Giáo Dục

8 năm trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện nay tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

8 năm trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện nay tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi? Đây là dạng toán tính tuổi nâng cao, giúp các bạn học sinh đa dạng bài tập, kích thích sự phát triển, ứng dụng những cách giải đã học.

1. 8 năm trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện nay tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Cách 1:

Gọi số tuổi của con 8 năm trước là a (a>0)

=> Số tuổi của mẹ 8 năm trước là 4a

Số tuổi của con hiện nay là a + 8

Sô tuổi của mẹ hiện nay là  4a + 8

Hiện nay tỉ số tuổi của con và mẹ là 2/5

=> Ta có:

\frac{a\ \ +\ 8}{4a\ +\ 8\ }\ =\ \frac{2}{5} => 5a + 40 = 8a + 16

=> 3a = 24 => a = 8

Số tuổi của con hiện nay là: 8 + 8 = 16 tuổi

Số tuổi của mẹ hiện nay là: 4 x 8 + 8 = 40 tuổi

Cách 2: 

8 năm trước tỉ số tuổi của con và mẹ là 1/4

=> Tuổi của con 1 phần thì tuổi của mẹ 4 phần, hiệu số tuổi của 2 mẹ con là 3 phần

=> Tuổi con bằng 1/3 hiệu số tuổi của 2 mẹ con

Hiện nay tỉ số tuổi của con và mẹ là 2/5

=> Tuổi của con 2 phần thì tuổi của mẹ 5 phần, hiệu số tuổi của 2 mẹ con là 3 phần

=> Tuổi con bằng 2/3 hiệu số tuổi của 2 mẹ con

Hiệu số tuổi của 2 mẹ con là:

8 : (2/3 – 1/3) = 24 tuổi

Số tuổi của con hiện nay là: 24 : 3 x 2 = 16 tuổi

Số tuổi của mẹ hiện nay là: 16 + 24 = 40 tuổi

2. Các bài toán tính tuổi lớp 4

Các bài toán tính tuổi lớp 4

Sau đây, THPT Đông Thụy Anh.vn gửi đến bạn đọc một số bài toán tính tuổi lớp 4:

Bài 1: Hiện nay, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 năm nữa, tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Giải:

Hiện nay, tuổi con 1 phần thì tuổi bố 7 phần

=> Hiệu số tuổi của 2 bố con là 6 phần

Tuổi con bằng 1/6 hiệu số tuổi của 2 bố con

10 năm nữa, tuổi con 1 phần thì tuổi bố 3 phần

Hiệu số tuổi của 2 bố con là 2 phần

=> Tuổi con bằng 1/2 hiệu số tuổi của 2 bố con

Hiệu số tuổi của con bố con là:

10 : (1/2 – 1/6) = 30 tuổi

Tuổi con hiện nay là: 30 : 6 = 5 tuổi

Tuổi bố hiện nay là: 5 + 30 = 35 tuổi

Một số bài toán tính tuổi lớp 4 khác:

Mời các bạn hãy thử giải những bài toán tính tuổi mà THPT Đông Thụy Anh.vn đưa ra như sau:

Bài 2: Trước đây 4 năm tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Sau 4 năm nữa, tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là 3/8 . Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Bài 3: Hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Sau 14 năm nữa, tỉ số giữa tuổi anh và tuổi em là 5/4 . Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Bài 4: Trước đây 2 năm, tỉ số giữa tuổi An và tuổi bố là 1/4 . Sau 10 năm nữa, tỉ số giữa tuổi bố và tuổi An là 11/5. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Bài 5: Trước đây 4 năm, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con và tuổi ông gấp 2 lần tuổi bố. Sau 4 năm nữa, tỉ số giữa tuổi cháu và tuổi ông là 3/16 . Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Trên đây, THPT Đông Thụy Anh.vn đã gửi đến bạn đọc lời giải bài toán: 8 năm trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện nay tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?. Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan: 

  • Năm nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi ông gấp đôi tuổi cháu?
  • Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn
  • Tìm số tiếp theo của dãy: 50, 48, 44, 38, 30, 20……
  • 3 con gà đẻ 3 quả trứng trong 3 ngày. Vậy 12 con gà đẻ bao nhiêu quả trứng trong 12 ngày?
  • 1 hộp đựng 7 bi xanh, 5 bi đỏ, 3 bi vàng. Tính xác suất để lấy ngẫu nhiên 3 bi cùng màu?
  • Tìm số tự nhiên X nhỏ nhất mà X chia 2 dư 1, chia 5 dư 1, chia 7 dư 3 và chia hết cho 9

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!