A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH – 87 NĂM TỰ HÀO VÀ PHÁT TRIỂN

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Ngày thành lập Đoàn

Từ ngày 20 đến ngày 26/3 năm 1931, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Đảng đã giành một phần quan trọng để bàn về công tác Thanh niên và có quyết định hết sức quan trọng như: các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền, ở nước ta đã xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên; đặc biệt một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ huyện, xã đến cơ sở. Chính điều này, đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào Thanh niên lúc bấy giờ đặc biệt là trước yêu cầu cấp bách cần có lực lượng để tiến hành kháng chiến.

Được sự nhất trí của Bộ Chính trị và Bác, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày thành lập Đoàn. Kể từ đó trở đi, ngày 26/3 hàng năm trở thành ngày truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

Trải qua quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần đó là:

1. Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương (1931 - 1936);

2. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương (1937 - 1939);

3. Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương (11/1939 - 1941);

4. Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam (5/1941 - 1956);

5. Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (25/10/1956 - 1970);

6. Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh (2/1970 - 11/1976);

7. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (12/1976 đến nay).

Các kì Đại hội toàn quốc của Đoàn:

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I: Từ ngày 7 đến ngày 14-2-1950 tại huyện Đại Từ - Thái Nguyên với chủ đề "Chiến đấu và xây dựng tương lai". Phát huy thành công của Đại hội, hàng vạn nam nữ thanh niên hăng hái xung phong tham gia phục vụ các chiến dịch.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II: Từ ngày 25-10 đến ngày 4-11-1956 tại thủ đô Hà Nội, Bác Hồ đã ân cần căn dặn: "Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên một thế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu, và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà".

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III: Từ ngày 23 đến ngày 25-3-1961, được triệu tập tại Hà Nội, Đại hội đã phát động phong trào "Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất".

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV: Từ ngày 20 đến ngày 22-11-1980, đã được tiến hành tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong trào "Ba xung kích" thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V: Từ ngày 27 đến ngày 30-11-1987 tại thủ đô Hà Nội, đã phát động phong trào "Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI: Từ ngày 15 đến 18-10-1992 tại thủ đô Hà Nội. Tháng 2 năm 1993, Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI đã quyết định triển khai 2 phong trào lớn là "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước", được đông đảo đoàn viên thanh niên cả nước hưởng ứng sôi nổi và nhiệt tình.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII: Từ ngày 26 đến ngày 29-11-1997 tại thủ đô Hà Nội đã quyết định tiếp tục phát triển và nâng hai phong trào trên lên một tầm cao mới. Năm 2000, Bộ Chính trị và Chính phủ quyết định là "Năm thanh niên Việt Nam". Từ thời điểm này phong trào "Thanh niên tình nguyện" có bước phát triển mới, đi vào thực tiễn.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII: Tại thủ đô Hà Nội từ ngày 08 đến ngày 11-12-2002  đã mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội đã phát động phong trào lớn "Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam cùng siết chặt tay dưới lá cờ vinh quang của Đoàn.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX: Diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 17 đến 21-12-2007. Đại hội đã khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thực sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: Nhiệm kỳ 2012 – 2017 được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2012 tại Thủ đô Hà Nội đã nêu cao khẩu hiệu "Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Nhiệm kỳ 2017 – 2022 được tổ chức  từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội biểu thị quyết tâm thực hiện mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi: “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Các đồng chí Bí thư nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các thời kỳ:

1. Đồng chí NGUYỄN LAM, Bí thư Trung ương Đoàn khóa I, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa II, khóa III. Chuyển công tác năm 1962

2. Đồng chí VŨ QUANG, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa III, Ủy viên Ban Thường vụ khóa I, Bí thư Trung ương Đoàn khóa II. Chuyển công tác năm 1978

3. Đồng chí ĐẶNG QUỐC BẢO, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa III, Chuyển công tác năm 1982.

4. Đồng chí VŨ MÃO, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa IV. Chuyển công tác năm 1987

5. Đồng chí HÀ QUANG DỰ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa V, Bí thư thứ hai Trung ương Đoàn khóa IV. Chuyển công tác năm 1992

6. Đồng chí HỒ ĐỨC VIỆT, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VI, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa V. Chuyển công tác năm 1996

7. Đồng chí VŨ TRỌNG KIM, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VI, khóa VII, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa VI, khóa VII. Chuyển công tác năm 2001

8. Đồng chí HOÀNG BÌNH QUÂN, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VII, khóa VIII, Bí thư Trung ương Đoàn khóa VI, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa thường trực VII. Chuyển công tác năm 2005

9. Đồng chí ĐÀO NGỌC DUNG, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VIII, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa thường trực VII, VIII. Chuyển công tác năm 2007

10. Đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VIII, IX, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa VIII. Chuyển công tác năm 2011

11. Đồng chí NGUYỄN ĐẮC VINH, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa IX (tháng 10/2011 - 12/2012),  khóa X (12/2012 - 4/2016), Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX (2008 - 2010). Chuyển công tác tháng 4/2016

12. Đồng chí LÊ QUỐC PHONG, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa khóa X (từ ngày 21/4/2016 – 12/2017), Bí thư Trung ương Đoàn khóa X (21/3/2013 - 21/4/2016). Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa XI diễn ra chiều cùng ngày đồng chí Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng khóa XII, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Trải qua 87 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước.

Ngày nay, trong tình hình mới, trước tác động của nhiều mặt trong xã hội đã xuất hiện một bộ phận Thanh niên sống thiếu lý tưởng, hoài bão; sống thực dụng, ăn chơi sa đọa, lãng phí, vô cảm.. Nhưng đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ Thanh niên, còn phần lớn Thanh niên Việt Nam hiện nay, với tình yêu nước lớn lao, khát vọng, hoài bão vẫn đang ngày ngày mê say rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi đắp kiến thức, trình độ với lí tưởng “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay?”. Tiếp nối truyền thống vẻ vang, tự hào, tuổi trẻ Thanh niên Việt Nam hôm nay nguyện vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”, với ngọn lửa cách mạng rực cháy trong tim đang ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ, nhiệt tình ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng.

(Tổng hợp)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 499
Hôm qua : 598
Tháng 05 : 26.775
Năm 2021 : 91.705