Biểu Mẫu

Bao nhiêu tuổi thì hết tuổi Đoàn?

Bao nhiêu tuổi thì hết tuổi Đoàn? Độ tuổi trưởng thành của đoàn viên là bao nhiêu? Đoàn viên là một “danh hiệu” cao quý đối với mỗi người, bởi, khi trở thành đoàn viên người đó được đứng trong hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam, có vị trí, vai trò nhất định trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những quy định cụ thể về độ tuổi vào đoàn và trưởng thành đoàn. THPT Đông Thụy Anh.vn gửi đến bạn đọc những quy định này.

1. Bao nhiêu tuổi thì hết tuổi Đoàn?

Điều 4 Điều lệ Đoàn (Khóa X) quy định như sau:

  • Đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn; nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét, quyết định, nhưng không quá 35 tuổi.
  • Đoàn viên quá 30 tuổi nếu được bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn hoặc làm công tác chuyên trách thì tiếp tục hoạt động trong tổ chức Đoàn.

=> Độ tuổi tối đa của đoàn viên là 35 tuổi. Đối với những đoàn viên được bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn hoặc làm công tác chuyên trách thì được tiếp tục hoạt động trong tổ chức Đoàn đến khi thôi công tác.

Bao nhiêu tuổi thì hết tuổi Đoàn

2. Độ tuổi kết nạp đoàn

Theo quy định tại điều 1 Điều lệ Đoàn (Khóa X), đoàn viên phải từ 16 tuổi tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được tìm hiểu về Đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp vào Đoàn.

=> Độ tuổi kết nạp đoàn là từ 16 tuổi.

Thế nào là “từ 16 tuổi”?

Ví dụ: A sinh ngày 2/3/2000, đến 2/3/2015 A tròn 15 tuổi => Từ 3/3/2015, A được tính là từ 16 tuổi.

3. Đoàn viên quá 30 tuổi có được tiếp tục sinh hoạt đoàn không?

Đoàn viên quá 30 tuổi nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét, quyết định, nhưng không quá 35 tuổi.

Đoàn viên quá 30 tuổi nếu được bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn hoặc làm công tác chuyên trách thì tiếp tục hoạt động trong tổ chức Đoàn.

=> Nếu đoàn viên trên 30 tuổi không nằm trong danh sách lãnh đạo các cấp của Đoàn hoặc làm công tác chuyên trách thì có thể tiếp tục sinh hoạt Đoàn nhưng không quá 35 tuổi.

4. Thủ tục tiền hành trưởng thành cho đoàn viên

– Hàng năm, Ban chấp hành chi đoàn lập danh sách những đoàn viên quá 30 tuổi (đối với những đoàn viên không giữ nhiệm vụ trong cơ quan lãnh đạo hoặc không công tác trong cơ quan chuyên trách của Đoàn) và thông báo cho đoàn viên đó biết.

– Khi có đoàn viên quá 30 tuổi, Ban chấp hành chi đoàn tổ chức gặp mặt để biết nguyện vọng của đoàn viên. Nếu đoàn viên có nguyện vọng tiếp tục được tham gia sinh hoạt Đoàn thì xem xét để đoàn viên tiếp tục được tham gia sinh hoạt Đoàn nhưng không quá 35 tuổi. Nếu đoàn viên có nguyện vọng được trưởng thành đoàn thì chi đoàn lập danh sách báo cáo với Ban chấp hành Đoàn cơ sở đề nghị xét và ra quyết định trưởng thành đoàn cho đoàn viên.

– Lễ trưởng thành phải được chuẩn bị thật chu đáo, trang trọng và tạo được không khí thân mật. Nếu đoàn viên trưởng thành là đoàn viên ưu tú trong buổi lễ trưởng thành Đoàn cần tiến hành luôn việc giới thiệu đoàn viên ưu tú đó cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp.

5. Độ tuổi tối đa để làm bí thư đoàn thanh niên cấp xã là bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 11 Quyết định 289-QĐ/TW năm 2010 thì:

Tiêu chuẩn cán bộ đoàn cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

1- Trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trình độ lý 1uận chính trị sơ cấp.

2- Giữ chức vụ không quá 35 tuổi.

Đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách, trình độ văn hoá nói chung từ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, đã được bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị sơ cấp. Giữ chức vụ không quá 37 tuổi.

=> Độ tuổi tối đa để làm bí thư đoàn thanh niên cấp xã 37 tuổi đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và 35 tuổi đối với những vùng còn lại.

Trên đây, THPT Đông Thụy Anh.vn đã trả lời câu hỏi Bao nhiêu tuổi thì hết tuổi Đoàn? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan:

  • Thư chúc mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  • Ngày hội thiếu nhi vui khoe tiến bước lên Đoàn
  • Truyền thống của đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm những gì?

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!