, chống ma túy?

  A. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy; phổ iến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy

  A. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương đe quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma túy

  B. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên sử dụng trái phép chất ma túy

  C. Cả a phương án trên

  Đáp án đúng: D

  Câu 26. Cơ quan báo chí có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy đúng hay sai?

  A. Đúng

  B. Sai

  Đáp án đúng: A

  Câu 27. Cơ sở cai nghiện ma túy bao gồm nhũng loại hình nào sau đây?

  A. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập

  B. Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

  C. Cả hai phương án trên

  Đáp án đúng: C

  Câu 28. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy có phải là biện pháp xử lý hành chính hay không?

  A. Có

  B. Không

  Đáp án đúng: B

  Câu 29. Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể là những hoạt động nào sau đây?

  A. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định chất ma túy trong cơ the thông qua mẫu nước tiểu

  B. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định chất ma túy trong cơ the thông qua mẫu máu

  C. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định chất ma túy trong cơ the thông qua các mẫu vật khác của cơ the người

  D. Cả a phương án trên

  Đáp án đúng: D

  Câu 30. Nguồn tài chính cho phòng, chống ma túy gồm?

  A. Ngân sách nhà nước, các nguồn tài chính hợp pháp khác

  B. Nguồn tài trợ, viện trợ, đầu tư, tặng cho của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước

  C. Chi trả của gia đình, người nghiện ma túy

  D. Cả a phương án trên

  Đáp án đúng: D

  …………………….

  Nội dung chi tiết 175 câu hỏi trắc nghiệm thi Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy mời các bạn xem thêm trong file tải về.

  Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo Dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!