Thời khóa biểu năm học mới 2019 -2020.Thực hiện từ 19/8/2019

 13/08/2019, 15:45

Thời khóa biểu năm học mới 2019 - 2020.Thực hiện từ 19/8/2019 (cả sáng và chiều). Lịch  học môn Công nghệ lớp 12 - Thực hiện từ 19-8-2019. Lịch học nghề Phổ thông lớp 11 - Thực hiện từ 19-8-2019 ( Học sinh xem tại bảng tin của nhà trường).