A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục hướng nghiệp năm học 2019 - 2020

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH    

- Công văn số 749/SGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 8 năm 2019  cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Th¸i B×nh vÒ viÖc H­íng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô GDTrH n¨m häc 2019 – 2020;

- Căn cứ khung phân phối chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL), giáo dục hướng nghiệp (GDHN) của Bộ GD&ĐT;

- Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của trưởng và tình hình thực tế.

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.Tiếp tục phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Tăng cường xây dựng văn hóa học đường và giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh”

2. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động NGLL phục vụ công tác giáo dục toàn diện, giúp học sinh xác định đúng thái độ và động cơ học tập nhằm không ngừng nâng cao chất lượng học tập văn hóa trên tinh thần “Học tập hôm nay vì ngày mai lập nghiệp.

3. Các hoạt động NGLL được tổ chức lồng ghép dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng phải bảo đảm dạy đủ, dạy đúng chương trình, luôn đổi mới phương thức hoạt động để gây hứng thú cho học sinh nhằm mang lại hiệu quả cao trên tinh thần giáo dục tốt kỹ năng sống và giá trị sống cho học sinh.

4. Rèn luyện các kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi học sinh như: kỹ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa, kỹ năng tổ chức quản lý và tham gia các hoạt động tập thể với tư cách là chủ thể của hoạt động, kỹ năng tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; củng cố và phát triển các hành vi, thói quen tốt trong học tập, lao động và công tác xã hội.

5. Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội, hình thành tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc sống, với quê hương đất nước, có thái độ đúng đắn đối với các hiện tượng tự nhiên và xã hội.

6. Các hoạt động NGLL góp phần giúp học sinh tiếp cận nhanh với cách học theo các phương án đổi mới thi của Bộ GD & ĐT.

III. NỘI DUNG TỔ CHỨC

Nhằm thực hiện tốt mục đích, yêu cầu trên, nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động và phương pháp tổ chức như sau:

1. Kế hoạch hoạt động

1.1. Hoạt động GDNGLL

Tháng

Chủ đề

Khối lớp

Nội dung hoạt động chính

Người phụ trách

9/2019

Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

10

11

12

- Học tập Nội quy nhà trường,“Hai không”; ATGT và Chống ma túy
- Văn hóa học đường của HS trường THPT
Đông Thụy Anh.

-BGH; ĐTN

-GVCN tổ chức tại lớp 01 tiết vào giờ SHL

10/2019

Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.

10

11

 

- Thi hỏi đáp về tình bạn, tình yêu và gia đình; xử lí trong giao tiếp, ứng xử

-BGH; ĐTN

-GVCN tổ chức tại lớp 01 tiết vào giờ SHL

12

- Thi hỏi đáp về tình bạn, tình yêu và gia đình; xử lí trong giao tiếp, ứng xử

11/2019

Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.

10

11

 

- Tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày NGVN 20/11 theo kế hoạch của nhà trường.
- Giao lưu với Thầy, Cô giáo đang giảng dạy tại lớp.
- Tìm hiểu Nghề dạy học qua các phương tiện thông tin đại chúng.

-BGH; ĐTN

-GVCN tổ chức tại lớp 01 tiết vào giờ SHL: tọa đàm tại lớp ; cho HS viết tập san


 

12

- Viết bài cho tập san kỷ niệm ngày NGVN 20/11
- Tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày NGVN 20/11 theo kế hoạch của nhà trường.
- Giao lưu với Thầy, Cô giáo đang giảng dạy tại lớp.
- Tìm hiểu Nghề dạy học qua các phương tiện thông tin đại chúng.

12/2019

Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo về tổ quốc.

10

11

12

 - Thảo luận về trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc góp phần xây dựng đất nước; Thanh niên và nhiệm vụ phòng chống tệ nạn xã hội;

- Kỷ niệm Ngày Quốc phòng toàn dân 22/12

-BGH; ĐTN

-GVCN tổ chức tại lớp 01 tiết vào giờ SHL

01/2020

Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

10

11

12

-Học sinh và Văn hóa ứng xử.
-Quản lí sử dụng các loại pháo; Quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu và công cụ hỗ trợ

 

- Du lịch dã ngoại.

