A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Năm học 2018-2019

TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỤY ANH

Thái Thụy, ngày 05 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH

Giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Năm học 2018-2019

 

 

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15 - 05 - 2016 của Bộ Chính trị.

Căn cứ kế hoạch số 21 - KH/TU, ngày 21 - 9 - 2016 của ban thường vụ tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Căn cứ kế hoạch số 759 - KHLN/BTG - SGDĐT ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình;

Căn cứ vào thực trạng các hoạt động của nhà trường năm học 2018 - 2019.

Ban giám hiệu trường THPT Đông Thụy Anh xây dựng kế hoạch chỉ đạo giảng dạy, học tập “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong nhà trường.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Đội ngũ cán bộ - giáo viên – nhân viên

Tổng biên chế 85. Trong đó: BGH 3, GV 80, nhân viên 2.

Có 3 giáo viên đang nghỉ phép, nhà trường hợp đồng 4 giáo viên giảng dạy và 1 số nhân viên văn phòng, lao công, bảo vệ.

Thiếu giáo viên Lịch sử, Công nghệ nên số giờ dạy của giáo viên hai môn này cao, từ 22 tới 24 tiết/tuần.

Ưu điểm: Đội ngũ CBGV 100% đạt chuẩn và trên chuẩn (12 CBGV trình độ thạc sĩ). CBGV-NV nhà trường đều có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực trong công tác CM và các hoạt đông tập thể. Nhà trường chủ động trong xây dựng kế hoạch giảng dạy và lịch sinh hoạt chuyên môn, hoạt động ngoại khóa.. Đồng thời quản lý giáo dục học sinh một cách cụ thể và chặt chẽ hơn.

Tồn tại: Thiếu GV lịch sử và GV công nghệ. NV nhà trường làm việc lâu năm không được biên chế, lương thấp. Một số GV còn ngại khó, chưa tích cực đổi mới, chưa hăng say trong một số công việc, chưa vượt được áp lực trong nghề nghiệp và chưa chú ý thực hiện tốt qui chế chuyên môn. Lương nhiều GV thấp, cuộc sống khó khăn. Một số nhà xa, con thơ, vất vả trong cuộc sống.

2. Học sinh

Số lớp: 42.

Tổng số học sinh toàn trường cuối HKI: 1929. Nam 820. Nữ 1109.

Khối 10: 14 lớp. Tổng: 664 học sinh. Nữ 376.

Khối 11: 14 lớp. Tổng: 638 học sinh. Nữ: 363.

Khối 12: 14 lớp. Tổng: 627 học sinh. Nữ: 370.

Ưu điểm: Đa số hs có ý thức tốt trong rèn luyện và hăng hái tham gia các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, NCKH...Đã có những tấm gương điển hình trong phong trào học tập, rèn luyện và vinh dự được kết nạp vào Đảng: em Mai Hoàng Minh 12A3, Nguyễn Thị Trang 12A10 (năm học 2017-2018).

Tỷ lệ hs khá giỏi tương đối cao, chất lượng mũi nhọn được duy trì tốt trong nhiều năm liền (tỉ lệ đỗ đại học: năm học 2016-2017 là 476/638=74,7%, năm học 2017-2018 là 427/628=68%).

Tồn tại: Còn một bộ phận hs năng lực học tập hạn chế lại lười học, ý thức học tập chưa cao. Một số ý thức đạo đức yếu, vi phạm nội qui nhà trường: đánh nhau, vô lễ, mắc tệ nạn XH, nghỉ học tùy tiện, vi phạm luật giao thông...

3. Cơ sở vật chất

Ưu điểm: Đủ phòng học để  mỗi lớp 1 phòng học riêng. Bàn ghế đầy đủ, chất lượng tốt. Hệ thống điện chiếu sáng, quạt điện đầy đủ, đảm bảo yêu cầu.

Hạn chế:

- Trường đang xây dựng nhà hiệu bộ nên còn thiếu nhiều phòng chức năng. Quá trình xây dựng ảnh hưởng tới hoạt động dạy học, nhất là khu vực sân học thể dục, tiếng ồn...

- Công trình vệ sinh ở hai khu nhà học 4 tầng xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

- Trang thiết bị dạy học, hóa chất dùng cho thí nghiệm thực hành thiếu nhiều.

- Tài liệu phục vụ cho giảng dạy, học tập theo chuyên đề chưa phong phú.

III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích

Tuyên truyền tới toàn thể CBGV, HS nhận thức những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đưa nội dung trên vào giảng dạy trong nhà trường. Tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức... của CBGV và HS trong trường.

     Từ chuyển biến về nhận thức cần chuyển thành hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, dù là nhỏ nhất nhưng có ý nghĩa tích cực. Cần đạt được hiệu quả của quá trình dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo nên tác dụng lan toả, đồng bộ trong việc giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về phẩm chất và năng lực học sinh.

