Giáo Dục

Bài phát biểu khai mạc Đại hội Mặt trận tổ quốc

Tải về Bản in

Bài diễn văn khai mạc đại hội MTTQ xã

Đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc đang được diễn ra trên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Sau đây là biểu mẫu bài phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc năm 2019, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Kịch bản chương trình đại hội đại biểu Mặt tận tổ quốc

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc

Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ………!

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội!

Thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ……….. long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024; đây là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của nhân dân các dân tộc trong huyện.

Trước hết, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh …, các đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh …, các đại biểu đại diện cho cấp ủy và Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố trong tỉnh và các vị đại biểu khách mời của Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Tôi nhiệt liệt chào mừng 163 vị đại biểu, đại diện cho khối đại đoàn kết và thống nhất ý chí của các dân tộc, tôn giáo, các thành phần và các tầng lớp nhân dân trong huyện về dự Đại hội. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Qua theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc huyện và nghe Báo cáo chính trị, các ý kiến thảo luận tại Đại hội; Tôi hoàn toàn nhất trí. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; Mặt trận Tổ quốc huyện đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng của Mặt trận cấp trên; tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đóng góp quan trọng, tích cực vào sự phát triển của huyện. Đặc biệt là hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, dân chủ trong xã hội được phát huy, sự đồng thuận chính trị trong các tầng lớp nhân dân được mở rộng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường và củng cố vững chắc.

Có thể nói, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò tích cực của người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong các dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; đã tập hợp, đoàn kết các thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo và nhân dân phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong huyện.

Các cấp Mặt trận đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân; tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả; có sức lôi cuốn mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân tham gia. Nổi bật như:

+ Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; đặc biệt sau khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với đó là việc triển khai, thực hiện Đề án số 14 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, trọng tâm là vận động Nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu giai đoạn 2011 – 2015” đã trở thành phong trào thi đua thường xuyên, sôi nổi ở khu dân cư, hộ gia đình; xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, thể hiện sức vươn lên của nhân dân trong huyện để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

+ Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo đã được các cấp Mặt trận từ huyện đến cơ sở khơi dậy, huy động được nhiều nguồn lực. Trong 05 năm, thực hiện hỗ trợ 72 hộ nghèo xây dựng Nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 17 nhà. Với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, đã giúp hàng nghìn lượt hộ nghèo khám chữa bệnh, giúp cho họ về vốn, con giống để phát triển sản xuất, học sinh nghèo có điều kiện đến trường,… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện bình quân trên 7%/năm, đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện đáng kể, bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc.

+ Mặt trận các cấp trong huyện đã tích cực vận động nhân dân phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, đã vận động quyên góp hơn 20 nghìn xuất quà, trị giá trên 8 tỷ đồng để kịp thời giúp đỡ nhân dân các vùng bị thiệt hại do thiên tai, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công; đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán….

Có thể nói, các cuộc vận động, các phong trào từ thiện, nhân đạo đầy tính nhân văn này có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa tạo ra nguồn lực vật chất, tinh thần, góp phần vun đắp, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ đổi mới.

Vai trò của Mặt trận các cấp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được khẳng định, đã khơi dậy và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã có nhiều cố gắng trong việc chăm lo, tập hợp, phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Giám sát hoạt động các cơ quan nhà nước; giúp cấp uỷ, chính quyền xử lý có hiệu quả những vấn đề đột xuất, những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở,… góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, khẳng định rằng, Mặt trận Tổ quốc huyện đã kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang của huyện, không ngừng phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt; vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong đời sống xã hội, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Mặt trận với nhân dân. Đặc biệt, trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ……… luôn được tỉnh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 02 lần được UBND tặng cờ thi đua. Đây là sự ghi nhận, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để các cấp Mặt trận trong huyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vươn lên đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong những năm tới.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả to lớn đã đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Đồng thời, biểu dương sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong huyện đã tạo điều kiện cho Mặt trận các cấp thực hiện thắng lợi nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ qua.

Kính thưa Đại hội! Thưa toàn thể các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đạt được, với đánh giá trong báo cáo chính trị và các ý kiến thảo luận tại Đại hội về những khó khăn, hạn chế trong công tác và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ vừa qua, như: Phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân có nơi còn hạn chế. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội có lúc chưa thể hiện rõ nét vai trò của Mặt trận. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng, nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, tiên tiến còn ít. Một số phong trào, cuộc vận động có chỗ chưa thực hiện được thường xuyên, liên tục. Nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân chưa thật đầy đủ, sâu sắc.

Tại Đại hội này, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đánh giá đúng những khó khăn, hạn chế trong 5 năm qua; xác định được nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đã đề ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

Kính thưa đại hội! Thưa toàn thể các đồng chí!

Xuất phát từ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc, trên cơ sở Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã trình Đại hội hôm nay. Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong nhiệm kỳ tới, tôi đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các thành viên ở cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết, Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và những nhiệm vụ trọng tâm đã được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống cấp ủy và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Hai là, Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Đề án số 14 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, trọng tâm là vận động Nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu giai đoạn 2011 – 2015”. Xác định đây là cuộc vận động lâu dài, hợp lòng dân; là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp Mặt trận. Đồng thời, nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo”, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động giám sát, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vấn đề nảy sinh trong nhân dân.

Ba là, Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc, thực hiện quy chế dân chủ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, chú trọng xây dựng vận động cá nhân, quần chúng tiêu biểu, người có uy tín trên địa bàn tham gia vào công việc của mặt trận, đoàn thể. Tích cực vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch. Xây dựng, củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân, tránh những nhận thức sai lệch; kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc trong xã hội.

Bốn là, Mặt trận Tổ quốc phải thể hiện rõ vai trò là trung tâm, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Là đầu mối tập hợp các tổ chức thành viên, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức thành viên, bám sát chức năng nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo đề xuất với cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường xuyên xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận từ huyện đến khu dân cư có đủ năng lực, uy tín, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Năm là, Để tổ chức triển khai thực hiện có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra. Đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống của người dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa mới cần triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị huyện để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc …….., thi đua phấn đấu xây dựng huyện nhà phát triển bền vững; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Kính thưa Đại hội! Thưa toàn thể các đồng chí!

Với quyết tâm mới, khí thế mới của Đại hội, Tôi tin tưởng rằng, trong những năm tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện …… và hệ thống mặt trận các cấp từ huyện đến cơ sở tiếp tục có những hoạt động tích cực, thật sự Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng quê hương ……. ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Một lần nữa kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công rực rỡ!

Xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!