-BGH; ĐTN

-GVCN tổ chức tại lớp 01 tiết vào giờ SHL

02/2020

Thanh niên với lý tưởng cách mạng.

10

11

12

-Kỷ niệm sinh nhật Đảng 03/2 (Giới thiệu truyền thống Đảng CSVN và hát về Đảng quang vinh).

-BGH; ĐTN

-GVCN tổ chức tại lớp 01 tiết vào giờ SHL

3/2020

Thanh niên với vấn đề lập nghiệp.

10

11

12

- Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ; Sinh nhật Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Thực hiện điểm nhấn năm học“Tăng cường xây dựng văn hóa học đường và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh”.
- Bạn chọn nghề nào?
Bạn nghĩ gì về vấn đề lập nghiệp?

- Du lịch dã ngoại.

-BGH; ĐTN

-GVCN tổ chức tại lớp 01 tiết vào giờ SHL

4/2020

Thanh niên với hòa bình, hữu nghị hợp tác.

10

11

12

- Giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống:
+ Thanh niên học sinh với hội nhập quốc tế.
+ Thanh niên học sinh với phòng chống tham nhũng.
- Giáo dục bảo vệ môi trường, ATGT

-BGH; ĐTN

-GVCN tổ chức tại lớp 01 tiết vào giờ SHL

5/2020

Thanh niên với Bác Hồ

10

11

12

- Công lao của Bác Hồ đối với dân tộc; Lời Bác Hồ dạy thanh niên.
- Kỷ niệm ngày miền Nam giải phóng.

 

-BGH; ĐTN

-GVCN tổ chức tại lớp 01 tiết vào giờ SHL

6-8/2020

Mùa hè tình nguyện

10

11

12

- Tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

- Du lịch dã ngoại.
 

Đoàn thanh niên nhà trường thực hiện.
 

 

1.2. Hoạt động GDHN    

*Khối 10

Tháng

Chủ đề

Nội dung hoạt động

Người phụ trách

9/2019

Em thích nghề gì?

Chọn nghề phù hp vi năng lc bản thân, hng thú cá nhân và nhu cu nhân lc của xã hi

GVCN

10/2019

Năng lc nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình

-Năng lc nghnghiệp

-Truyền thống nghnghiệp gia đình vi việc chn nghề

GVCN

11/2019

m hiểu nghề dy học

-Bn mô tả nghề

-Liên hệ bản thân để chn nghề

GVCN

12/2019

Vấn đề giới trong chọn nghề

-Vn đề gii trong chọn nghề

-Liên hệ bản thân khi chn nghề

GVCN

01/2020

m  hiểu  một  số  nghề  thuộc lĩnh vc nông, lâm, nnghiệp

-Bn mô tả nghề

-Liên hệ bản thân để chn nghề

GVCN

02/2020

m hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và dưc

-Bn mô tả nghề

-Liên hệ bản thân để chn nghề

GVCN

3/2020

m hiểu thc tế một cơ sở sản xuất  công  nghip  hoặc  nông nghiệp

Thu thp thông tin về một số cơ sở sản xuất tại đa phương

GVCN

4/2020

m  hiểu  một  số  nghề  thuộc lĩnh vc xây dựng

-Bn mô tả nghề

-Liên hệ bản thân để chn nghề

GVCN

5/2020

Nghề ơng lai của tôi

-Lập bản kế hoạch “Nghnghiệp ơng lai

GVCN

 

*Khối 11

Tháng

Chủ đề

Nội dung hoạt động

Người phụ trách

9/2019

m  hiểu  một  số  nghề  thuộc ngành giao thông vận tải và đa chất

-Tìm hiểu tng tin về một nghthuộc nnh giao tng vận tải hoặc đa chất

-Liên hệ bản thân để chn nghề

GVCN

10/2019

m  hiểu  một  số  nghề  thuộc lĩnh vc kinh doanh, dch v

-Tìm hiểu tng tin về một nghthuộc lĩnh vc kinh doanh, dch v

-Liên hệ bản thân để chn nghề

GVCN

11/2019

m  hiểu  một  số  nghề  thuộc ngành năng lưng , bưu chính - viễn thông, công nghthông tin

