• Kết quả thi thử THPT QG năm 2019 - Lần 4( ngày 12/6 - 14/6/2019)
  • Kết quả thi thử THPT Quốc gia năm 2019 - Lần 3
  • Kết quả kiểm tra học kì 2 năm học 2018 - 2019 đối với khối 10, khối 11. Nhà trường nhận đơn phúc khảo ngày 13/5/2019
  • Kết quả thi khảo sát chất lượng giữa học kì II năm học 2018 - 2019 Khối 10 - 11
  • Kết quả thi thử THPT Quốc gia năm 2019 - lần 1
  • Kết quả kiểm tra học kì 1 năm học 2018 - 2019 theo SBD. Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ 02-01-2019 tại văn phòng( c. Nguyên nhận)
  • Kết quả kiểm tra chất lượng HK2 năm học 2017 - 2018
TÀI NGUYÊN