Biểu Mẫu

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN 44

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

hoatieu.vn xin gửi tới thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 44 để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN44 là bài thu hoạch về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục MN.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 44: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục MN

Ước tính có khoảng nửa triệu trẻ khuyết tật sống ở Việt Nam. Những trẻ em này phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong cuộc sống hàng ngày của họ và nhiều hình thức phân biệt đối xử, dẫn đến bị loại trừ khỏi xã hội và trường học. Trong khi mọi trẻ em đều có quyền được giáo dục, thái độ đối với trẻ em khuyết tật cũng như thiếu hiểu biết về nhu cầu của chúng sẽ kết hợp những thách thức mà chúng phải đối mặt khi đòi hỏi quyền này. Với việc tiếp cận với trường học một vấn đề chính, mối quan tâm bình đẳng là chưa đáp ứng đầy đủ của hệ thống giáo dục để đảm bảo giáo dục chất lượng cho trẻ khuyết tật.

Hiện nay, những trẻ em này vẫn phải đối mặt với một số rào cản để giáo dục hòa nhập xa tầm với, đặc biệt là thiếu các cơ sở vật chất, trường chuyên biệt, chuyên ngành và đào tạo cho giáo viên và có nhiều khác biệt của định nghĩa về trẻ khuyết tật trong các lĩnh vực khác nhau. Tất cả các lý do nêu trên đã đưa ra một hệ quả là còn quá nhiều trẻ em khuyết tật không được tới lớp học, không hoàn thành trường tiểu học hoặc trung học và không được đòi quyền lợi cơ bản của các em là được tiếp cận một nền giáo dục có ý nghĩa.

hiên giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non chưa được xem xét một cách hệ thống khi xây dựng chương trình, đổi mới phương pháp dạy học, biên soạn tài liệu hướng dẫn, lập kế hoạch, giám sát và việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non và bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non và các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!