-Tìm hiểu tng tin vmột nghthuộc nnh năng lượng , bưu chính- viễn thông, công nghệ thông tin

-Liên hệ bản thân để chn nghề

GVCN

12/2019

m  hiểu  một  số  nghề  thuộc lĩnh vc an ninh, quốc phòng

-Tìm hiểu tng tin về một nghthuộc lĩnh vc an ninh, quốc phòng

-Liên hệ bản thân để chn nghề

GVCN

01/2020

Giao lưu vi gương vưt khó, điển  hình  về  sản  xuất,  kinh doanh gii

-Tìm hiểu tng tin về một nghthuộc lĩnh vc an ninh, quốc phòng

-Liên hệ bản thân để chn nghề

GVCN

02/2020

Nghề nghip vi nhu cầu ca thị trưng lao đng

-Tìm hiểu tng tin thị trưng lao động

GVCN

3/2020

Tôi muốn đạt ưc mơ

-Xem xét việc thc hiện bn “Kế hoạch nghề nghiệp ơng lai

-Nhng khó khăn và  thuận  li  khthc hin  bn  “Kế  hoạch  nghề nghiệp ơng

GVCN

4-5/2020

m hiểu thc tế một strưng Đi học, Cao đẳng, TCCN hoặc dạy nghề tại đa phương

-Tìm hiểu yêu cầu tuyển sinh, điu kin học tập của một strưng ở đa phương, khu vc.

GVCN

 

*Khối 12

Tháng

Chủ đề

Nội dung hoạt động

Người phụ trách

9/2019

Đnh hưng phát trin kinh tế – xã hội ca đất nưc và đa phương

-Nhu cầu lao động ca đất nưc và đa phương

-Tìm hiểu tng tin vviệc làm

GVCN

10/2019

Nhng điều kin đthành đạt trong nghề

-Nhng điu kiện để tnh đạt trong nghề

GVCN

11/2019

m hiểu hthống đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề của trung ương và đa phương

-Tìm hiểu tng tin hthống trưng TCCN, hệ thống trưng dạy nghề ca trung ương và đa phương

GVCN

12/2019

m hiểu hthống đào tạo Đại học và Cao đẳng

-Tìm hiểu hệ thng đào tạo Đi học và Cao đng

-Tìm hiểu tng tin đào tạo cần thiết cho bản thân

GVCN

01/2020

Tư vấn chn nghề

-Xem xét sự phù hp nghề của học sinh và đưa ra nhng li khuyên chọn ngh

-Sổ hướng nghiệp học sinh

GVCN

02/2020

Hưng dẫn học sinh chọn nghvà làm hồ sơ tuyển sinh

-Một số điều cơ bản trong qui chế tuyển sinh

-Làm hsơ tuyển sinh

GVCN

3/2020

Thanh niên lp thân, lập nghiệp

-Nhng điu kiện lp thân, lập nghiệp của thanh niên trong giai đoạn hiện nay

GVCN

4-5/2020

Tchc tham quan hoặc hoạt động theo chủ đề hướng nghiệp

-Tổ chc hoạt động giao lưu theo chủ đề hưng nghiệp

GVCN

 

2. Các giải pháp thực hiện

2.1. Thành lập Ban chỉ đạo
+ Trưởng ban chỉ đạo: Trương Kim Hiển - Hiệu trưởng
+ Phó trưởng ban chỉ đạo: Nguyễn Đức Lâm – P. Hiệu trưởng

+ Phó trưởng ban chỉ đạo: Nguyễn Tiến Thuy – P. Hiệu trưởng
+ Phó trưởng ban chỉ đạo: Lê Tất Kỷ - Bí thư Đoàn trường

+ Thành viên: 42 giáo viên chủ nhiệm + 02 đ/c Phó Bí thư Đoàn trường + đ/c Trần Thanh Thái - TKHĐ
2.2. Phân công phụ trách
+ Đ/c Trương Kim Hiển: Trưởng ban  - chỉ đạo chung, lập kế hoạch, kiểm tra chung.
+
Đ/c Nguyễn Đức Lâm: Phó ban - phụ trách khối 12.
+ Đ/
c Nguyễn Tiến Thuy: Phó ban - phụ trách khối 11,10.