    Trang bị cho học sinh những hiểu biết cần thiết, cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trên cơ sở đó giúp học sinh có được nhận thức, thái độ và hành vi đúng đắn theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giáo dục ý thức quan tâm sâu sắc tới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạo đức Hồ Chí Minh; làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thói quen tự giác và nếp sống hằng ngày của học sinh; Phát triển kĩ năng thực hành, kĩ năng phát hiện và ứng xử tích cực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Góp phần giáo dục cho học sinh trở thành người công dân có đầy đủ phẩm chất và năng lực; sống và làm việc theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  2. Yêu cầu

     Mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thiết kế phù hợp với mục tiêu giáo dục của cấp học THPT góp phần thực hiện mục tiêu của giáo dục phổ thông nói chung; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, được triển khai theo các mức độ tích hợp vào các môn học và các hoạt động giáo dục chính khoá, ngoại khoá theo đặc trưng của môn học, không làm thay đổi mục tiêu và nội dung của môn học, bài học; đảm bảo tích hợp một cách tự nhiên, lô-gich, không gây quá tải,... nhằm tạo nên sự gắn bó nhuần nhuyễn giữa nội dung học tập và sự vận dụng linh hoạt vào thực tiễn.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện.

      Sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, có tuyên dương khen thưởng và phê bình, kỷ luật nghiêm minh.

IV. TÀI LIỆU, PHƯƠNG PHÁP, TỔ CHỨC

1. Tài liệu  Trên cơ sở các bộ tài liệu:

 - Tài liệu “Hướng dẫn dạy học tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo

đức Hồ Chí Minh” do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, chỉ đạo tổ chức thực hiện từ năm học 2010 – 2011;

- Tài liệu “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” do Nhà xuất bản giáo dục xuất bản năm 2016, từ lớp 2 đến lớp 12;

- Tài liệu “Bác Hồ và những câu chuyện giáo dục về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” do nhà xuất bản lao động – xã hội xuất bản năm 2017;

- Tài liệu “Bác Hồ với Thái Bình – Thái Bình làm theo lời Bác”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật Hà Nội, năm 2000

Ngoài ra, giáo viên có thể sưu tầm thêm những tư liệu khác về Bác, phù hợp với từng khối lớp học, môn học, với nội dung các bài dạy để soạn giảng; đồng thời xây dựng giáo án điện tử, bổ sung tư liệu về hình ảnh, hoặc phim tư liệu về Bác để bài giảng thêm sinh động, thiết thực, hiệu quả.

2. Phương pháp

Dạy chính khóa tích hợp, lồng ghép trong các giờ GDCD, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý…

Các hoạt động ngoại khóa do Đoàn thanh niên tổ chức theo các chủ đề khác nhau: “Theo dấu chân Bác”,  “Mừng Đảng, Mừng Xuân”, “Thái Bình ơn Bác”, Viếng Bác Hồ và báo công dâng Bác…

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết khen thưởng....

3. Tổ chức

BGH xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện trong năm học và những năm tiếp theo.

Đưa nội dung vào sinh hoạt chi bộ, trong các hội nghị của nhà trường...

Tổ chức cho CBGV và HS trong trường ký cam kết thực hiện...

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Thành lập ban chỉ đạo.

1. Đ/c Trương Kim Hiển - Hiệu trưởng làm trưởng ban.

2. Đ/c Nguyễn Đức Lâm - Phó hiệu trưởng làm phó ban.

3. Đ/c Nguyễn Tiến Thuy – Phó Hiệu trưởng - ủy viên.

4. Đ/c Nguyễn Văn Chí – Chủ tịch Công đoàn - ủy viên.

5. Đ/c Lê Tất Kỷ - Bí thư Đoàn TN - uỷ viên.

6. Đ/c Đậu Thị Huế - Tổ trưởng tổ Ngữ văn - ủy viên.

7. Đ/c Vũ Anh Toàn – Tổ trưởng tổ Toán - ủy viên.

8. Đ/c Nguyễn Công Minh – Tổ trưởng tổ KHTN - ủy viên.

   9. Đ/c Trương Thị Liên – Tổ trưởng tổ KHXH - ủy viên.

10. Đ/c Phạm Thị Kim Chi – Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ, Thể dục - ủy viên.

2. Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giảng dạy, học tập các nội dung “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tập trung trọng điểm với bộ môn GDCD và lòng ghép, tích hợp nọi dung phù hợp trong các môn Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý...; tổ chức dự giờ, thao giảng, đánh giá rút kinh nghiệm trong sinh hoạt chuyên môn của trường. Cuối học kỳ và cuối năm học đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện với Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình và Huyện ủy Thái Thụy.

   3. Đưa chuyên đề giảng dạy “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào Hội giảng trường và Hội thi GVDG cấp THPT cụm huyện Thái Thụy.

   4. Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch để các chi đoàn đăng ký chương trình ngoại khóa theo chuyên đề học tập “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào tiết chào cờ đầu tuần với những hình thức đa dạng, phong phú thu hút nhiều ĐVTN tham gia. Đoàn trường kịp thời tính điểm thi đua và khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào.

5. Công đoàn nhà trường xây dựng chương trình hành động thiết thực, hiệu quả, lan tỏa tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời trao đổi, học tập phương pháp tổ chức thực hiện của các đơn vị bạn để có cách làm hay, hiệu quả tốt và khen thưởng, khích lệ các cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (Báo cáo);          

- Huyện ủy (Báo cáo);                                    

- Tổ chuyên môn (thực hiện);

- Đoàn trường (thực hiện);

- Đưa trang Website;

- Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trương Kim Hiển

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 148
Hôm qua : 398
Tháng 09 : 7.551
Năm 2020 : 112.668