Tổng hợp

12 loại Huy hiệu Đảng và mức tiền thưởng kèm theo trong năm 2021

Mức tiền thưởng Đảng viên năm 2021 được quy định như thế nào? Trong bài viết này THPT Đông Thụy Anh xin chia sẻ một số quy định mới nhất về mức tiền thưởng của Đảng viên cũng như mức thưởng 12 loại huy hiệu Đảng, mời các bạn cùng theo dõi.

  • Quy định mới về đánh giá xếp loại Đảng viên
  • Thể thức văn bản của Đảng năm 2021 mới nhất

Việc tăng lương cơ sở cũng là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức tiền thưởng của Đảng viên, tiền thưởng huy hiệu Đảng. Vậy mức tiền thưởng đối với Đảng viên trong năm 2021 là bao nhiêu? Sau đây là nội dung chi tiết mức tiền thưởng này THPT Đông Thụy Anh xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.

1. Huy Hiệu Đảng là gì?

“Huy hiệu Đảng là loại huy hiệu dành cho các đảng viên trong hệ thống chính đảng của nhà nước Việt Nam. Biểu tượng cao quý về sự cống hiến hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; cũng như sự phấn đấu, rèn luyện trưởng thành của các đảng viên với Đảng.”

Với ý nghĩa đó, Việc chú trọng đánh gia và tổ chức các đợt trao tặng huy hiệu đảng kịp thời, là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức và tư tường chính trị của mỗi đảng viên.

2. Ý nghĩa của Huy Hiệu Đảng.

“Là sự ghi nhận của Đảng với công lao, đóng góp của đảng viên đã có những cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy Hiệu Đảng là vinh dự lớn nhất của cuộc đời một đảng viên.”

Mỗi đảng viên là một tế bào trong tổ chức của Đảng. Người đảng viên phải có ý chí đảng, có năng lực và phẩm chất đảng viên tốt thì Đảng ta mới vững mạnh. Đường lối của Đảng là kim chỉ nam để đảng viên hành động nhằm phục Đảng, Nhà nước, Nhân dân và tổ quốc. Không một đảng viên nào không mong muốn được tặng Huy Hiệu Đảng, được Đảng ghi công những đóng góp của mình đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

3. Các loại huy hiệu Đảng

Theo Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 do Ban chấp hành Trung ương ban hành, Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng.

Như vậy, có 12 loại Huy hiệu Đảng gồm Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi Đảng, 45 năm tuổi Đảng, 50 năm tuổi Đảng, 55 năm tuổi Đảng, 60 năm tuổi Đảng, 65 năm tuổi Đảng, 70 năm tuổi Đảng, 75 năm tuổi Đảng, 80 năm tuổi Đảng, 85 năm tuổi Đảng, 90 năm tuổi Đảng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3-2; 19-5; 2-9 và ngày 07-11 hằng năm tại tổ chức cơ sở đảng.

4. Mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng

Hiện nay, mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng được quy định cụ thể tại Hướng dẫn 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015.

Do chưa thực hiện điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 01/7/2020, nên mức tiền thưởng kèm theo từng loại Huy hiệu Đảng tiếp tục được tính theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, cụ thể như sau:

Huy hiệu Đảng

Mức tặng thưởng kèm theo

Mức tiền thưởng (đồng)

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

1,5 lần mức tiền lương cơ sở

2.200.000

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

2,0 lần mức tiền lương cơ sở

3.000.000

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

3,0 lần mức tiền lương cơ sở

4.500.000

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

3,5 lần mức tiền lương cơ sở

5.200.000

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

5,0 lần mức tiền lương cơ sở

7.500.000

Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

6,0 lần mức tiền lương cơ sở

8.900.000

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

8,0 lần mức tiền lương cơ sở

11.900.000

Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

10,0 lần mức tiền lương cơ sở

14.900.000

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

15,0 lần mức tiền lương cơ sở

22.400.000

Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm tròn số lên hàng trăm nghìn đồng tiền Việt Nam.

Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về mức hưởng tiền thưởng Huy hiệu 85, 90 năm tuổi Đảng. Tuy nhiên, Quy định 29-QĐ/TW có nêu: Tặng phẩm kèm theo đối với đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và các hình thức khen thưởng khác trong Đảng được quy định thống nhất, nguồn kinh phí được trích từ quỹ khen thưởng chung của các địa phương, ngành hoặc một phần từ tài chính đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của THPT Đông Thụy Anh.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!