+Đ/c Trần Thanh Thái- phụ trách khối 10.

+ Đ/c Lê Tất Kỷ: Phó ban – phụ trách  Chào cờ, sinh hoạt Ngoại khóa
2.3. Phân công hoạt động
2.3.1. Đoàn Thanh niên

a)Chào cờ
- Lồng ghép vào buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần (01 tiết/tháng) một số nội dung như:

+ Giáo dục về Quyền trẻ em;

+ Giáo dục phòng chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội;

+ Giáo dục môi trường;

+ Giáo dục trật tự an toàn giao thông;

+ Những hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

+ Những hoạt động giáo dục phục vụ nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương, đất nước.
b)Ngoại khóa
Tổ chức 03 buổi sinh hoạt tập trung toàn trường.

STT

Nội dung

Phụ trách

Dự kiếnngày tổ chức

Địa điểm

1

- Hình ảnh anh bộ đội và lịch sử QĐND Việt Nam.
- Tọa đàm: “Biển đảo quê hương”.

-BGH, ĐTN

17/12/2019

Sân trường
chung 3 khối

2

-Tuyên truyền về việc Quản lí sử dụng pháo, vật liệu nổ…; ATGT

-ĐTN

-PA
 

30/12/2019

Sân trường
chung 3 khối

3

- Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ; Sinh nhật Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Thực hiện điểm nhấn năm học “Tăng cường xây dựng văn hóa học đường và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh”.
- Bạn chọn nghề nào?

-Ban nữ công;

-ĐTN

02/3/2020

Sân trường
chung 3 khối


2.3.2. Giáo viên chủ nhiệm

- Tổ chức cho học sinh thực hiện các giờ HĐGDNGLL- GDHN tại lớp mình theo chủ đề hoạt động trong tháng và nội dung quy định trong chương trình - lồng ghép vào các tiết sinh hoạt lớp cuối tuần.

- Mỗi tháng có 01 tiết HĐGDHN được thực hiện trên lớp dưới sự tổ chức và quản lý trực tiếp của giáo viên chủ nhiệm.

- Mỗi tháng có 02 tiết HĐGDNGLL được thực hiện trên lớp (theo chủ đề hoạt động hằng tháng) dưới sự tổ chức và quản lý trực tiếp của giáo viên chủ nhiệm.

2.3.3. Giáo viên môn GDCD, Công nghệ

- HĐGDNGLL: Tích hợp nội dung HĐGDNGLL sang môn GDCD như sau:

+ Lớp 10, ở chủ đề về đạo đức;

+ Lớp 11, các chủ đề về kinh tế và chính trị - xã hội;

+ Lớp 12, ở các chủ đề về pháp luật.

- Hoạt động giáo dục hướng nghiệp:

Các lớp 10, 11, 12: Điều chỉnh thời lượng HĐGDHN thành 9 tiết/năm học sau khi tích hợp đưa sang giảng dạy ở môn Công nghệ (phần “Tạo lập doanh nghiệp” lớp 10) và tích hợp đưa sang HĐGDNGLL (do giáo viên môn Công nghệ, giáo viên HĐGDNGLL thực hiện) ở 3 chủ đề sau đây:

+ “Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”, chủ đề tháng 3;

+ "Thanh niên với học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", chủ đề tháng 9;

+ "Thanh niên với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", chủ đề tháng 12.

Trên đây là kế hoạch HĐGDNGLL &GDHN của Trường THPT Đông Thụy Anh năm học 2019 - 2020. Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, các tổ chức, đoàn thể và học sinh trong trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo nhà trường;

- ĐTN,GVCN để thực hiện;

-GV môn GDCD,CN để thực hiện;

- Lưu VP.

                         HIỆU TRƯỞNG

                   

 

 

                         

                         Trương Kim Hiển

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 164
Tháng 01 : 14.052
Năm 2020 : 14.052